XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к. філос. н., Андрієнко О.В. РОЛЬ МОРАЛІ У ФОРМУВАННІ ДЕМОКРАТИЧНОГО СВІТОГЛЯДУ

к. філос. н., доцент Андрієнко О.В.

Донецький національний університет

РОЛЬ МОРАЛІ У ФОРМУВАННІ ДЕМОКРАТИЧНОГО СВІТОГЛЯДУ

Розбудова демократії та демократичного суспільства є однією з найбільш актуальних проблем сьогодення. У науковій літературі здебільше розглядаються правовий та економічний аспекти цієї проблеми, що, одного боку видається цілком природнім, але, з іншого боку, не дозволяє дослідити питання про формування демократичного соціуму у всій повноті та об'єктивності. Зокрема, не враховується світоглядний аспект, що також є дуже важливим для будь-якого суспільства, адже для того, щоби реалізуватись в матеріальному світі, зміни мають спочатку відбутись в людській свідомості. У зв'язку з розвитком глобальних тенденцій дегуманізації на одне з перших місць висувається питання моралі.

Метою цієї роботи є виявлення морального підґрунтя демократичного світогляду.

Моральне підґрунтя демократії проявляється у наступних напрямках:

По-перше, сутність демократизації найбільш повно розкривається з позиції етико-нормативного підходу (на відміну від більш вузького емпіричного підходу). При етико-нормативному підході висвітлюються не лише економіко-правові наслідки демократизації, але й гуманістичні ідеали, які спрямовують активність всіх учасників цього процесу і надають їх діям суспільно цінне значення. Аксіологічна основа демократизації не означає її відірваності від практичних інтересів громадян. Навпаки, демократичні ідеали відкривають нові горизонти соціальної активності.

По-друге, моральну основу має не лише процес, але й результати демократизації. Важливу роль при цьому відіграє здійснення свідомої політики з укріплення суспільної культури і моралі, що є особливо актуальним для транзитивних соціумів, в яких спостерігається інтенсифікація негативної девіантної поведінки та аномії. Демократичні процедури є можливими лише за наявності відповідних моральних цінностей і норм.

По-третє, демократія спирається одночасно і на право, і на мораль як на два головних регулятори соціальних відносин (при цьому не слід забувати і про інші регулятори, зокрема, релігію). Так, політичні діячі постійно апелюють до етичних цінностей, авторитету суспільної думки тощо. Мораль сприяє усвідомленню необхідності дотримання правових норм. Моральні цінності є одним з джерел постійного вдосконалення політичних інститутів.

По-четверте, демократична мораль має бути загальною і відображатись у законодавстві. У багатьох пострадянських країнах досі існує небезпечний дисонанс моралі різних соціальних груп, що, наприклад, призводить до того, що приватизація, проведена за законом, не сприймається як легітимна всіма верствами населення. Тобто, закон не є моральним. Це є парадоксом, адже сам процес демократизації 1990 - х рр. був підтриманий людьми саме як моральний процес очищення від блюзнірської доктрини „всенародної держави".

По-п'яте, моральний сенс демократії полягає в свободі вибору шляхів розвитку, яку реалізує народ (обираючи і систематично змінюючи своїх представників, беручи участь в різноманітних демократичних процедурах).

Декларація незалежності тринадцяти штатів Америки 1776 р. Починається такими словами: „Ми виходимо з тієї самоочевидної істини, що всі люди створені рівними і наділені їх Творцем... правами, до числа яких відносяться життя, свобода і прагнення щастя". Саме такі одвічні цінності як свобода, рівність, право на достойне життя становлять моральну сутність демократії і надають їй універсального характеру. Демократія не може бути істинною, якщо вона поширюється лише на певні верстви населення. Вона не припускає жодних виключень з демократичної процедури і це робить можливим трактувати саму демократичність як універсальну цінність сучасного світу.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>