XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к. г. н., Бабчинська О. І., Гаєвська І. В. МЕХАНІЗМ ВВЕЗЕННЯ НА МИТНУ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ ДАВАЛЬНИЦЬКОЇ СИРОВИНИ ТА ВИВЕЗЕННЯ ЗА ЇЇ МЕЖІ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

к. г. н., доцент Бабчинська Олена Іванівна, Гаєвська Ірина Вікторівна

Вінницький торговельно-економічний інститут

Київського національного торговельно-економічного університету

МЕХАНІЗМ ВВЕЗЕННЯ НА МИТНУ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ ДАВАЛЬНИЦЬКОЇ СИРОВИНИ ТА ВИВЕЗЕННЯ ЗА ЇЇ МЕЖІ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Операції з давальницькою сировиною є одним з перевірених способів взаємовигідного співробітництва між контрагентами, оскільки дозволяють замовникам заощадити значну частину своїх оборотних коштів, а переробникам- забезпечити себе певним обсягом робіт, що на сьогодні є дуже актуальним. Нині багато промислових підприємств здійснюють переробку сировини на давальницьких умовах. Ці операції мають певні особливості.

Багатьма авторами досліджувалися питання здійснення операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах. Слід звернути увагу на праці Ю. Кузьмінського, В. Матвєєвої, В. Житного, які в своїх працях висвітлюють особливості операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічній діяльності. [3]

Операція з давальницькою сировиною  - це зовнішньоекономічна операція по переробленню, обробленню чи збагаченню давальницької сировини, ввезеної на митну територію України або вивезеної за її межі з метою одержання готової продукції за відповідну плату. [6]

Разом з тим, щоб операція з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах вважалась такою, вона має відповідати таким вимогам:

•-         сировина замовника на конкретному етапі переробки, а також на заключному, повинна бути основним матеріалом;

•-         вартість сировини має становити не менше як 20 % загальної вартості готової продукції;

•-         попереднє здійснення поставки виконавцю давальницької сировини є обов'язковим. [1]

Операції з давальницькою сировиною, що здійснюються підприємством-виконавцем, мають такі особливості:

•-         виконавець не платить за отриману для переробки сировину та матеріали, а лише здійснює їхню переробку за відповідну оплату;

•-         залежно від умов договору між замовником і виконавцем може існувати кілька способів розрахунків за послуги з переробки, а саме: грошовими коштами; частиною сировини, що передається в переробку; частиною готової продукції, що виробляється; у комбінованій формі. [3]

Ввезення давальницької сировини в Україну здійснюється у митному режимі переробки.

Для ввезення та переробки на митній території України давальницької сировини підприємство-резидент повинно отримати відповідний дозвіл митного органу. Такий дозвіл видається лише за умови подання письмової заяви та договору на переробку з додатком до нього, у якому наводиться технологічна схема переробки, що відображає всі основні її етапи й процес перероблення товарів. [1]

Якщо умовами зовнішньоекономічного контракту передбачено виконання кількох операцій щодо переробки товарів кількома виконавцями, дозвіл митного органу повинен отримати кожен із учасників переробки.

Також підприємство-резидент має заповнити вантажну митну декларацію (ВМД) та подати її до митниці разом із визначеним пакетом документів.

Крім того, визначено, що підставою для митного оформлення давальницької сировини, що ввозиться на митну територію України, є подання українським виконавцем митному органу в т.ч. копії векселя, авізованого органом державної податкової служби за місцезнаходженням виконавця. [1]

Готова продукція, вироблена з давальницької сировини, яку вивозять за межі митної території України, не обкладається вивізним митом та іншими податками і зборами, що їх справляють у разі експорту товарів. Така готова продукція не підпадає під режим ліцензування та квотування. [2]

Також, існують певні вимоги щодо вивезення готової продукції, виготовленої із давальницької сировини:

•-         на готову продукцію, вироблену з використанням давальницької сировини, ввезеної на митну територію України іноземним замовником, і яка належить йому, не поширюється спеціальний режим експорту товарів, за винятком товарів спеціального призначення, перелік яких встановлює Кабінет Міністрів України;

•-         вивезення тих видів готової продукції, щодо яких міжнародними договорами України передбачено добровільне обмеження експорту, здійснюється у порядку, встановленому Міністерством економіки України. [2]

Для вивезення готової продукції, що вироблена з іноземної сировини, за межі території України слід здійснити її митне оформлення. Для цього виконавець-резидент повинен подати до митниці:

•-         копію векселя;

•-         копію ввізної ВМД;

•-         при потребі - висновок Торгово-промислової палати України або її регіональних представництв про те, що готову продукцію виготовлено внаслідок переробки давальницької сировини, вартість якої становить не менше як 20% загальної вартості готової продукції. [1]     

Найчастіше до роботи на давальницьких умовах вдаються, коли є в наявності виробнича база, але відсутня відповідна сировина чи навпаки, і це має свої переваги та недоліки. З одного боку, робота на давальницьких умовах дозволяє вирішити питання зайнятості працівників, позбутися проблем зі збутом тощо. Але, з іншого боку, все це забезпечує швидше виживання підприємства, ніж його розвиток, бо реальні прибутки дістаються замовнику, а не виконавцю. Однак ці операції, зокрема у сфері зовнішньоекономічної діяльності, досить поширені, оскільки можуть використовуватись як один із способів податкової оптимізації через відносно лояльне їх оподаткування. І деякі підприємства від операцій імпорту сировини й експорту готової продукції переходять до роботи на давальницьких умовах.  

Література:

•1.     Давальницькі операції у сфері ЗЕД // Головбух.- 2009. - № 36 - Т-1-Т-36.

•2.     Губа Є. Переробка давальницької сировини в Україні: що потрібно знати // Справочник экономиста. - 2010. - № 2 - с. 69-74.

•3.     Кіляр О. Особливості обліку операцій з переробки давальницької сировини // Вісник КНТЕУ. - 2007. - № 6 - с. 107-114.

•4.     Лапенко Т. Операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах // Вісник податкової служби України. - 2012. - № 9-10 - с. 30-31.

•5.      http://buhgalter.com.ua/articles/details/609/

•6.     http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1078.8036.0


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>