XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

К. е. н. Жарлінська Р. Г., Янчик О. П., Кудирко І. О. РОЛЬ СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ В СУЧАСНОМУ БІЗНЕСІ

К. е. н., доц. кафедри товарознавства та маркетингу Жарлінська Р.Г.
Ас. кафедри товарознавства та маркетингу Янчик О.П.
Ст. 3 курсу факультету економіки та менеджменту Кудирко І.О.
Київський національний торговельно-економічний університет
Вінницький торговельно-економічний інститут

РОЛЬ СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ В СУЧАСНОМУ БІЗНЕСІ

Відмінною ознакою сучасного бізнесу є те, що він розвивається в умовах динамічно впроваджуючих маркетингових комунікацій. Бізнес спілкується із своїми посередниками, із споживачами товарів та послуг, з різними контактними аудиторіями та з населенням. Володіючи великими можливостями впливу на учасників ринку, бізнес повинен в той самий час нести відповідальність за результати цих дій. Концепцією маркетингу, яка забезпечує соціальну відповідальність і етику бізнесу, без шкоди для його розвитку, виступає соціально-етична концепція. Отже розглянемо її місце та вплив на сучасний бізнес[1].
Одна з важливих складових як вітчизняного так і зарубіжного бізнесу, його теорії та практики, за останні роки і є концепція соціально-етичного маркетингу. Вона посіла одне з головних місць у сучасній економіці. Але, як відомо, теорій щодо даної концепції небагато. Адже це нова проблема, на яку направленні дослідження вчених. Такий інтерес можна пояснити наступними причинами:
1). Глобалізація конкуренції, прискорені зміни у виробництві та реалізації продукції, нові інформаційні технології зумовлюють необхідність перегляду підходів щодо організації та функціонуванні бізнесу;
2). Соціальний маркетинг виступає у сучасному суспільстві, як фундаментальна концепція управління соціальними процесами і змінами в умовах сучасного ринкового суспільства;
3). Соціальний маркетинг одночасно виступає як соціально-маркетингова, ефективна управлінська технологія, формуюча основні принципи та підходи до побудови сучасного соціального управління на основі теорії соціального, некомерційного обміну послугами, ідеями, цінностями;
4). Соціальний маркетинг формує цілі, технології, маркетингові механізми, що притаманні різним сферам суспільного життя (наука, культура, охорона здоров’я, спорт, екологія, освіта, мистецтво та інші), формуючи конкретні і загальні механізми функціонування, регулювання, управління ними[3].
Оскільки суспільні дії направленні на регулювання ринкових відносин, включають персональні і не персональні методи взаємодії суб’єктів ринку, очевидним стає той факт, що покупці часто бувають занепокоєні практикою бізнесу, що порушує соціальні та етичні норми. Порушення правил ділової етики, часто закінчуються судовими справами.
Під впливом сучасного світу, швидко змінюється, формується і трансформується профіль сучасного споживача. Під профілем споживача розуміють комплекс потреб та уподобань, які необхідно виявити в процесі аналізу потенційних споживачів. За своєю суттю даний комплекс характеристик споживача малює його соціально-психологічний та поведінковий портрет. Процес створення цього портрету представляє собою отримання відповідей на питання за методикою «7Оs» (за першими буквами англійських термінів): Occupants – учасники ринку (хто здійснює покупки?), Objects – предмети (товари) ринку (які продукти купуються та продаються?), Objectives – цілі на ринку (чому купують товари?), Organizations – організація на ринку (хто взаємодіє із споживачами?), Operations – операційні процеси на ринку (хто здійснює покупки?), Occasions – можливість придбати (коли здійснюється покупка?), Outlets – канали збуту ( де здійснюються покупки на ринку?)[1].
Таким чином, вплив соціально-етичних та психологічних факторів зумовив формування концепції соціально-етичного маркетингу, яка виходить з того, що організація повинна не тільки найбільш повно і ефективно задовольняти заявлені потреби, роблячи це більш ефективно ніж конкуренти, але й покращити стан як споживача так і суспільства в цілому.
Концепція соціально-етичного маркетингу породжена сумнівами відносно відповідності концепції чистого маркетингу нашому часу з його проблемами в області захисту навколишнього середовища, невистачанням ресурсів, ростом населення[1].
Отже, головним принципом соціально-етичного маркетингу є досягнення балансу інтересів бізнесу, громадян і суспільства в цілому. Саме тому впровадження даної концепції в економіку повинно відбуватися системно і комплексно, що можливо за таких умов:
1. Соціально-етичний маркетинг повинен впроваджуватись на всіх рівнях управління економікою, починаючи з макрорівня і закінчуючи рівнем суб’єктів бізнесу, що досягається виконанням одного з основних принципів – моральної і соціальної відповідальності. 2. Впровадження соціальних цінностей в процесі як становлення так і функціонування бізнесу. 3. Сучасний етап розвитку економіки, оснований на інформаційних технологіях, диктує необхідність переходу до управління маркетингом не за функціональною, а за процесною схемою, яка відображає не тільки економічні, але й інформаційні та соціальні аспекти даної діяльності [2].
Соціальна роль маркетингу як філософії ринку полягає в пізнанні та реалізації соціально-етичних принципів функціонування бізнесу. Сьогодні це головна проблема, і науковці попереджають про небезпеку недооцінки даної концепції та деградації бізнесу.
Література:
1. Короткова Т. Л. Социальная роль маркетинга как философии бизнеса //Практический маркетинг. – 2006. -№8. – С.2-6.
2. Короткова Т. Л. Аспекты социально-етического маркетинга в российском бизнесе // Практический маркетинг. – 2007. - №10. – С.30-36.
3. Акимов Д. И. Маркетинг как технология управления социальными процесами // Економіка та держава. – 2008. - №2. – С.6-7.


Один комментарий к “К. е. н. Жарлінська Р. Г., Янчик О. П., Кудирко І. О. РОЛЬ СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ В СУЧАСНОМУ БІЗНЕСІ”

  1. Borulya:

    Плохо, что в данной статье вообще нет примеров, все как-то сухо написано


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>