XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к біол. н. Голуб Н. П., к. біол. н. Голуб В. М. СИСТЕМАТИЧНА СТРУКТУРА ДЕКОРАТИВНОЇ ФЛОРИ м. УМАНІ

К біол. н. Голуб Н. П.,

к. біол. н. Голуб В. М.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

СИСТЕМАТИЧНА СТРУКТУРА ДЕКОРАТИВНОЇ ФЛОРИ м. УМАНІ

Місто Умань - економічний, культурний і туристичний центр адміністративного району Черкаської області. За фізико-географічним районуванням [4] Умань розташована у центральній частині Правобережного Лісостепу України. Її географічне положення визначається 48°46' північної широти та 30°14' східної довготи [3]. Рельєф території, на якій розташоване місто, характеризується великим розчленуванням поверхні й складається з плакорів на вододільному плато, долин річок Уманки і Бабанки та їхніх приток. У результаті ерозії плакори сильно розрізані ярами, балками та схилами. Висота над рівнем моря в межах міста складає 170-265 м [5]. Територія Умані належить до уманського магматичного комплексу - плутону, який входить до протерозойської групи Центрального або Тетерево-Бузького району Українського кристалічного щита і є піднесеним рівним плато [1].

Середня багаторічна температура повітря складає +7,4 °C. Загальна тривалість вегетаційного періоду складає 200-212 днів. Період активної вегетації триває 160-165 днів [2].

Кількість опадів коливається в межах від 550 до 700 мм за рік. Найбільша кількість опадів (65-75 %) випадає з квітня по вересень.

Ґрунти на території міста різні і представлені реградованими чорноземами, темно-сірими лісовими опідзоленими, темно-сірими слабкозмитими лесовими ґрунтами, лучно-болотистими ґрунтами і ґрунтами початкової стадії ґрунтоутворення.

Кислотність ґрунтів (рН) знаходиться у межах від 6,7 до 7,1. Вміст гумусу складає 2,79-3,97 % [5].

У місті належна увага приділяється реконструкції і збагаченню зелених насаджень. Щорічно проводиться формувальне обрізування майже 1900 шт. дерев, які ростуть вздовж міських вулиць. За кошти міського цільового Фонду охорони навколишнього природного середовища висаджено декоративні рослини по вулицях Коломенській, Урицького, Жовтневої революції, Садовій, Шевченка. Під час проведення в місті Весняної толоки з озеленення та благоустрою і Дня довкілля висаджено понад 14 тис. дерев та кущів.

Згідно попередніх досліджень встановлено, що на території міста зустрічаються 410 видів рослин, які відзначаються високими декоративними ознаками. Вони відносяться до трьох відділів (Polypodiophyta, Pinophyta, Magnoliophyta), п'яти класів (Polypodiopsida, Ginkgopsida, Pinopsida, Magnoliopsida, Liliopsida), 59 порядків, 95 родин, 238 родів. Переважна більшість рослин відносяться до Magnoliophyta (394 види). Співвідношення між кількістю видів Pinophyta (3,4 %) і Magnoliophyta (96,1 %) складає 1 : 28. Серед покритонасінних кількісно переважають дводольні рослини - 342 види. Співвідношення між Liliopsida (13,2 %) і Magnoliopsida (86,8 %) складає 1 : 6,6.

Найбільшим видовим багатством характеризуються родини Asteraceae (48 видів, 11,7 %), Rosaceae (39 видів, 9,5 %), Ranunculaceae (30 видів, 7,3 %), Fabaceae (19 видів, 4,6 %), найменшим - Limoniaceae, Actinidiaceae, Primulaceae, Saxifragaceae (по 2 види, 0,5 %).  

Тридцять три родини (34,7 % від загальної їх кількості) представлені лише одним видом.

Аналіз зелених насаджень на родовому рівні свідчить про переважання родів, представлених одним видом. Вони складають 70 % від загальної їх кількості.

За відношенням до освітлення кількісно переважають світлолюбні рослини - Weigela floribunda Sieb et Zuss., Tamarix ramosissima Ledeb., Deutzia scabra Thunb., Philadelphus coronarius L., Loviseania triloba (Lindl.) Pachom. та інші. Вони складають 80 % загальної кількості видів.

Більша частина декоративних видів (69 %) відзначаються високою морозостійкістю. В окремих видів взимку ушкоджуються квіткові бруньки та однорічні пагони - Taxus baccata L., Calycantus floridus L., Philadelphus pubescens Loisel., Spiraea vanhouttei (Briot.) Zab., Amygdalus nana L., Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai, Exohorda alberti Regel та інші. У зимовий період потребують захисту Campsis radicans (L.) Seem., Rhodotypos kerrioides Sieb. et Zuss., Wisteria sinensis (Sims.) Sweet., а також виткі, мініатюрні та штамбові троянди. Висока стійкість до хвороб і шкідників характерна для Carpinus betulus L., Buxus sempervirens L., Cotinus coggygria Scop., Kolkwitzia amabilis Graebn, Spiraea vanhouttei [2].

Деякі види стійкі до промислового та техногенного забруднення: Robinia neo-mexycana Gray, Mahonia aquifolium Nutt., Morus alba L., Picea pungens Engelm., P. glauca (Moench.) Voss., Thuja occidentalis L., Corylus colurna L., Salix caprea L., Acer tataricum L., Ligustrina amurensis Rupr., Tilia platyphyllos Scop., Populus nigra L., Sorbus intermedia (Echr.) Pers., Lonicera tatarica L., Cotoneaster horizontalis Decne. Серед декоративних дерев, кущів і ліан переважають інтродуковані види [2].

Література:

1. Геологія України / Бондарчук В. Г. -- К. : Вид-во АН УРСР, 1959. -- 357 с.

2. Голуб Н. П. Декоративні рослини Уманського державного аграрного університету. Дерева, кущі, ліани / Голуб Н. П., Іщук Л. П., Величко Ю. А. -- Умань : "ВІЗАВІ" (СПД Сочінський), 2009. -- 207 с.

3. Климатический атлас Украинской ССР. -- Л. : Гидрометеоиздат, 1968. -- 232 с.

4. Физико-географическое районирование Украинской ССР / Под ред. В. П. Попова, А. М. Маринича, А. И. Ланько. -- К. : Изд-во КГУ, 1968. -- 683 с.

5. Шкварук Н. М. Природные условия Уманского района  / Н. М. Шкварук, С. Е. Сапатий // Сб. науч. трудов Уманского с.-х. ин-та. -- К., 1960. -- Вып. 12. - С. 89-100.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>