XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к. т. н., Палійчук В. К., к. т. н., Хоменко С. М., Боровський В. М. ДОСЛІДЖЕННЯ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ І ВЛАСТИВОСТЕЙ ВОЛОКНА ЛЬОНУ

к. т. н., Палійчук В. К., к. т. н., Хоменко С. М., Боровський В. М.

Житомирський національний агроекологічний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ І ВЛАСТИВОСТЕЙ ВОЛОКНА ЛЬОНУ  

Останніми роками із-за труднощів забезпечення бавовняних підприємств бавовною підвищилася зацікавленість виробників текстильної продукції у використанні льону. Проте волокно льону на бавовнопрядильному обладнанні обробляти набагато складніше, аніж бавовняне, внаслідок поганої расзчіплюємості лубових пучків на елементарні волокна, а крім того, висуваються більш високі вимоги до якості його очистки від костри.

При підготовці льоносировини до прядіння, ще на полі або на заводах первинної обробки льону і полегшення його переробки в котонін необхідно враховувати особливості волокна льону, що визначають поведінку льняної сировини в процесах прядіння.

Для встановлення цих особливостей вивчався хімічний склад льняного волокна, отриманого з трести різної міри дозрівання (з недолежаної  - волокно 1, нормальної вилежаності - волокно 2 і перележалого -  волокно 3), а також їх прядильні властивості (табл. 1).

Таблиця 1 - Хімічний склад волокна льону, %

Вид волокна Віскоутворюючі речовини Пектини Целюлоза Лігнін Пентозани та ін.
1 3,40 4,05 76,20 4,95 11,90
2 2,95 2,45 79,46 4,11 11,14
3 2,85 1,96 81,45 3,18 10,56

З волокон 1, 2; 3 була виготовлена пряжа за кільцевою системою прядіння.

Фізико-механічні властивості цієї пряжі представлені в табл. 2.

Таблиця 2 - Фізико-механічні властивості пряжі із волокна льону

Показник Вид волокна
1 2 3
Видовження, % 4,3 4,6 4,9
Коефіцієнт варіації, % 16,4 14,1 12,5
Обривність на 1000 веретен/год 317 412 92

З даних табл. 1, 2 випливає, що волокно 3 має підвищені прядильні властивості, адже з нього отримана пряжа з досить низькою обривністю, рівномірна, з високим ступенем витяжки, що обумовлено його хімічним складом.

У цьому волокні вміст целюлози найвищий і найнижчий зміст пектинових речовин. Таким чином, щоб підвищити прядильні властивості волокна, потрібно забезпечити зниження вмісту пектинових речовин і підвищення вмісту целлюлози в початковій сировині. Повне руйнування пектинів, які є зв'язуючими елементарних ланок волокон, призводить до розпушування льняного волокна, тобто до котонізації.

Зниження вмісту пектинових речовин і збільшення целюлози в льняному волокні досягається підвищенням густоти висіву насіння льону (табл. 3.).

Не менший вплив на хімічний склад льоноволокна створюють сорт і райони зростання льону. Залежно від сорту вміст целюлози і пектинових речовин коливається в досить широких межах, відповідно 74,14...83,72% та 4,66...2,82%.

Таблиця 3 - Хімічний склад волокна льону у залежності від густоти висіву насіння льону, %

Густота висіву насіння, кг на 1 га Віскоутворюючі речовини Пектини Целюлоза Лігнін
30 2,62 2,80 66,38 5,25
120 3,15 2,66 66,79 4,76
240 2,99 2,73 70,80 4,17

Отже, для отримання волокна, придатного до котонування, необхідно створювати такі умови вирощування льону, підготовки сировини, щоб вміст пектинових речовин був якнайнижчим. Цього можна досягти регулюванням умов посіву, обробітку і розстилання льону на полях, а також вибором тих сортів льону, в яких вміст пектинових речовин найбільш низький.

Література:

1. Палейчук В.К. Совершенствование и оптимизация технологических процессов получения короткого льяного волокна: Дис... канд. техн. наук: 05.19.02 / Палейчук Владимир Константинович; Херсонский индустриальный ин-т. - Херсон, 1997. - 126 л.

2. Валько М.І. Підготовка короткого льняного волокна до прядіння в умовах льонозаводів / М. І. Валько, Л.А. Чурсіна, В.К. Палійчук // Легка промисловість. - 1996. - N 1. - С. 56 - 57.

3. Чурсіна Л.А. Перспективы расширения сырьевой базы текстильной промышленности / Л.А. Чурсіна, О.Ф. Богданова, Т.О. Кузьмина, В.И. Семченко, В.К. Палейчук, П.И. Клочко, Н.М. Кобельчук. - К.: УкрИНТЭИ, 1994. - 12 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>