XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Іващук О.Ю., Гуменчук Т.А. ВПЛИВ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ЕКСПОРТУ-ІМПОРТУ ОКРЕМИХ ГРУП ТОВАРІВ)

Іващук Ольга Юріївна, Гуменчук Татьяна Анатольевна

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ВПЛИВ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ЕКСПОРТУ-ІМПОРТУ ОКРЕМИХ ГРУП ТОВАРІВ)

Ключові слова: експорт товару, імпорт  товарів, фінансова криза, товарна структура, ринкові умови.

Постановка проблеми: у даній статті розгорнуто проблеми щодо впливу світової фінансової кризи на виробництво товарів, а також на їх експорт та імпорт в інші країни світу. Показано тенденцію покращення економіки України завдяки даним таблиць, та розрахункам.

Виклад основного матеріалу дослідження: на даному етапі ринкових відносин питання щодо світової фінансової кризи зайняло достатньо вагому нішу. Адже через цю проблему скоротився обсяг виробництва багатьох життєво важливих для країни товарів. Тому ми спостерігаємо у даній роботі тенденції щодо спаду показників виробництва, так і розглядали перспективи підвищення їх.

На сучасному етапі, розвиток нашої країни є на тій стадії, коли світові ринкові умови мають безперервний вплив на товарний ринок України. Експорт та імпорт регулює товарний баланс, визначає економічні нормативи показників на наступний рік. Тобто, ступінь залежності від кількості ввезених товарів визначає рівень розвитку та доходу країни. Зазвичай, імпортований товар допомагає країні мати дохід для розвитку свого виробництва, але це не стосується сировини.

Експорт товару є найбільш надійним способом зайняти нішу на світовому або хоча б європейському ринку товарів. Країна при вивозі товарів на зовнішній ринок, має можливість не тільки мати дохід, але й забезпечити експортуючим товаром своє населення. Тому, розвиток важливих галузей економіки є необхідною умовою для розвитку України, а особливо для входження до Євросоюзу.

Світова фінансова криза за останні 3 роки мала вплив майже на кожну країну світу. Україна не стала винятком, тому розглянемо загальну динаміку товарних груп що експортувались та імпортувались у млн.. дол. США за 2008 - 2009 роки.

Табл. 1

Динаміка товарної структури імпорту, млн. дол. США

Найменування груп товарів 2008 р. 2009 р.
Усього 83808 45049
Продовольчі товари та сировина 6457 4936
Мінеральні продукти 22936 14798
Продукція хімічної промисловості 11982 8277
Деревина та вироби з неї 2381 1655
Промислові вироби 3907 2339
Чорні й кольорові метали 6390 2677
Продукція машинобудування 26648 9072
Різне 3107 1295

З даних табл.1.1. одразу спостерігається спад динаміки імпорту товарів. Всього, за рік товарна структура зменшилась на 38759 млн. дол. США. Це більше половини всього показника за 2009 рік, що характеризує значний спад виробництва сусідніх країн, які не могли експортувати Україні товар, а також і нестача коштів України при закупці іноземного товару. Більш детально розглянемо окремі товари: продовольчі товари в імпорті змінились на -1521 млн. дол. США, мінеральні продукти впали у показнику порівняно з 2008 р. на 8138 млн. дол. США, вироби з деревини імпортували у розмірі на 726 млн. дол. США менше, ніж у 2008 році. Промислові вироби зменшили імпорт на 1568 млн. дол. США, чорні та кольорові метали зрушились у динаміці на -3713 млн. дол. США, а продукція машинобудування зменшилась на 17576 млн. дол. США.

Такі зрушення у товарній структурі явно виражають вплив світової фінансової кризи на виробництві товару у країнах світу що не може не впливати на економіку України.

Але у даних таблиці 1.2. спостерігається підвищення імпортування товарів до України за перший квартал 2010 року. Тому можна зробити висновок що частка імпорту буде більшою, ніж у 2009 році, але не значно меншою, ніж у 2008.

