XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к. е. н., Гончаренко М. Ф. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ РЕГІОНАЛЬНИХ КЛАСТЕРІВ

к. е. н., Гончаренко Михайло Федорович

Державна інспекція навчальних закладів України

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ РЕГІОНАЛЬНИХ КЛАСТЕРІВ

У сучасних умовах розвитку України фактори сталого зростання починають розповсюджуватись в окремих найбільш розвинених регіонах, тому збалансований розвиток для всіх областей поки ще недосяжний. В умовах відсутності необхідних основ сталого зростання - ефективної інноваційної економіки, джерел забезпечення збалансованого розвитку - ринкової капіталізації активів регіону і передумов реалізації конкурентних стратегій у вигляді інтегрованих міжрегіональних економічних зв'язків.

В умовах відкритої економіки подальший розвиток регіонів неможливий без визначення їх ролі в національній економіці, їх конкуретних переваг і системи пріоритетів, а також забезпечення узгодженості дій усіх суб'єктів господарської та іншої діяльності.

З метою забезпечення ефективного управління соціально - економічними процесами в регіоні, для вирішення їх стратегічних завдань необхідна розробка довгострокового плану дій, в складі якого будуть зосереджені різні елементи державної економічної та соціальної політики з ресурсними і фінансовими можливостями окремого регіону [2, с.28].

Якщо в 70 - 80 роках науково-технічний розвиток був пов'язаний насамперед із стимулюванням технологій як таких, то в даний час сучасні підходи поступово замінюються на кластерні стратегії, які спрямовані на створення спеціалізованих мереж певних територіальних зон розвитку нових технологій.

Таким чином, найбільш оптимальним для сучасних сформованих умов стратегічним вибором для більшості регіонів України є або стратегія капіталізації, або стратегія формування конкурентних регіональних кластерів.

Останнім часом «кластерні стратегії» економічного розвитку набули широкої популярності у більшості країн світу незважаючи на їх вплив з боку економіко-політичного становища держави. До цього числа входить і Україна, де за останні роки інтерес до цієї моделі соціально-економічного розвитку значно підвищився. Реалізуючи кластерні стратегії, українська діюча влада повинна активно організовувати проведення комплексних досліджень у сфері формування конкурентних регіональних кластерів з урахування територіально-галузевих умов. Як свідчить зарубіжний та вітчизняний досвід, наукова парадигма має загальне уявлення про суть кластерів та необхідні умови їх створення і функціонування.

Початковим етапом на шляху формування конкурентних регіональних кластерів має бути науково-практичне усвідомлення змісту і структури кластерної стратегії, а також напрямів її подальшого розвитку. Необхідно засвоїти методику ідентифікації створення регіональних кластерів і рівень їх впливу на економічний розвиток регіону. Разом з тим, необхідним є своєчасність підтримки кластерних ініціатив та ефективне застосування кластерний аналізу в регіональному розрізі.

Отже, формування конкурентних регіональних кластерів необхідно здійснювати на основі послідовних етапів, які забезпечать інвестиційну привабливість окремого регіону, серед яких:

1) створення регіонального кластеру з точки зору соціальної значущості (збільшення тривалості життя населення регіону; створення нових робочих місць; забезпечення потреб населення у високоякісних вітчизняних товарах та ін.);

2) оцінка економічної ефективності та доцільності створення регіонального кластера (розрахунок економічної ефективності по підприємствах регіону, що становить ядро кластера, на основі статистичних і динамічних показників оцінки ефективності інвестицій);

3) оцінка інвестиційного ризику (ідентифікація можливих ризиків інвестиційного проекту; розрахунок його ефективності для оптимістичного, песимістичного і найбільш реальний сценарій за показником NPV (чистий приведений до теперішньої вартості дохід));

4) оцінка бюджетної ефективності інвестиційного проекту;

5) оцінка синергетичного ефекту.

6) рішення про створення регіонального кластера та доцільність і ефективність реалізації інвестиційного проекту в ньому.

Для практичної реалізації вищезазначених етапів необхідно впроваджувати наступні напрямки державної підтримки конкурентоспроможних кластерів в регіоні, а саме:

1) надання інформаційних та консультаційних послуг потенційним підприємствам, що входять в кластер;

2) ефективна організація бізнес-середовища для розвитку кластерів (підтримка і розвиток бізнес-інкубаторів і технопарків; забезпечення ефективного зв'язку з науково-дослідними лабораторіями та центрами, ВУЗами; просування іміджу кластеру);

3) надання фінансової та правової підтримки підприємствам, що входять в кластер;

4) розвиток інфраструктури [1, с.109].

Таким чином, реалізація запропонованих заходів, дозволить сформувати конкурентоспроможні регіональні кластери в регіоні, що в свою чергу сприятиме сталому розвитку регіональної системи в цілому.

Література:

•1.  Анненкова О. В. Механізм державної підтримки інноваційних кластерів / О. В. Анненкова // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. Вип. VI, т. 2. / за ред. І. Г. Ткачук. - Івано-Франківськ, 2009. - С. 108-112.

•2.  Войнаренко М. Кластери як полюси зростання конкурентоспроможності регіонів / М. Войнаренко // Економіст. - 2008. - № 10. - С. 27-30.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>