XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Іванова М.І., науковий керівник к.т.н. доц. Коваленко О.О. PR-КОНСАЛТИНГ – ЗАПОРУКА ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ

Іванова М.І., науковий керівник к.т.н. доц. Коваленко О.О.      

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

 PR-КОНСАЛТИНГ - ЗАПОРУКА ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ

Вступ України у СОТ неминуче призведе до збільшення на території України різних конкуруючих закордонних підприємств з більш високим рівнем менеджменту, який відповідає міжнародним стандартам. Для того, щоб вітчизняні підприємства залишились конкурентоспроможними і отримували стабільні високі доходи, їм необхідно подбати про формування та підтримку позитивного іміджу.

Імідж є результатом комунікативної цілеспрямованої свідомої роботи підприємства. Управління іміджем - це заплановане, спрямоване подання інформації з прогнозованими наслідками реагування цільової аудиторії на цю інформацію. Йдеться про повністю кероване подання такої інформації, яка гарантовано забезпечить заздалегідь передбачувану реакцію споживачів. Іншими словами, це специфічне виробництво і подання інформації із заздалегідь очікуваним результатом її впливу.

У ринкових умовах існує постійна, гостра необхідність у нових інструментах і методах, здатних допомогти підприємствам стати більш ефективними. Спостерігається стійкий ріст попиту на управлінське консультування, що виникає в організаціях усіх типів, тому що усі знаходяться під зростаючим економічним і соціальним тиском. Попит обумовлений також ростом рівня складності керування, підвищенням комерційного ризику, ефективністю дій конкурентів, необхідністю одержання критичної оцінки незалежним висококваліфікованим фахівцем з удосконалення діяльності для підвищення її ефективності. Фактором, що стимулює попит на консалтингові послуги, є невизначеність. Чим вище невизначеність, тим вище попит. Саме ростом невизначеності і складності середовища бізнесу обумовлений ріст попиту на консалтингові послуги у світі і, зокрема, в Україні.

Попит на управлінське консультування в тій або іншій країні відбиває рівень її індустріалізації й економічного розвитку, а також складність і заплутаність проблем по керівництву і керуванню, з якими зіштовхуються приватні і державні сектори. Серед таких факторів важливим є наявність потреби в ефективності і більш високих стандартах функціонування, тому що, якщо немає конкуренції й обставин, що вимагають підвищення ефективності, то немає і можливостей для одержання і розробки завдань по консультуванню.

Великі процвітаючі транснаціональні корпорації, що мають сильне керівництво і кваліфікований персонал, регулярно звертаються до консультантів по керуванню. Там, де консалтингові фірми добре себе зарекомендували, здійснюється багато повторних угод (до 70-80%).

Одним з видів послуг спеціалізованих консалтингових компаній в області PR є створення і розвиток іміджу компанії. Метою цього виду послуг є створення в уяві громадськості позитивного і разом з тим особливого іміджу товару або фірми. PR-агентства проводять аудит іміджевої діяльності компанії, розробку іміджевих заходів, консультаційний супровід їхнього проведення та оцінку результативності діяльності.

Фахівці PR-агентств вважають, що для ефективного формування іміджу вплив обов'язково повинен бути багатоканальним. Одне і те саме повідомлення повинно надходити в аудиторію кількома можливими каналами. Передача таких повідомлень хоча й має складніший характер, але дає кращі результати.

На українському ринку PR-консалтинг існує не так давно. Перше українське PR-агентство з'явилось в 1997 році. На жаль, більшість клієнтів поки що не готові достойно оплачувати працю консультантів, та й саму необхідність консалтингу не завжди розуміють. Найчастіше організації намагаються вирішувати проблеми іміджевої діяльності самостійно не порадившись зі спеціалістами.

Розвиток українського ринку PR на протязі останніх двох років значно пришвидшився. Темпи росту вітчизняного PR-ринку в 2007 році є рекордними і оцінюються на рівні 45-50%. Практично кожен місяць на ринку з'являється нове PR-агентство. За приблизними даними в Україні діє 120 PR-агентств. Існує безліч державних консалтингових служб, в основному, для підтримки малого бізнесу на державному і регіональному рівнях. Однак досвід багатьох країн світу показує, що, хоча без участі держави обійтися не можна, все-таки успіх досягається тільки при обов'язковому залученні і підтримці приватного бізнесу.

За даними Служби аналітики Центру PR-консалтингу Publicity Creating об'єм ринку оцінюється в розмірі $250-300 млн. Середня величина PR-бюджету великої компанії - більше $350 тис.у.о. в рік.

Значна частка попиту на консультування в Україні створюється проектами розвитку, більшість з яких відноситься до державного сектора. Багато хто з подібних проектів виходять за межі можливостей місцевих консультантів у силу їхньої недостатньої кваліфікації і досвіду, і як наслідок, до роботи залучають іноземних фахівців. У результаті агентства і підприємства віддають явну перевагу закордонним консультуючим фірмам, а саме, "великій п'ятірці" транснаціональних консалтингово-аудиторских компаній: Ernst & Young, Prіce Waterhouse Coopers, Arthur Andersen & Co SC, Deloіtte & Touch, KPMG. У свою чергу, консультанти західних країн розглядають Україну як важливий ринок своїх послуг, часто при цьому завищуючи вартість своїх послуг. Тому, варто враховувати переваги і недоліки тих або інших консультантів, а також ціль їхнього використання - імідж компанії або позитивний економічний ефект.

Регулярно проводячи PR‑аудит компанія матиме можливість отримувати незалежну оцінку та вдосконалювати свою роботу в області PR. А це, в свою чергу, дасть змогу досягти вражаючих результатів на ринку - формування стійкої позитивної репутації компанії та її продукції, довіри з боку споживачів, партнерів та громадськості.

Література:

•1.     Управлінський консультант. Настольная книга руководителя. - К.: ТзОВ «БУК», 2005. - 384с. 

e-mail: m_kitty@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>