Табл. 2

Динаміка товарної структури імпорту, млн. дол. США за 2008-2010 рр. щоквартально

Найменування груп товарів 2008 р.       2009 р.       2010 р.
  І кв. II кв. ІII кв. ІV кв. І кв. II кв. ІII кв. ІV кв. І кв.
Усього 18450 23111 25067 17180 9411 9861 11802 13975 11749
Продовольчі товари та сировина 1331 1599 1845 1682 1156 1124 1176 1480 1308
Мінеральні продукти 5299 6583 6617 4437 3484 2829 3613 4872 4263
Продукція хімічної галузі 2508 3250 3720 2504 1395 2044 2315 2523 2005
Вироби з деревини 534 630 685 532 315 373 459 508 419
Промислові вироби 855 1032 1167 853 471 558 666 644 536
Чорні й кольорові метали 1320 1774 2145 1151 500 637 776 764 729
Продукція машинобудування 5826 7411 8042 5369 1819 1987 2453 2813 2239
Різне 777 832 846 652 271 309 344 371 250

Наступним головним критерієм оцінки впливу світової фінансової кризи на негативний розвиток України мають показники експорту. У 2009 році експорт товарів значно знизився, що приводить до багатьох негативних економічних наслідків у країні.

   Табл. 3

Динаміка товарної структури експорту, тис. дол.  США

Найменування груп товарів 2008 р. 2009 р.
Усього 67717 40394
Продовольчі товари та сировина 10831 9515
Мінеральні продукти 6263 3471
Продукція хімічної галузі 6826 3508
Деревина та вироби з неї 1676 1477
Промислові вироби 1618 1143
Чорні й кольорові метали та вироби з них 27633 12817
Машини, устаткування, транспортні засоби та  прилади 10906 6888
Різне 1964 1575

Отже, за даними табл.. 2.1 загалом зниження експорту відбулося на 27323 порівняно з 2008 р. По окремим групам товарів: продовольчі товари - менше на 1316 тис. дол.  США, хімічна продукція опустила показники на 3318 тис. дол.  США, деревина експортувалась менше на 199 тис. дол.  США, промислові вироби також стали зменшувати свій показник на 475 тис. дол.  США. Значно скоротився експорт чорних і кольорових металів, на 14816 тис. дол.  США, а продукція машинобудування - менше на 4018 тис. дол.  США.

Табл. 4

Динаміка товарної структури експорту, млн. дол. США за 2008-2010 рр. щоквартально

 

Найменування груп товарів 2008 р.       І кв.   2009 р. ІІ кв.  2009 р. ІІІ кв.  2009 р. ІV кв.  2009 р. І кв.   2010 р.
  І кв. II кв. ІII кв. ІV кв. у % до відповідного періоду попереднього року  
Усього 13960 18940 21199 13618 60,6 48,4 48,7 91,5 123,6
Продовольчі товари та сировина 1811 2060 3684 3276 112,4 102,9 65,0 90,4 105,6
Мінеральні продукти 957 2029 2053 1224 61,5 32,9 46,2 103,4 199,2
Продукція галузі 1619 1881 2037 1289 44,8 45,1 43,2 81,8 126,8
Деревина та вироби з неї 421 462 452 341 68,2 80,7 89,2 121,4 127,2
Промислові вироби 407 415 457 339 60,9 65,1 70,7 89,1 111,3
Чорні й кольорові метали 5881 8746 8709 4297 50,2 33,0 37,1 87,1 118,2
Продукція машинобудування 2405 2833 3273 2395 54,4 57,0 52,9 93,3 135,6
Різне 459 514 534 457 67,3 73,9 74,7 106,6 97,7

Таблиця 2.2. показує нам різкий спад показників експорту певних груп продукції у 2009 році порівняно з 2010 р. Більш чітко ми бачимо це у % до попередніх років. У 2010 році експорт починає набирати оберти, що дійсно створює перспективу у подальших роках збільшувати експорт продукції до країн світу.

Отже, можемо зробити висновок, що світова фінансова криза дійсно скоротила обсяги виробництва по усім країнам світу, що показують нам дані імпорту за останні  роки. Найбільше зменшення спостерігалось у 2009 році, але завдяки даним за І квартал 2010 спостерігається деякі зрушення в кращу сторону щодо експорту, так і до імпорту, що свідчить про боротьбу з фінансовою кризою. Зрушення у світовій економіці дійсно мало вплив на Україну, на виробництво товарів, що мають питому вагу у світовій торгівлі. Це гальмує розвиток України, призупиняє намагання зайняти вагому нішу на світовому ринку. Але ми бачимо перспективу зростання експорту та імпорту, що дозволяє нам зробити висновок, що світова фінансова криза призупиняє свою владу над світовою економікою.

Література:

1. Паламарчук В. Важлива умова економічного зростання// Економіка України.- 2000.- №6, с.21-23

2.  Василенко Ю. Експортна діяльність України// Економіка України. - 2003.- №7, с.17-20

3. http://www.kmu.gov.ua/

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>