XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к. т. н., Швець Г. С. ОСОБЛИВОСТІ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ФОРМИ ТІЛА ВАГІТНИХ ЖІНОК

к. т. н., Швець Г. С.

Хмельницький національний університет

ОСОБЛИВОСТІ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ФОРМИ ТІЛА ВАГІТНИХ ЖІНОК

Проектування спеціалізованого одягу для певних груп споживачів дозволяє гарантувати досить стабільний попит і зайняти свою „нішу" на сформованому ринку товарів легкої промисловості. До однієї із таких соціально-пріоритетних груп можна віднести жінок, які чекають дитину. Для випуску конкурентоспроможної продукції необхідне вирішення цілого ряду завдань з удосконалення методів проектування трансформованого одягу на основі концепції системного підходу, що передбачає охоплення всіх існуючих властивостей та факторів, що впливають на вибір раціональних параметрів проектованого одягу. Крім того завдання проектування зручного і красивого одягу, що дозволяє жінці відчути себе в період вагітності привабливою, впевненою і потрібною у суспільстві, набуває ще й соціально значущого характеру, оскільки здоров'я жінки в цей період багато в чому визначає здоров'я майбутньої дитини.

Для проектування конкурентоспроможного одягу необхідно мати вичерпну інформацію щодо морфології, фізіології і психології людини, тобто про форму, будову, метричні характеристики тіла і про особливості функціонування її організму.

Оскільки під час прогресування вагітності та в післяпологовий період відбуваються безперервні зміни розмірів і форми тіла жінок, виникає необхідність в їх стабілізації для вивчення фігури. Для вирішення цієї проблеми сьогодні використовують два підходи [1]:

•-          традиційний, коли форма представляється фізичним тілом у вигляді манекена;

•-          віртуальний, при якому фігура представляється у вигляді креслення абрису тіла на екрані дисплея.

Патентний пошук і аналіз літератури виявили значну кількість оригінальних конструкцій манекенів. Умовно їх можна розділити на три групи: механічні, надувні та каркасні.

Механічні манекени мають розсувну конструкцію, елементи якої можуть розсуватися по ширині і довжині, змінювати кут нахилу. Однак отримати зміни, характерні для форми тіла вагітної жінки, на цих манекенах неможливо.

Надувні манекени представляються собою багатокамерну оболонку. Камери такої оболонки - це частини тіла, при надуванні яких можливе отримання певної форми. Манекени мають складну конструкцію, вони досить коштовні і не дозволяють отримати комплексного зміни тіла.

Каркасні манекени - це сплощені каркас і сукупність накладок для формування частин тіла. Такі розробки запатентовані у США та Німеччині [2,3].

Відомі манекени для типової жіночої фігури, що мають накладки для вивчення постави - висоти плечей, положення корпуса [4], а також манекен для оцінки якості посадки на фігурі корсетних виробів, що містить два знімних елемента, що імітують грудні залози.

Відомі манекени не призначені для моделювання форми тіла жінок в період вагітності. Вони є коштовними і мають досить складну конструкцію.

В якості аналога манекена, що дозволяє моделювати форму тіла вагітної жінки, може бути використана розробка Тихонової Т.П [5]. Автором запропоновано манекен, що має збірну конструкцію, яка складається з торсу, голови, шиї, рук, ніг і комплекту накладних деталей у вигляді різних за розміром і формою грудних залоз, лопаток і шиї.

За допомогою накладок з'явилася можливість враховувати нетипові зміни форми і розмірів тіла.

Проте в до-і післяпологовий період змінюється не тільки форма живота і грудних залоз, але й інші ознаки статури. Ці зміни обумовлені збільшенням жирового прошарку, який може локалізуватися в різних ділянках тіла. У зв'язку з цим трансформований манекен повинен забезпечити можливість не тільки трансформувати, а й моделювати форму тіла.

Значні антропоморфні зміни тілобудови жінок в до- і післяпологовий період обумовлюють необхідність використання для проектування раціональних конструкцій одягу трансформованого манекена, що забезпечує можливість моделювання форми тіла.

Аналіз літератури показав, що найбільшою мірою цю умову задовольняють манекени, що мають комплект накладних деталей, за допомогою яких здійснюється можливість враховувати нетипові зміни форми і розмірів тіла.

Візуалізація форми тіла у вигляді фізичного об'єкту дає можливість оцінити якість посадки муляжу-оболонки, отриманої на основі розгортки форми тіла. Однак комп'ютеризація проектних робіт вимагає подання форми тіла у вигляді креслення його абрису на екрані дисплея у системі 3D.

Графічне зображення тіла людини може бути представлене двовимірним зображенням на папері або екрані дисплея в двох або трьох проекціях: вид спереду, збоку і ззаду - у вигляді креслення абрису тіла (побудованого за його антропометричними характеристиками) або його фотографії. На екрані дисплея креслення може бути представлене тривимірним зображенням. Візуалізація форми тіла необхідна для побудови розгортки фігури.

Література:

1. Шершнева Л.П. Основы морфологии и биомеханики человека: Учебн. пособие / Шершнева Л.П., Ларькина Л.В., Пирязева Т.В - М.: Российск. заочн. ин-т. текстил. и легк. пр-ти, 2001. - 144 с.

2. Патент США №3305146, кл.223-68, МКИ4 А 41Н 5/00, 3.11.67.

3. Патент ФРГ №1460160, А 41Н 3/04, 19.04.73.

4. Бескоровайная Г.П. Конструирование женского пальто на фигуры различного телосложения / Бескоровайная Г.П., Коблякова Е.Б. - М.: Легпромбытиздат, 1990. - 128 с.

5. Тихонова Т.П. Разработка технологии унификации элементов конструкции опорной поверхности женской плечевой одежды: дис. .... к.т.н.: спец. 05.19.04 „Технология швейних изделий" / Тихонова Т.П. - М.: ВЗИТЛП, 1989. - 279 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>