XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к. е. н., Кушнір І. М., Грищенков Р. М. МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК ОСНОВНИЙ ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПП“ЗЛАГОДА”

к. е. н., Кушнір І. М., Грищенков Р. М.  

Донецький інститут ПрАТ "ВНЗ"МАУП"

МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК ОСНОВНИЙ ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ  ПП"ЗЛАГОДА"

До  основних факторів, що впливають  на продуктивність праці  підприємств харчування належать: обсяг і структура товарообігу, рівень технічного забезпечення, структура персоналу, втрати робочого часу і форми матеріального стимулювання продуктивності праці.

Економічний механізм підвищення продуктивності праці передбачає використання сукупності методів, прийомів і форм підвищення продуктивності праці.

Для вирішення цього питання на ПП"Злагода" залежно від факторів, які впливають на продуктивність праці, побудована економіко-математична модель,  яка  включає в себе продуктивність праці, тис.грн. (у) підприємств харчування та виявлені фактори, що на неї впливають:

рівень продукції власного виробництва в загальному обсязі товарообігу, % (х1);

частка виробничого персоналу в загальній чисельності, % (х2);

рівень технічного забезпечення виробничого процесу, % (х3);

втрати часу виробничого персоналу, % (х4);

втрати часу обслуговуючого персоналу, % (х5);

відсоток середньої річної заробітної плати в обсязі товарообігу підприємства харчування, % (х6).

Враховуючи адекватність обраної лінійно-регресійної моделі вихідних даних, на підставі визначених коефіцієнтів, лінійно-регресійна модель продуктивності праці має вигляд[1,с.44]:

для ресторанів:

у = 56,546-0,1976 х1+0,5764х2+0,3357х3-0,4402 х4-0,8053х5+29,3996 х6,  (1)

для кафе:

у = 80,48 - 0,967х1 + 3,788х2 + 1,320х3 - 1,074х4 - 0,963х5 + 95,657х6,         (2)

На основі економіко-математичного аналізу встановлено, що варіація кожного із зазначених факторів знаходиться в тісному взаємозв'язку та взаємодії з варіаціями інших факторів. Тому рекомендована модель рентабельності підприємств харчування залежно від трудових факторів має вигляд:

для ресторанів:

у = 0,584+0,299х1+0,275х2+0,249х3+0,019х4;

для кафе:

у = 1,015+0,153х1+0,166х2+0,097х3+0,020х4.

Запропоновану методику використання показника продуктивності праці в прогнозуванні фінансових результатів також апробовано в практичній діяльності ПП"Злагода".

Керівництву ресторану були запропоновані рекомендації щодо зміни трудових показників, які характеризують фінансові результати. Так, завдяки збільшенню продуктивності праці в 2011 році досягнуто позитивного співвідношення темпів зростання продуктивності праці (х1) та заробітної плати (х2), тобто х1>х2.

 Крім того, в прогнозуванні на 2011 рік збільшено частку виробничого персоналу в загальній чисельності (х4) на 4,5%.

Результати наведено в табл.1.

Таблиця 1.

Апробація запропонованої економіко-математичної моделі прогнозування фінансових результатів ПП"Злагода", %

Показник Фактичне значення за 2010 р. Прогнозне значення на 2011 р. Фактичне значення за 2011 р. Відхилення фактичного значення за 2011 р. від фактичного значення за 2010 р., % Відхилення прогнозного значення за 2011 р. від фактичного значення за 2011 р., %
х1 4,3 6 5,5 +1,2 -0,50
х2 4,5 4,75 4,5 - -0,25
х3 -1 1,5 1,45 +0,45 -0,05
х4 55,5 60 58,75 +3,25 -1,25
у 3,88 4,57 4,3 +0,42 -0,27

 

Результати проведеної оцінки факторів, що увійшли в модель прогнозування рентабельності підприємств харчування, показали, що дані отримані внаслідок прогнозування близькі до фактичних. Усе назване підтверджує правильність вибору вихідних показників і стійкість розглянутої моделі. Алгоритм розробки стратегії підвищення продуктивності праці ґрунтується на постійному аналізі і контролі взаємозалежності корисного ефекту від певної трудової діяльності, з одного боку, і витрат на цю діяльність, - з іншого.

Дослідження показали, що на практиці підприємствами харчування не повною мірою використовується оперативний контроль продуктивності праці, що є невід'ємною складовою стратегії та економічного механізму підвищення продуктивності праці. Враховуючи досвід зарубіжної практики використання інформаційних технологій управління діяльності персоналу підприємств продуктивності праці розроблено модель оперативного контролю продуктивності праці  для виявлення і вирішення можливих проблем, пов'язаних із зменшенням продуктивності. Вихідним моментом моделі оперативного контролю є встановлення конкретної, обмеженої у часі, мети. Застосування методичних рекомендацій з розробки стратегії підвищення продуктивності праці та оперативного її контролю у ресторані  дозволило збільшити продуктивність праці на 0,33%.

Таким чином, розроблений економічний механізм є дійовим засобом підвищення  мотивації та продуктивності праці в підприємствах харчування.

Література:

•1.    Кривошей В.В. Побудова моделі продуктивності праці підприємств харчування Харкова на основі її факторів// Вестник Международного славянского университета. -Серия: экономика.-Т.5.-Харьков.-№5.-2010.-С.44.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>