XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к. т. н., Донець О. М., Власенко В. М. ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ДО УКРАЇНСЬКОГО МЕНТАЛІТЕТУ

к. т. н., Донець Оксана Миколаївна, Власенко Владислав Миколайович

Черкаський державний технологічний університет

ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ДО УКРАЇНСЬКОГО МЕНТАЛІТЕТУ

Трудова мотивація є однією з провідних функцій управління трудовими ресурсами в проектах, оскільки досягнення основної мети проекту залежить від злагодженості роботи учасників проекту. Кожен ефективний керівник проекту намагається переконати членів команди проекту працювати краще, створити всередині команди внутрішні заохочення до активної трудової діяльності, підтримувати зацікавленість у праці, ініціювати отримання задоволення від результатів.

Мотив -  це своєрідна реакція людей на інтереси, а отже, на усвідомлені потреби. Мотив перебуває «всередині» людини, має «персональний» характер, залежить від безлічі зовнішніх і внутрішніх стосовно людини чинників. Мотив не тільки спонукає людину до дії, а й визначає, що саме і як треба зробити. Людина здатна впливати на свої мотиви, посилювати або обмежувати їх дію, навіть усувати їх зі свого мотиваційного поля.

Трудова мотивація поєднує у собі не лише поняття мотиву в цілому, але й окремий вид мотивів під назвою «мотив праці» - це мотив, який спонукає людину безпосередньо до трудової діяльності. В структуру мотиву праці входять:

•-  потреби, які хоче задовольнити працівник;

•-  цінності, що здатні задовольнити цю потребу;

•-   трудові дії, які необхідні для одержання благ;

•-   ціна - витрати матеріального і морального характеру, що пов'язані з трудовою діяльністю [1].

Авторами були досліджені і виділені такі риси українського менталітету: індивідуалізм,  емоційність, релігійність.

На основі проведених досліджень, можна визначити основні цінності українців, які впливають на їх мотивацію:

- матеріальні - індивідуалізм, любов до землі та приватної власності;

- соціальні - емоційність, здатність пристосовуватись до існуючого порядку;

- духовні - релігійність або духовність, волелюбність.

Керівникові проекту необхідно правильно вибирати тактику впливу на працівників, враховуючи особливості українського менталітету. Також важливо знати існуючі стратегії управління трудовою мотивацією.

Керівник проекту повинен вирішувати два завдання:

- знизити рівень незадоволеності персоналу, удосконалювати регулятори мотивації;

- збільшити рівень задоволеності, посилити основні мотиватори, які реально підвищать трудову активність працівників.

На основі проведених досліджень можна сформувати схему мотивації по основним напрямкам цінностей українців: матеріальним, соціальним та духовним.

Українці з властивими їм матеріальними цінностями, цінують свої фінансові можливості, своє тіло, своє здоров'я, свою «землю», приватну власність. Вони шукають багатий, красивий офіс, полюбляють спортивні конкурси та інші корпоративні заходи, цінують соціальні блага, якісне харчування, путівки в санаторій, спортивні заняття, прозору систему оплати праці, бонуси, премії, пільги. Щоб заохотити таких працівників, потрібно підвищувати рівень ставки. Ставка - це гарантія впевненості працівника у завтрашньому дні. Тобто працівник матиме менший стрес і хвилювання при виконанні своїх обов'язків. Також важливою складовою матеріального стимулювання є премії кращим працівникам, це спонукає людей до внутрішньої конкуренції [2].

Оскільки українському менталітету притаманні риси любові до землі та приватної власності, то логічно було б дати можливість працівнику приймати участь у розподілі доходів у вигляді відсотків від прибутку, тим самим зацікавити працівника у збільшенні загального доходу проекту. Щоб ефективно мотивувати працівників з властивими їм соціальними цінностями, треба звернути увагу на атмосферу в колективі, чітко структуровані бізнес-процеси, вільний графік роботи, можливість кар'єрного росту.

Для мотивації працівників необхідно налагоджувати дружні відносини в команді, що додасть впевненості у своїх силах за рахунок того, що людина відчуватиме підтримку колег. Також необхідно встановлювати чіткі правила поведінки на робочому місці та чітко вказувати обов'язки працівника, щоб він міг сконцентруватись на поставленій йому цілі, і якісно та швидко виконати роботу.

Працівники з притаманними їм високими духовними цінностями на перше місце ставлять прояв ініціативи, цікаві задачі, направлення на стажування, публічну похвалу з боку керівництва. Духовність, волелюбність української нації потрібно задовольняти можливістю вибору індивідуального графіку роботи із встановленням норм. Також керівнику проекту необхідно дослуховуватись до співробітників та підлеглих, і приймати рішення з урахуванням їх обґрунтованих висловлювань та думок.

Результативність роботи команди проекту значною мірою залежить і від психологічного клімату в команді, і від стилю управління, що застосовує керівник проекту. Якщо керівник розуміє особливості українського менталітету, розуміє, які цінності важливі для того чи іншого працівника, використовує правильно обрану стратегію управління трудовою мотивацією, методи управління персоналом, виконує усі функції для покращення рівня трудової мотивації співробітників, то досягнення цілей проекту буде однозначним.

Література:

•1.     Колот А.М. Мотивація персоналу: Підручник. - К.: КНЕУ, 2002. - 337с.

•2.     Караваєв І. Найтрадиційніший вид мотивації: Порядок преміювання працівників підприємства//Бізнес-консультант, 2007. - №1. - С. 32-33.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>