XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к. е. н., Акименко О.Ю., Темчук С. ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

к. е. н., Акименко О. Ю., Темчук С.

Чернігівський державний технологічний університет

 ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Україна переживає сьогодні складний період свого розвитку, зазнаючи суттєвого впливу світової фінансово-економічної кризи. Характерними рисами цього процесу є: падіння економічної активності та конкурентоспроможності; політична нестабільність в країні; недосконала фінансова та податкова політика; недостатнє фінансове забезпеченням інвестиційної діяльності. За умов нестачі внутрішніх джерел поповнення складу інвестиційних ресурсів регіону виникає необхідність залучення зовнішніх, провідне місце серед яких належить коштам іноземних інвесторів. Надходження іноземних інвестицій забезпечує доступ до сучасних технологій та передового управлінського досвіду, сприяє насиченню внутрішнього ринку якісними товарами і послугами, розширює експортні можливості країни.

Важливим для України є і те, що залучення іноземних інвестицій є сприятливою передумовою для створення нових робочих місць, збільшення обсягів надходження фінансових ресурсів до місцевих бюджетів та підвищення життєвого рівня населення.

На сьогоднішній день частка прямих іноземних інвестицій у загальному обсязі інвестицій, спрямованих у вітчизняну економіку, є надзвичайно низькою. Чистий приріст прямих іноземних інвестицій в Україну в січні-вересні 2010 р. склав 2,5 млрд. дол. США, що на 14,3% менше цього показника за аналогічний період 2009 р. За даними Державного комітету статистики України за дев'ять місяців 2010 р. іноземні інвестори вклали в економіку України 3,4 млрд. дол. США прямих інвестицій (на 14,3% менше показника за 9 місяців 2009 р.), але одночасно вилучили 0,628 млрд. дол. США (на 25,7% менше).

Статистичні дані Чернігівського регіону за 2002-2009 рр. також свідчать про скорочення обсягів прямих іноземних інвестицій в економіку регіону, що обумовлене вилученням прямих іноземних інвестицій - 0,9 млн. дол. США та курсовою різницею (-2,3 млн. дол. США).

Зокрема, на 01.01.2010 р. в економіку Чернігівського регіону іноземними інвесторами вкладено 87,4 млн. дол. США. Основною причиною цього виступає несприятливий (у тому числі і для зовнішніх інвесторів) інвестиційний клімат в Україні. Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу становив 77 дол. США. Частка Чернігівщини в загальному обсязі іноземного капіталу в Україні незначна і дорівнює 0,2%. Частка сусідніх областей Полтавської та Сумської становила, відповідно, 1,1 та 0,6%.

З початку інвестування в економіку області вкладали свої кошти іноземні інвестори з 29 країн світу. На сьогодні ЄС виступає найбільшим іноземним інвестором області та інвестує в 5 разів більше, ніж країни СНД та інші країни світу разом. До десятки основних країн-інвесторів, на які припадало 90,3% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Німеччина, Польща, Болгарія, Кіпр, Віргінські острови, Британські, Литва, Латвія, Італія, Беліз, Ліхтенштейн.

Серед країн СНД тільки Росія відрізняється найвищою інвестиційною активністю в Чернігівському регіоні (1,6 млн. дол. США). Решта країн-інвесторів характеризується епізодичними вкладенням коштів.

Значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено на підприємствах промисловості - 69,3 млн. дол. (79,9% загального обсягу прямих інвестицій), у т.ч. переробної - 61,9 млн. дол. США. Серед галузей переробної промисловості суттєві обсяги інвестицій внесено у виробництво харчових продуктів, напоїв  та тютюнових виробів - 46,9 млн. дол., хімічну та нафтохімічну промисловість - 7,1 млн. дол. США. У сільське господарство, мисливство та пов'язані з ним послуги вкладено 8,8 млн. дол. (10,2%).

Упродовж 2009 р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 3,9 млн. дол. прямих інвестицій (у 5,7 рази менше, ніж у 2008р.), у т.ч. з країн Європейського Союзу - 1,7 млн. дол., з інших країн світу - 2,1 млн. дол., з країн СНД - 0,1 млн. дол. Основними формами залучення капіталу були грошові внески, які становили 97,4%. Водночас за цей період відбулося зменшення іноземних інвестицій на 10,6 млн.дол. США.

Залучення іноземних інвестицій та співпраця з іноземними інвесторами є одним із головних аспектів, що визначає напрями, пріоритети та специфіку регіональної економічної політики.

Стратегічними напрямами інвестиційної політики та одним із пріоритетних завдань обласних органів державної влади та місцевого самоврядування всіх рівнів є збільшення залучення інвестицій в економіку області, у т.ч. іноземних.

Шляхом підвищення рівня інвестиційної привабливості області, покращання  її  інвестиційного клімату, максимального використання науково-технічного та інтелектуального потенціалу, розвитку інфраструктури інноваційно-інвестиційної діяльності можливо досягнути суттєвого збільшення вкладання інвестицій в економіку області, у тому числі іноземних для забезпечення сталого економічного зростання, та створення нових високооплачуваних, кваліфікованих робочих місць, що сприятиме підвищенню життєвого рівня населення.

Основними пріоритетами інвестиційного розвитку Чернігівської області є об'єкти ефективної розробки та глибинної переробки сировинних та природних ресурсів, що містять надра області та розташовані на її території: торф'яна та деревообробна галузь, вирощування сировини та виробництво біологічного палива, виробництво будівельних матеріалів із місцевих покладів крейди, глини, кварцового піску та інших неенергетичних матеріалів, добування та переробка бішофіту.

Література:

•1. Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності: Статистичний збірник [під ред. Т.В. Гречанюк]. - Ч.:Чернігів, 2010. - 43 с.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>