XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к. е. н., Ковтун Е. О., Рибак І. О. ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ

к. е. н., доц. Ковтун Едуард Олександрович, Рибак Ірина Олександрівна

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ

     Зовнішньоторговельна операція - це комплекс дій контрагентів, укладання, виконання торгової угоди економічного характеру[3].

     Метою статті є зовнішньоторговельні операції підприємств, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю. Основною задачею є дослідження сутності зовнішньоекономічних операцій, виявлення факторів, що впливають на цей них та доцільність їх визначення на сьогодні.

     Головна умова здійснення підприємством зовнішньоторговельних операцій - це їх ефективність. Тому, якщо підприємство недостатньо техніко-економічно обґрунтує зовнішньоторговельні операції, будуть одержані значні збитки. У процесі розробки ефективної стратегії розвитку зовнішньоторговельних операцій підприємства, особлива увага повинна приділятися конкурентоспроможній продукції.

     За принципом територіальності торгівля ділиться на внутрішню і зовнішню.

Історично зовнішня торгівля виникла як торгівля між приморськими державами. Сухопутна ж торгівля розвивалася більш повільно в силу значних витрат на її організацію і небезпек, які у багато разів більше, ніж перевезення товарів морем.

     Зовнішня торгівля сприяє розширенню виробництва, створенню та поліпшення шляхів повідомлення як усередині країни, так і між державами, виникненню лихварства, а потім і торгового капіталу, розвитку міжнародного кредитування та страхування[4].

     Зовнішньоторговельні  поділяються на експортну та імпортну. Перевищення експорту над імпортом означає наявність у держави активного торгового балансу. Перевищення імпорту над експортом означає пасивний торговий баланс.

Вивезення товарів за межі митної території України в режимі експорту передбачає:
1) подання митному органу документів, що засвідчують підстави та умови вивезення товарів за межі митної території України;

2) сплату податків і зборів, встановлених при експорті товарів;

3) дотримання експортером вимог, передбачених законом.

     Окремі процедурні особливості, зв'язані з митним режимом "експорт", установлюються в нормативних актах Держмитслужби та законах України.
Коментована стаття МК містить перелік обов'язкових вимог до поміщення товарів у режимі експорту[5].

     Перші дві умови цілком збігаються з умовами, що встановлюються законодавцем до товарів, що переміщуються у режиму імпорту. Третя умова називається законодавцем загалом, але теж має значення і підлягає врахуванню при вирішенні питання щодо пропуску товарів та продукції за межі митної території України.

     Зовнішньоекономічні чи зовнішньоторговельні операції (forieng trade transaction) - це договори (контракти, угоди) по обміну товарами в комплексі з операціями, що забезпечують виконання основної угоди (операції).

     Сучасні форми і методи зовнішньоторговельних операцій є частиною міжнародних економічних відносин[1].

     У міжнародній практиці розрізняють наступні критерії класифікації зовнішньоторговельних операцій:

По напрямках торгівлі:

- імпортна (import) - придбання товару в іноземного продавця з завозом у країну покупця; чи ввіз товару (робіт, послуг, результатів інтелектуальної діяльності) на митну територію держави без зобов´язань зворотного вивозу.
- експортна (export) - продаж товару іноземному покупцю з вивозом із країни продавця; чи вивіз товару (робіт, послуг, результатів інтелектуальної діяльності) з митної території держави без зобов´язання про зворотний ввіз.
- реекспортна (reexport) - придбання товару в іноземного продавця з завезенням у країну імпортера з метою наступного перепродажу його, без переробки, іноземному покупцю;

- реімпортна (reimport) - придбання з увозом через границю раніше експортованого товару. До реімпортних відносять наступні операції: повернення забракованих покупцем товарів, повернення товарів не проданих на аукціоні чи не реалізованих через консигнаційні склади[4].

Деякі зовнішньоторговельні операції полягають спочатку в усній формі, наприклад, під час аукціонних чи торгів на біржовій сесії, але згодом також оформляються в письмовому виді. Кожна угода оформляється відповідним контрактом, договором, чи угодою.

     В залежності від складності основної операції імпортери та експортери здійснюють як самостійно, так і з залученням інших фірм і організацій на одну основну до 10 і більше допоміжних операцій.

     Експортно-імпортні операції звичайно здійснюються в комплексі заходів, що забезпечують транспортування, експедирування, зберігання, підробіток і переробку товарів, їх страхування, платежі та інше. При своєму русі з країни в країну товари можуть неодноразово міняти власника, поки не дійдуть до кінцевого споживача.

    Удосконалення структури експорту ускладнюється насамперед тривалим спадом виробництва, неконкурентоспроможність більшості обробних галузей, втратою ряду традиційних ринків збуту техніки. З боку західних країн зберігається ряд дискримінаційних бар'єрів стосовно окремих українських товарів і послуг, що володіють конкурентними перевагами. маючи високий експортний потенціал, Україна поки що використовує його недостатньо ефективно, порівняно з іншими країнами. так за обсягами експорту товарів на душу населення, Україна поступається не лише розвиненим країнам, але й більшості країн Центральної та Східної Європи[2].

     Мистецтво економічної науки - це вміння передбачити не лише коротко, а й - довгострокові результати господарської діяльності підприємства в плані реалізації здійснення ефективних зовнішньоторговельних операцій.

Література:

           1. Гаврилюк О. Взаємозв'язок структурних та експортних пріоритетів в економіці України//Економічний часопис.-1999. -№2. -С.42-44.

2. Горбенюк А. Економічні аспекти експорту продукції // Економіка.Фінанси.Право. -2000. -№11. -С.3-8

3.  Маринин М. А. Введение во внешнюю торговлю. - Минск, 2006. - 145 с.

4. Ткаченко Є. Г. Міжнародний менеджмент. - К., 2006. - 453 с.

5. Рубинская Э. Т. Управление внешнеэкономической деятельностю. - М.: «Контур», 2008. - 448 с.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>