XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к. філос. н. Сандига О. І. УЯВЛЕННЯ МИСЛИТЕЛІВ НОВОГО ЧАСУ ПРО СОЦІАЛЬНИЙ ЧАС ТА СОЦІАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ

к. філос. н. Сандига О. І.

Донбаський державний технічний університет (м. Алчевськ)

УЯВЛЕННЯ МИСЛИТЕЛІВ НОВОГО ЧАСУ ПРО СОЦІАЛЬНИЙ ЧАС ТА СОЦІАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ

  В уявленнях мислителів Нового часу світ стає динамічним й не піддається контролю колективної свідомості мікросоціуму, яка не в змозі безпосередньо охопити, пояснити і перевірити цей безмірний, складний світ, такий, що розширюється й одночасно динамічно змінюється. Суб'єкт стає автономним, самостійним, здатним до обґрунтування сенсу життя. Людина  хоче (незалежно від заданих зразків) побачити усе своїми очима, випробувати власним розумом і в підсумку одержати критично обґрунтовані судження. Такий підхід провокує перегляд існуючих парадигм практично у всіх сферах життєдіяльності людини, включаючи і її життя в соціумі. Філософські вчення Нового часу частково ґрунтуючись на ідеях Ренесансу ставлять в основу людський розум, піддаючи сумніву встановлений Богом суспільний порядок. Властива новоєвропейській метафізиці "атомістичність" дозволяє вивести поняття індивідуалізму, що дає "аскетичне і мінімальне" визначення індивіда, зводячи його до "природою даного" - біологічного тіла і раціонального мислення, що у свою чергу не виключає розвиток науки, підкреслюючи природну закономірність її вивчення.

Розвиток науки розкриває перед людиною безкрайні межи пізнання, даючи їй надію на можливість вирішення проблем, що постають перед нею. Так, саме з розвитком науки Ф. Бекон пов'язує прогрес людства, переконуючи, що тільки наука здатна стати єдиним лікарем виразок і пороків сучасного суспільства, перетворити його та зробити щасливим і процвітаючим. Він вітає активну діяльність людини в науковій сфері, а саме виникнення інноваційних ідей мислитель обумовлює динамікою часу, який рухається дуже швидко.

Філософські концепції Нового часу, аналізуючи соціальні зміни,  намагаються пояснити їх, виходячи з різних точок зору. Так, з позиції натуралістичного підходу (Т. Гоббс, Дж. Локк), соціальні трансформації розглядаються як процеси, спрямовані на формування громадянського суспільства, будівництво якого обумовлено природними інстинктами людини, що  дозволяє трактувати державне впорядкування саме як природний процес . З іншого боку, акцентується увага на величі самої людини. Зокрема  Б. Паскаль, називаючи людину "мислячим очеретом", стверджує, що велич людини  полягає в тім, що вона "носить у собі ідею істини". Взагалі філософські концепції Нового часу формують "світлий" погляд на людину, а інтелектуальний прорив, що здійснився в ході природничонаукової революції, сприяють формуванню впевненості людини в силу та безмежну можливість розуму, у здатності останнього впливати не тільки на духовний світ особистості, але й на вдачу, політику, стиль життя суспільства в цілому, можливість формувати принципи суспільного устрою.

Отже, мислителі Нового часу розглядали соціальні трансформації та соціальний час як невід'ємний елемент процесу еволюції. Визнаючи розходження між природними і соціальними ("духовними") явищами, філософи Нового часу віддавали перевагу природничонауковій моделі пояснення суспільних процесів. Висунутий філософією Нового часу ідеал науки як загального і необхідного, достовірного і системного знання поступово до ХVШ століття остаточно усуває ідею обмеженості світу і людини, відкриває людству нескінченний світ природи й існування природних закономірностей, у рамках яких відбувається розвиток не тільки самої природи, але й соціуму.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>