XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к. ф.-м. н. Караван Ю. В., Ташак М.С. УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ

к. ф.-м. н.  Караван Ю. В., Ташак М.С.

Львівський інститут економіки і туризму

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ

На даний час немає такої галузі життя, у якій не з'явилися і не стали б повсякденними синтетичні речовини. Полімери в усьому супроводжують людину. Поряд із позитивним впливом полімерів на життя людини треба зважати і на їхній шкідливий вплив на її здоров'я. Матеріали, внаслідок безпосереднього контакту з людським організмом, негативно впливають на перебіг фізіологічних процесів: можуть впливати канцерогенно, викликати алергію та запалення. Шкідливі речовини з полімерів можуть проникати з пакування у продукти, спричинюючи їхнє повільне отруєння [2].

Полімерні вироби стають все більш досконалими з погляду їхніх експлуатаційних властивостей, одночасно ускладнюються методи поводження з полімерними відходами.

Захоронення або вивіз на смітник мало придатні для утилізації відходів полімерних матеріалів. Це обумовлено тим, що їхній об'єм не змінюється з часом. Відповідно площі, зайняті під смітники, повинні безперервно збільшуватися, що призводить до виведення з господарського обороту значних територій, довгострокового забруднення навколишнього середовища і нераціональне з енергетичної точки зору. В Україні кількість полімерних відходів зростає значними темпами. До відходів, які виникають в країні, додається значна кількість імпортованих відходів. Близько 75 % цих відходів потрапляє на комунальні сміттєзвалища. Щоб їх ліквідувати, Україні необхідно переробляти біля 130 тон відходів за рік.

Проблема відходів перетворилася сьогодні з екологічної на політичну та соціально-економічну.

Протягом ХХ століття відходи були кінцевою ланкою процесу промислового виробництва. За останні двадцять років ця ситуація зазнала значних змін. Проблема відходів знайшла дійсно кардинальне розв'язання, яке має назву «нульові відходи» [1]. Впровадження принципу «нульові відходи» дасть можливість розпочати розв'язання головних проблем людства ─ вичерпність мінеральних природних ресурсів та негативного впливу зростання населення на навколишнє середовище.

Основне питання, що виникає при створенні будь-якої системи раціонального поводження з відходами, ─ як навчитися повертати їх у цикл виробництва, щоб зменшити використання природних ресурсів. Збір та повторне використання відходів як вторинної сировини вже у процесі виготовлення продукції або її використання - це процес переробки матеріалів та використаних виробів до стану сировини, з якої ці матеріали створені.

Щоб зменшити використання природних ресурсів відходів, необхідно забезпечити можливість утилізації їх ще на стадії розроблення та проектування виробництв і продукції, покласти її в основу класифікації відходів, продукції, технології і виробництв, а також загальної оцінки результатів матеріального виробництва та критеріїв відбору технології і продукції для потреб виробництва і споживання.

Для цього необхідно:

─ привести законодавче, нормативно-правове, науково-методичне, організаційне та технічне забезпечення сфери поводження з відходами у відповідність із вимогами неодноразового використання природних ресурсів незалежно від продукції, на яку вони перероблені, та відходів, на які вона перетворюється після завершення свого життєвого циклу;

─ створити адекватну систему інноваційного (еколого-економічно раціонального) управління матеріальними та енергетичними циклічно замкненими потоками (сировина, матеріали, речі, вторинна сировина, відходи).

Література:

1. Умови отримання знаку екологічного маркування http://www.ecolabel.ua.

2. Seńczuk W. Toksykologia współczesna [Текст]. ─ Warsrawa.: PZWL, 2005.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>