XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

К. б. н. Павлюченко О.В., Продащук Т., Шевчук А. ВПЛИВ ГЕЛЬМІНТА ASPIDOGASTER CONCHICOLA НА РИТМ СЕРЦЕВИХ СКОРОЧЕНЬ UNIONIDAE (MOLLUSCA: BIVALVIA) В УМОВАХ ОБСИХАННЯ.

К. б. н. Павлюченко О.В., Продащук Т., Шевчук А.

Житомирський державний університет імені Івана Франка

ВПЛИВ ГЕЛЬМІНТА ASPIDOGASTER CONCHICOLA НА РИТМ СЕРЦЕВИХ СКОРОЧЕНЬ UNIONIDAE (MOLLUSCA: BIVALVIA) В УМОВАХ ОБСИХАННЯ

Молюски родини Unionidae досить поширені у водоймах України. Вони є невід'ємною складовою кормового раціону низки видів бентосоїдних риб. Завдяки своім високим фільтраційним властивостям сприяють природному очищенню води від суспендованих в них часточок мінерального і органічного походження. Перлівницеві накопичують в індикаторних кількостях мікроелементи, пестициди та радіонукліди. Переважна більшість цих молюсків оселяються у прибережній зоні водойм. Водний режим багатьох водойм України суттєво коливається протягом року, тому перлівницеві нерідко опиняються в осушній зоні. Метою нашого дослідження було з'ясувати вплив гельмінта Aspidogaster conchicola Baеr, 1827 на фізіологічний стан молюсків в умовах обсихання.

Матеріалом для дослідження слугували перлівницеві семи видів (Unioninae - 3, Anodontinae - 3), зібрані вручну в 2006-2007 рр. у басейні Тетерева (Житомирська обл.). У лабораторію молюсків доставляли у невеличких полотняних мішечках, уміщених, у свою чергу, у мішки з поліетилену, які залишали відкритими. Протягом декількох діб (до 10) гідробіонтів піддавали дії обсихання у посудинах з вологим піском при сталій температурі (І5-17°С) та відносній вологості повітря (93-98%). Для визначення молюсків користувались загальноприйнятими конхіологічними методами [4, 5]. Вік тварин визначали за кількістю річних кілець призупинення росту черепашки [4].

Ритм серцевих скорочень вивчали за методикою, запропонованою В.І. Жадіним [1]. Для виявлення аспідогастрів відпрепаровували навколосерцеву сумку і нирки та ретельно оглядали їх вміст, реєструючи при цьому кількість паразитів і особливості їх розташування. Цифрові результати досліджень опрацьовано методами варіаційної статистики за Г.Ф. Лакіним [2].

Встановлено, що у незаражених молюсків усіх вікових груп в умовах обсихання в перші години спостерігається різке підвищення ритму серцевих скорочень: у ювенільних особин - в 2 рази, у статевозрілих в середньому - в 1,6 разів. У перлівницевих така підвищена  діяльність серця зберігається досить тривалий час (5-6 діб), поступово знижуючись до рівня її норми. Пізніше настає різке зниження ритму серцевих скорочень і швидка загибель тварин (через 1-2 доби). Різке зростання кількості серцевих скорочень в перші години перебування молюсків в умовах обсихання може бути пов'язане з різким підвищенням їх рухової активності в цей час.

Відмічено зменшення тривалості життя в умовах обсихання молюсків, заражених гельмінтами А. conchicola (за інтенсивності інвазії 6-10 екз./особ.). На наш погляд, це може бути наслідком патогенного впливу цього паразита на організм хазяїна, оскільки аспідогастри викликають місцеві атрофічні, дистрофічні і некробіотичні зміни навколосерцевої сумки, у якій він зазвичай локалізується [3].

Література:

•1.     Жадин В.И. Наши пресноводные моллюски. - Муром: Изд-во Окск. биол. ст., 1926. - 131 с.

•2.     Лакин Г.Ф. Биометрия. - М.: Высш. шк., 1974. - 348 с.

•3.     Павлюченко О.В. Вплив Aspidogaster conchicola (Plathelminthes, Aspidogastrea) на гістологічну будову перикардію перлівницевих (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) // Вестник зоологии. - 2005. - Отд. вып. №19, Ч. 2. - С. 243-245.

•4.     Стадниченко А.П. Фауна України: в 40-а т. Т. 29. Вип. 9. Перлівницеві. Кулькові. - К.: Наукова думка, 1984. - 384 с.

•5.     Старобогатов Я.И. Прозорова Л.А. Богатов В.В. Саенко Е.М. Моллюски // Определитель беспозвоночных России и сопредельных территорий. - Т. 6. - СПб.: Наука, 2004. - 528 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>