XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к. б. н. Голуб Н. П., к. б. н. Голуб В.М. ІНТЕГРАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ПРИ ВИКЛАДАННІ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН

к. б. н. Голуб Н. П.,

к. б. н. Голуб В. М.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ІНТЕГРАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ПРИ ВИКЛАДАННІ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН

Останнім часом в Україні створено всі умови для використання нових технологій в управлінні навчально-виховним процесом. Науково обґрунтовані соціогенетичні, біоенергетичні та рефлексологічні методи концепції розвитку дитини із урахуванням її психологічних, фізіологічних та індивідуально-вікових особливостей.

Сучасна система освіти направлена на формування інтелектуально розвиненої особистості з цілісним уявленням картини світу та розуміння причинно-наслідкових зв'язків у ньому. Це зумовлює необхідність переходу від традиційних методів навчання до сучасної концепції освітнього процесу. Саме такою є концепція інтегрованого навчання, актуальність якої обумовлена змінами в суспільстві та новими соціальними запитами, що ставляться перед закладами освіти.

Інтеграція навчання базується на дотриманні принципу вікової доцільності змісту навчального матеріалу, сприяє розвитку творчого мислення учнів, забезпечує узагальнення та систематизацію знань, сприяє оптимізації навчально-пізнавальної діяльності. Такі заняття дають змогу одержати багатогранні знання про об'єкт вивчення, сформувати уміння аналізувати та порівнювати процеси і явища, що відбуваються у природі або суспільстві, застосовувати набуті знання на практиці.

Питання інтеграції та міжпредметних зв'язків у навчально-виховному процесі висвітлені у працях багатьох педагогів - Я. А. Коменського, К. Д. Ушинського, С. П. Баранової, Н. М. Скаткина, М. Р. Львова, В. Г. Горецького, О. Я. Савченко, Г. Н. Приступи та ін. [1, 3, 4].

Для успішного здійснення інтеграції навчального процесу педагог має чітко усвідомлювати, з якою метою встановлюється зв'язок і в якій формі це буде зроблено [2]. Інтегрований підхід у навчально-виховному процесі здійснюється за допомогою таких організаційних форм як урок, позакласна робота, свята та розваги на природничому матеріалі, екскурсіях.

Враховуючи поєднання навчальних предметів, виділяють природничі, природничо-математичні та природничо-гуманітарні заняття. Важливе значення має інтеграція предметів природничого циклу, музики та образотворчого мистецтва, які є важливим чинником у процесі формування образного мислення. Такі заняття передбачають використання рольових ігор, створення проблемних ситуацій, використання комплексних таблиць, обговорення повідомлень міжпредметного змісту, які сприяють розвитку зорового й слухового сприйняття та формують естетичний смак.

Інтегровані заняття здійснюють важливий вплив на результативність навчально-виховного процесу. Вони формують систему знань, узагальнюють вміння і навички, активізують пізнавальну діяльність, посилюють світоглядну спрямованість інтересів учнів, що в цілому забезпечує всебічний розвиток особистості.

Література:

1. Антонець М. Я. Проблеми початкової освіти // Початкова школа. - 1993. - № 10. - С. 14 -16.

2. Гладюк Т. В. Біологія. Хімія. (Інтегровані заняття). - Тернопіль: Підручники і посібники, 1997. - 64 с.

3. Іванцова В. І Реалізація ідеї інтегрованої науки в систему базової освіти // Початкова школа. - 1993. - № 2. С. 51 - 53.

4. Савченко О. Я. Структурування навчальних програм для проведення однотипних та інтегрованих уроків // Початкова школа. - 1993. - № 10. - С. 5 - 9.


Один комментарий к “к. б. н. Голуб Н. П., к. б. н. Голуб В.М. ІНТЕГРАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ПРИ ВИКЛАДАННІ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН”

  1. domina:

    О чем это?Общие надоевшие фразы.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>