XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к. мед. н., Грома В. Г., к. мед. н., Жиленко І. І., к. мед. н., Лазірський В. О., Моісеєнко А. С., Бітяк С. Ю. ЕНДОСКОПІЯ - МЕТОД ВИБОРУ В ДІАГНОСТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ ХВОРИХ ЗІ СТОРОННІМИ ТІЛАМИ СТРАВОХОДУ

к. мед. н., Грома В. Г., к. мед. н., Жиленко І. І., к. мед. н., Лазірський В. О., Моісеєнко А. С., Бітяк С. Ю.

ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії НАМН України», м.Харків;

Харківський національний медичний університет, м.Харків

ЕНДОСКОПІЯ - МЕТОД ВИБОРУ В ДІАГНОСТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ ХВОРИХ ЗІ СТОРОННІМИ ТІЛАМИ СТРАВОХОДУ

У структурі звернень населення за невідкладною медичною допомогою пацієнти зі сторонніми тілами стравоходу займають друге місце, що в середньому, складає близько 20%. На сьогодні патогенез розвитку ускладнень при цій патології достатньо вивчений, головною особливістю котрого є чітка часова (по годинах) хронологія розвитку. Летальність при цьому може сягати 40%-50%. Однак питання інструментальної діагностики до цих пір носять дискутабельний характер та не мають чіткого алгоритму дій [1, 2, 3, 4].

Наша клініка має досвід обстеження та лікування 873 пацієнтів, що звертались за медичною допомогою зі скаргами на затримку стороннього тіла в стравоході (за період з 2003 р. по 2011 р.).

Останнім часом в діагностиці сторонніх тіл стравоходу вирішальна роль нами відводиться ендоскопічним методам. Саме езофагоскопія дозволяє достовірно визначити наявність або відсутність цієї патології, її локалізацію, ускладнення. При цьому виділяли два основних види ендоскопічного втручання: діагностичний і лікувальний. Метою діагностичної ендоскопії було встановлення, чи уточнення діагнозу, визначення характеру і глибини травматичного ушкодження стінки стравоходу стороннім тілом, при цьому визначалася можливість його ендоскопічного видалення. Протипоказанням до ендоскопічного діагностичного дослідження вважали: категоричну неодноразову відмову від дослідження пацієнта та вкрай важкий стан хворого, обумовлений перфорацією стравоходу, гнійним медіастинітом чи загальним перитонітом, коли проведення ендоскопічного дослідження було не лише недоцільним, але й могло погіршити стан хворого.

Дослідження проводилося в умовах спеціально обладнаного кабінету під місцевим знеболенням шляхом зрошення ротоглотки 2% розчином, чи 10% аерозолем лідокаїну, або в операційній в умовах внутрішньовенного знеболення пропафолом.

В ході ендоскопічних досліджень було виявлено, що передня стінка травмувалась в двічі рідше, ніж задня та бічні. Найбільш часто гострі сторонні тіла застрягали в області гирла стравоходу, першого фізіологічного звуження і в шийному відділі (70,1%). Великі й тупі предмети, монети застрягали переважно в грудному відділі (25,1%). В дистальній третині стравоходу зазвичай застрявали великі фруктові кісточки, а у літніх людей - протези та непережовані шматки м'яса.

Після виявлення стороннього тіла в стравоході намічали тактику його ендоскопічного видалення. Всякі спроби видалення стороннього тіла наосліп або проштовхування його зондом вважали неприпустимими. Для ендоскопічного видалення сторонніх тіл використовували різні типи захоплювачів, діатермічні петлі, поліхлорвініловий тубус для захисту стінок полого органу при видаленні гострих і ріжучих сторонніх тіл, тощо.

Важливим аспектом при видаленні сторонніх тіл стравоходу є врахування факту їх тугого вклинення в стінки органу та термінів перебування в просвіті стравоходу. Особливо важливими ці фактори є для осіб літнього та похилого віку, так як у них довгострокове стояння стороннього тіла може викликати пролежні, що збільшує ймовірність виникнення перфорації стравоходу під час ендоскопічного видалення.

Методом вибору вважали ендотрахеальний наркоз із застосуванням міорелаксантів. Під місцевим знеболенням з стравоходу сторонні тіла видалені у 173 пацієнтів, під внутрішньовенним знеболенням - 34, під ендотрахеальним наркозом - 24. Після видалення стороннього тіла всім пацієнтам при наявності травми стравоходу виконувалося рентгенконтрастне дослідження.

За весь описуваний період ми жодного разу не отримали перфорації стравоходу при ендоскопічному видаленні чужорідних тіл, летальних результатів в цій групі хворих не було. Всі пацієнти з травмами стравоходу, після видалення стороннього тіла транспортувались до відділу невідкладної хірургії, або ж відразу до реанімаційного відділення з метою організації інтенсивного спостереження та лікування.

Таким чином можна зробити висновок, що будь-яке виявлене в просвіті стравоходу чужорідне тіло повинне бути по можливості вилученим за допомогою гнучкої ендоскопічної апаратури, застосування котрої в комбінації з різноманітними видами знеболення дозволяє підвищити інформативність дослідження та уникнути зайвої травматизації стінок стравоходу.

Література:

•1.   Кімакович В.Й. Ендоскопія травного каналу. Норма, патологія, сучасні класифікації / В.Й. Кімакович, В.І. Нікішаєв, І.М. Тумак та ін. // за ред. В.Й. Кімаковича і В.І. Нікішаєва. Львів: Видавництво Медицина Світу. - 2008. - 208с.

•2.   Мустафин Д.Г. Осложнения, вызванные инородными телами пищевода / Д.Г. Мустафин, А.И. Проскурин, Д.А. Харитонов // Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. -  2006. - №2. - С.44-47.

•3.   Lai A.T. Risk factors predicting the development of complications after foreign body ingestion / A.T. Lai, T.L. Chow, D.T. Lee; S.P. Kwok // Br. J. Surg. - 2003.- №90(12). - Р. 1531-1535.

•4.   Nijhawan S. Management of ingested foreign bodies in upper gastrointestinal tract: report on 170 patients / S. Nijhawan, L. Shimpi, A. Mathur et al. // Indian J. Gastroenterol. - 2003. - №22(2). - Р.46-48.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>