XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к. мед. н. Семеняк А.В., Шипитко М.Д. ВПЛИВ МІКРОФЛОРИ ПІХВИ ТА ЦЕРВІКАЛЬНОГО КАНАЛУ НА СТАН ІМУННОЇ СИСТЕМИ У ЖІНОК ІЗ ХРОНІЧНИМИ ЗАПАЛЬНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯ ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ.

Рубрика: Медицина

к. мед. н. Семеняк А.В.

Буковинський державний медичний університет

Шипитко М.Д.

Буковинський державний медичний університет

ВПЛИВ МІКРОФЛОРИ ПІХВИ ТА ЦЕРВІКАЛЬНОГО КАНАЛУ НА СТАН ІМУННОЇ СИСТЕМИ У ЖІНОК ІЗ ХРОНІЧНИМИ ЗАПАЛЬНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯ ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ

З метою встановлення патогенних та умовно патогенних мікроорганізмів на стан імунної системи у жінок, в яких діагностовано хронічні запальні захворювання жіночих статевих органів, нами визначено видовий склад мікрофлори вмісту піхви та цервікального каналу, досліджено функціональний стан системи імунітету та проведено взаємозв'язки між виділеними мікроорганізмами і показниками імунограми.

Для досягнення поставленої мети нами обстежено 36 жінок, в анамнезі яких та на момент обстеження були хронічні запальні захворювання жіночих статевих органів та 20 здорових жінок, які складали контрольну групу.

Мікрофлору піхви та цервікального каналу досліджували бактеріологічним методом, стан системи імунітету - імунологічним методом, кореляційний аналіз проводили у програмах SPSS for Windows 8.0.0. (SPSS inc., 1989-1997) тa STATISTICA for Windows 5.1 (Stat Soft inc., 1984-1996).

Видовий склад мікрофлори вмісту піхви й цервікального каналу в жінок із хронічними запальними захворюваннями жіночих статевих органів є досить різноманітним і представлений рядом патогенних та умовно патогенних мікроорганізмів: умовно патогенні - стафілококи (золотистий та епідермальний), фекальний ентерокок, ешерихії, дріжджоподібні гриби роду Candida, коринебактерії; патогенні - піогенний стрептокок і трихомонади.

В патологічному матеріалі 36 жінок виявлено 63 штами мікроорганізмів. Це засвідчує, що в більшості жінок персистує по декілька мікроорганізмів одночасно. Аналіз результатів бактеріологічного дослідження показав, що в 26 жінок виявлялися асоціації патогенних та умовно патогенних мікроорганізмів, які складалися з різних за походженням штамів. У 10 жінок спостерігалося моноінфікування умовно патогенними й патогенними збудниками.

У жінок контрольної групи в одному випадку виділено епідермальний стафілокок, дріжджоподібні гриби роду Candida, у двох випадках - фекальний ентерокок.

Про стан неспецифічної ефекторної системи протиінфекційного захисту та факторів і механізмів системного специфічного імунного захисту судили за основними показниками абсолютної та відносної кількості основних імунокомпетентних клітин у периферичній крові, а також за показниками гуморальної та клітинної ланок системи імунітету.

При дослідженні стану імунної системи у жінок контрольної групи патологічних змін не встановлено. У жінок з хронічними запальними захворюваннями жіночих статевих органів відмічено вірогідні зміни Т-лімфоцитів, В-лімфоцитів та показників ефекторної  системи неспецифічного протиінфекційного захисту, у зв'язку з чим нами проведено кореляційний аналіз між умовно патогенними, патогенними мікроорганізмами та імунологічними показниками.

Вірогідний кореляційний взаємозв'язок встановлено між Т-клітинною ланкою імунітету та деякими представниками умовно патогенної мікрофлори - коринебактеріями, стафілококами, ентерококами, ешерихіями. При цьому спостерігався негативний кореляційний зв'язок між золотистими стафілококами, Т-лімфоцитами (R=-0,52) і Т-активними лімфоцитами (R=-0,44), позитивний взаємозв'язок з НСТ-тестом (R=0,48), фекальними ентерококами і Т-лімфоцитами (R=-0,56), ешерихіями і Т-лімфоцитами (R=-0,51), Т-активними лімфоцитами (R=-0,34), фагоцитарною активністю (R=-0,44), фагоцитарним числом (R=-0,46), що засвідчує про персистенцію даних мікроорганізмів на фоні імунодефіцитного стану і зниження фагоцитарної активності.

Коринебактерії спричинили появу позитивного кореляційного взаємозв'язку з Т-лімфоцитами (R=0,44), Т-активними лімфоцитами-хелперами/індукторами (R=0,47) та негативного взаємозв'язку з IgA (R=-0,51).

Персистенція дріжджоподібних грибів роду Candida спричинила появу негативного взаємозв'язку з (R=-0,52), позитивного взаємозв'язку з титром нормальних антитіл (R=0,49).

Негативний взаємозв'язок з фагоцитарною активністю відмічено при наявності піогенного стрептококу (R=-0,50). Також спостерігався негативний взаємозв'язок з IgA (R=-0,48), позитивний з В-лімфоцитами (R=0,54).

Персистенція епідермального стафілококу спричинила появу лише негативного взаємозв'язку з IgМ (R=-0,53).

Таким чином, враховуючи наявність кореляційного взаємозв'язку між умовно патогенними та патогенними мікроорганізмами з показниками імунограми, а також одночасної персистенції кількох мікроорганізмів, які спричинили вище вказані розлади, можна зробити висновок, що в жінок з хронічними запальними захворюваннями жіночих статевих органів при хронічній персистенції умовно патогенних і патогенних мікроорганізмів відбуваються зміни зі сторони клітинної та гуморальної імунної відповіді, а також неспецифічної ефекторної системи протиінфекційного захисту, залежно від персистуючих мікроорганізмів.

Література:

•1.     Кулаков В.И. Инфекции, передаваемые половым путем - проблема настоящего и будущего // Акушерство и гинекология. - 2003. - №6. - С.3-6.

•2.     Мавров Г.И., Никитенко И.Н., Чинов Г.П. Особенности микрофлоры урогенитального тракта при воспалительных заболеваниях мочеполовых органов // Український журнал дерматології, венерології, косметології. - 2004. - №2 (13). - С.64-67.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>