XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к. е. н., Ковтун Е. О., Рибак І. О. ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ

к. е. н., доц. Ковтун Едуард Олександрович, Рибак Ірина Олександрівна

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ

     Зовнішньоторговельна операція - це комплекс дій контрагентів, укладання, виконання торгової угоди економічного характеру[3].

     Метою статті є зовнішньоторговельні операції підприємств, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю. Основною задачею є дослідження сутності зовнішньоекономічних операцій, виявлення факторів, що впливають на цей них та доцільність їх визначення на сьогодні.

     Головна умова здійснення підприємством зовнішньоторговельних операцій - це їх ефективність. Тому, якщо підприємство недостатньо техніко-економічно обґрунтує зовнішньоторговельні операції, будуть одержані значні збитки. У процесі розробки ефективної стратегії розвитку зовнішньоторговельних операцій підприємства, особлива увага повинна приділятися конкурентоспроможній продукції.

     За принципом територіальності торгівля ділиться на внутрішню і зовнішню.

Історично зовнішня торгівля виникла як торгівля між приморськими державами. Сухопутна ж торгівля розвивалася більш повільно в силу значних витрат на її організацію і небезпек, які у багато разів більше, ніж перевезення товарів морем.

     Зовнішня торгівля сприяє розширенню виробництва, створенню та поліпшення шляхів повідомлення як усередині країни, так і між державами, виникненню лихварства, а потім і торгового капіталу, розвитку міжнародного кредитування та страхування[4].

     Зовнішньоторговельні  поділяються на експортну та імпортну. Перевищення експорту над імпортом означає наявність у держави активного торгового балансу. Перевищення імпорту над експортом означає пасивний торговий баланс.

Вивезення товарів за межі митної території України в режимі експорту передбачає:
1) подання митному органу документів, що засвідчують підстави та умови вивезення товарів за межі митної території України;

2) сплату податків і зборів, встановлених при експорті товарів;

3) дотримання експортером вимог, передбачених законом.

     Окремі процедурні особливості, зв'язані з митним режимом "експорт", установлюються в нормативних актах Держмитслужби та законах України.
Коментована стаття МК містить перелік обов'язкових вимог до поміщення товарів у режимі експорту[5].

     Перші дві умови цілком збігаються з умовами, що встановлюються законодавцем до товарів, що переміщуються у режиму імпорту. Третя умова називається законодавцем загалом, але теж має значення і підлягає врахуванню при вирішенні питання щодо пропуску товарів та продукції за межі митної території України.

     Зовнішньоекономічні чи зовнішньоторговельні операції (forieng trade transaction) - це договори (контракти, угоди) по обміну товарами в комплексі з операціями, що забезпечують виконання основної угоди (операції).

     Сучасні форми і методи зовнішньоторговельних операцій є частиною міжнародних економічних відносин[1].

     У міжнародній практиці розрізняють наступні критерії класифікації зовнішньоторговельних операцій:

По напрямках торгівлі:

- імпортна (import) - придбання товару в іноземного продавця з завозом у країну покупця; чи ввіз товару (робіт, послуг, результатів інтелектуальної діяльності) на митну територію держави без зобов´язань зворотного вивозу.
- експортна (export) - продаж товару іноземному покупцю з вивозом із країни продавця; чи вивіз товару (робіт, послуг, результатів інтелектуальної діяльності) з митної території держави без зобов´язання про зворотний ввіз.
- реекспортна (reexport) - придбання товару в іноземного продавця з завезенням у країну імпортера з метою наступного перепродажу його, без переробки, іноземному покупцю;

- реімпортна (reimport) - придбання з увозом через границю раніше експортованого товару. До реімпортних відносять наступні операції: повернення забракованих покупцем товарів, повернення товарів не проданих на аукціоні чи не реалізованих через консигнаційні склади[4].

Деякі зовнішньоторговельні операції полягають спочатку в усній формі, наприклад, під час аукціонних чи торгів на біржовій сесії, але згодом також оформляються в письмовому виді. Кожна угода оформляється відповідним контрактом, договором, чи угодою.

     В залежності від складності основної операції імпортери та експортери здійснюють як самостійно, так і з залученням інших фірм і організацій на одну основну до 10 і більше допоміжних операцій.

     Експортно-імпортні операції звичайно здійснюються в комплексі заходів, що забезпечують транспортування, експедирування, зберігання, підробіток і переробку товарів, їх страхування, платежі та інше. При своєму русі з країни в країну товари можуть неодноразово міняти власника, поки не дійдуть до кінцевого споживача.

    Удосконалення структури експорту ускладнюється насамперед тривалим спадом виробництва, неконкурентоспроможність більшості обробних галузей, втратою ряду традиційних ринків збуту техніки. З боку західних країн зберігається ряд дискримінаційних бар'єрів стосовно окремих українських товарів і послуг, що володіють конкурентними перевагами. маючи високий експортний потенціал, Україна поки що використовує його недостатньо ефективно, порівняно з іншими країнами. так за обсягами експорту товарів на душу населення, Україна поступається не лише розвиненим країнам, але й більшості країн Центральної та Східної Європи[2].

     Мистецтво економічної науки - це вміння передбачити не лише коротко, а й - довгострокові результати господарської діяльності підприємства в плані реалізації здійснення ефективних зовнішньоторговельних операцій.

Література:

           1. Гаврилюк О. Взаємозв'язок структурних та експортних пріоритетів в економіці України//Економічний часопис.-1999. -№2. -С.42-44.

2. Горбенюк А. Економічні аспекти експорту продукції // Економіка.Фінанси.Право. -2000. -№11. -С.3-8

3.  Маринин М. А. Введение во внешнюю торговлю. - Минск, 2006. - 145 с.

4. Ткаченко Є. Г. Міжнародний менеджмент. - К., 2006. - 453 с.

5. Рубинская Э. Т. Управление внешнеэкономической деятельностю. - М.: «Контур», 2008. - 448 с.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>