XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Іванов В.І., к.т.н. Скачков В.О., к.т.н. Сапов В.Ф., Болюк С.В., Моісейко Ю.В. ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕЖИМІВ ВИПАЛЮВАННЯ СИРЦЮ ВОГНЕТРИВКИХ ВИРОБІВ У ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ ТУНЕЛЬНИХ ПЕЧАХ.

Іванов В.І., к.т.н. Скачков В.О., к.т.н. Сапов В.Ф., Болюк С.В., Моісейко Ю.В.

Запорізька державна інженерна академія,

Національна металургійна академія України

ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕЖИМІВ ВИПАЛЮВАННЯ СИРЦЮ ВОГНЕТРИВКИХ ВИРОБІВ У ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ

ТУНЕЛЬНИХ ПЕЧАХ

Робота високотемпературних тунельних печей, що використовують для випалювання сирцю вогнетривких виробів різного призначення, характеризується змінюванням умов спалювання газоподібного палива на послідовно розташованих ділянках зони випалювання. Наявність змінного складу та кількості продуктів горіння, а також коефіцієнта використання теплоти палива за довжиною робочого обсягу зазначеної зони печей даного типу, супроводжується значними витратами палива на реалізацію процесу випалювання, але, не забезпечує достатньої однорідності якості одержаних виробів.

Це спричинює необхідність вдосконалення режимів випалювання сирцю вогнетривких виробів у тунельних печах.

Під час розв'язання поставленого завдання було проведено комплекс експериментальних і розрахункових досліджень процесу теплообміну за довжиною зони випалювання даних печей [1] та запропоновано математичну модель зазначеного процесу як систему рівнянь, що містить:

- рівняння балансу енергії, що характеризує змінювання витрати палива залежно від значення витрати теплоти, яка є необхідною для випалювання сирцю вогнетривких виробів на окремих ділянках зони випалювання;

- нелінійні диференційні рівняння нестаціонарної теплопровідності з відповідними межовими умовами, котрі описують процес нагрівання сирцю вогнетривких виробів, що випалюють, і футерівки вагонеток, які рухаються тунельною піччю, за довжиною її опалювальної ділянки;

- рівняння, які пов'язують межові умови нагрівання сирцю вогнетривких виробів з параметрами витрати палива та повітря на стиках зон нагрівання, випалювання та охолоджування печі.

Алгоритм управління температурним режимом випалювання сирцю вогнетривких виробів у високотемпературній тунельній печі реалізовано за допомогою програмного комплексу TURBO-PASKAL. Даний комплекс здійснює кінцево-різницеву апроксимацію зазначеної системи рівнянь і пропонує раціональний розподіл кількості палива за довжиною опалювальної ділянки печі. Як наслідок, до мінімуму знижуються тривалість періоду, протягом якого температура поверхні сирцю виробів сягає заданого рівня, а також тривалість періоду, по завершенні якого фіксують максимальний ступінь вирівнювання температури виробів у печі.

Як ілюстрацію запропонованого підходу виконано конкретні прикладі розрахунків раціональних режимів випалювання сирцю муліто-корундових шамотних і магнезіальних вогнетривких виробів.

Практична реалізація розроблених режимів дозволить суттєво зменшити енергетичні витрати на проведення процесу випалювання сирцю вогнетривких виробів у тунельних печах зазначеного типу та значно підвищити їхні фізико-механічні характеристики.

Література:

1. Харченко И.Г., Иванов В.И., Баздырев В.С. и др. Расчетно-экспериментальное исследование теплообмена в зоне обжига туннельной печи / Металлургическая теплотехника. - Днепропетровск: ГМетАУ, 2001. - Т.4. - С.53-59.

e-mail:  colourmet@zgia.zp.ua


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>