XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к. мед. н., Грома В. Г., к. мед. н., Жиленко І. І., к. мед. н., Євтушенко Д. О., Моісеєнко А. С., Бітяк С. Ю. ЕТІОЛОГІЯ, КЛІНІКА І ДІАГНОСТИКА ТРАВМАТИЧНИХ УШКОДЖЕНЬ СТРАВОХОДУ

к. мед. н., Грома В. Г., к. мед. н., Жиленко І. І., к. мед. н., Євтушенко Д. О., Моісеєнко А. С., Бітяк С. Ю.

ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії НАМН України», м.Харків;

Харківський національний медичний університет, м.Харків

ЕТІОЛОГІЯ, КЛІНІКА І ДІАГНОСТИКА ТРАВМАТИЧНИХ УШКОДЖЕНЬ СТРАВОХОДУ

Пошкодження стравоходу відомі людству з давніх давен. Причиною тому стають у дорослих найчастіше зубні протези, риб'ячі і яловичі кістки, голки та інше, у дітей - монети та іграшки, які діти полюбляють тримати в роті [1, 4].

У структурі звернень населення за невідкладною медичною допомогою у зв'язку з наявністю сторонніх тіл пацієнти з чужорідними тілами стравоходу займають друге місце, що в середньому, складає близько 20%. В 3%-4% випадків виникають перфорації стравоходу з розвитком ускладнень. При видаленні чужорідних тіл цей показник істотно зростає [2, 3].

Наша клініка має досвід обстеження та лікування 873 пацієнтів, що звертались за медичною допомогою зі скаргами на затримку стороннього тіла в стравоході (за період з 2003 р. по 2011 р.).

Основна кількість хворих доставлялися в клініку бригадами швидкої допомоги (84,8%): з дому - 197; за направленням районних поліклінік - 172; ЛОР-клінік - 163;  Самостійно за медичною допомогою звернулися 133 пацієнта.

У 327 пацієнтів у ході стаціонарного обстеження діагноз сторонніх тіл був відхилений. Більшість з тих, що минали стравохід, окрім поодиноких випадків, зазвичай не затримувались в шлунку або кишечнику і природним шляхом полишали їх.

Час від моменту потрапляння стороннього тіла в стравохід до звернення за спеціалізованою медичною допомогою коливався в терміни від 25 хвилин (0,83%) до 4 (87,07%) - 7 діб (9,67%). У 9 хворих строки потрапляння стороннього тіла до стравоходу з об'єктивних причин не були встановлені.

В наших спостереженнях діагностика травматичних пошкоджень стравоходу сторонніми тілами зазвичай починалася з опитування та огляду потерпілого. Ознаку Турнера - відчуття сторонього тіла навіть після його проходження в шлунок або вилучення спостерігали у 152 хворих. Не помічали та не відчували сторонніх тіл 19 хворих. Надмірно розвинений «сонний горбик» VI шийного хребця на догоспітальному етапі помилково був прийнятий за стороннє тіло у 17 випадках.

Пошкодження стінок стравоходу сторонніми тілами в більшості випадків проявлялися місцевими і загальними симптомами, первинними і вторинними (ускладнення) ознаками. Найбільш частими первинними ознаками застряглого чужорідного тіла були: біль по ходу стравоходу при ковтанні (72,7%), страх прийому їжі (35,9%), біль в яремній ямці (30,7%), потилиці (15,6%), спині (13,4%), епігастрії (4,8%), дисфагія (63,2%) та ін. Вторинні прояви характеризувались гіперсалівацією (74,9%), осиплістю голосу (34,2%), гіпертермією (32,0%), інфільтрацією м'яких тканин шиї (12,1%), підшкірною емфіземою (10,8%), пневмотораксом (6,9%) та ін.

Підшкірна емфізема та приєднання в більш пізніші строки ознак септичного стану зазвичай свідчили на користь перфорації шийного відділу стравоходу. Характерний «симптом схиленої голови» - вимушене нерухоме положення голови, схиленої в сторону ушкодження був 100% ознакою цього важкого ускладнення. У 3 хворих при розриві кардії спостерігали симптом Корахе - підшкірну емфізему лівої половини грудної клітки, шиї та обличчя.

При госпіталізації всі хворі з підозрою на травматичні ушкодження стравоходу сторонніми тілами, оглядалися ЛОР-спеціалістом, після чого пацієнтам проводилося рентгенологічне дослідження. Більшість сторонніх тіл були рентген-контрастними і легко виявлялися вже на оглядових рентгенограмах стравоходу. Слабоконтрастні та неконтрастні тіла зазвичай виявлялися при застосуванні рентгентелебачення, томографії чи рентгенконтрастних досліджень стравоходу.

Останнім часом в діагностиці сторонніх тіл стравоходу вирішальна роль відводиться ендоскопічним методам. Саме езофагоскопія дозволяє достовірно визначити наявність або відсутність цієї патології, її локалізацію, ускладнення. Рентгенологічні методи дослідження, що широко застосовувались нами раніш, в даний час переходять на другий план.

Після виявлення стороннього тіла в стравоході намічали тактику його ендоскопічного видалення, для чого використовували різні типи захоплювачів, діатермічні петлі, тощо.

Враховуючи наш досвід можна зробити наступні висновки:

1. Обстеження і лікування хворих з підозрою на травму стравоходу стороннім тілом мають здійснюватися в екстреному порядку і в умовах спеціалізованого багатопрофільного хірургічного стаціонару.

2. Будь-яке виявлене в просвіті стравоходу чужорідне тіло повинне бути по можливості вилученим за допомогою гнучкої ендоскопічної апаратури, застосування котрої дозволяє підвищити інформативність дослідження та уникнути зайвої травматизації стінок стравоходу.

Література:

•1.  Воробьев А.И. Тактика диагностики и борьбы с осложнениями инородных тел пищевода / А.И. Воробьев, Д.Г. Мустафин, А.И. Проскурин, Д.А. Харитонов // Российская оториноларингология. - 2004. - №4. - С.164-166.

•2.   Кімакович В.Й. Ендоскопія травного каналу. Норма, патологія, сучасні класифікації / В.Й. Кімакович, В.І. Нікішаєв, І.М. Тумак та ін. // за ред. В.Й. Кімаковича і В.І. Нікішаєва. Львів: Видавництво Медицина Світу. - 2008. - 208с.

•3.   Леонов В.В. Руководство по эндоскопии пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки /В.В. Леонов, И.В. Донцов, З.С. Мехтиханов, Л.А. Бойко // Х.: Факт, 2004. - 148с.

•4.   Черноусов А.Ф. Хирургия пищевода / А.Ф Черноусов., П.М. Богопольский, Ф.С. Курбанов // М.: Медицина. - 2000. - 341 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>