XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Качан О.С. ОБОРОННІ АСПЕКТИ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ. ВИСНОВКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Качан О.С., аспірант Національного університету "Львівська Політехніка"

ОБОРОННІ АСПЕКТИ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ. ВИСНОВКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Сучасний світ переживає значні демографічні трансформації - розвинені країни зазнають впливу старіння населення, у багатьох країнах, що розвиваються, спостерігається демографічний вибух і непропорційна частка молоді у віковій структурі населення, відбуваються масштабні міжнародні міграції, світ посилено урбанізується. Дані процеси впливають на підходи держав до оборонної політики, наслідки чого слід оцінювати та враховувати для забезпечення безпеки нашої держави.

Сучасний світ переживає значні демографічні трансформації - розвинені країни зазнають впливу старіння населення, у багатьох країнах, що розвиваються, спостерігається демографічний вибух і непропорційна частка молоді у віковій структурі населення, відбуваються масштабні міжнародні міграції, світ посилено урбанізується. Дані процеси впливають на підходи держав до оборонної політики, наслідки чого слід оцінювати та враховувати для забезпечення безпеки нашої держави.Стрімкі урбанізаційні процеси - характерна риса сучасного світу: за прогнозами, до 2015 року вперше в історії кількість міських жителів на планеті перевершить чисельність мешканців сіл. Особливо швидкими темпами урбанізація відбувається у країнах, що розвиваються, де до 2015 року налічуватиметься 23 мегаміста - з населенням у понад 10 млн. жителів.

Як наслідок, у майбутньому збройні протистояння відбуватимуться переважно у міському середовищі, що не може не позначитись на військовій тактиці та стратегії. Як зазначає науковець із RAND Б. Нічіпорук, в результаті особливостей ведення бойових дій в містах американські переваги у військових технологіях (такі, як високоточна зброя дальнього ураження, передова обробка інформації) можуть бути знівельовані - через обмеження пересування і огляду, а також через присутність великої кількості цивільних, що можуть бути використані як живий щит [4, с. 19-20]. Ситуацію ілюструє приклад боїв за Грозний 1994-1995 років, в яких чисельно і технологічно слабша чеченська армія завдала російським військам важких втрат. Провідні армії світу посилено готуються до нового характеру бойових дій - здебільшого в урбанізованій зоні - і українське військо повинно теж іти в ногу з часом.

         Важливі наслідки для оборонної політики зумовлюють процеси старіння населення і депопуляції, яскраво виражені у багатьох країнах Європи, зокрема, і в Україні. Дані процеси є важливими факторами, що призводять до поступового зменшення європейськими країнами своїх армій. Це відбувається внаслідок того, що невпинно зменшується кількість молодих людей, доступних для рекрутингу у війська, через зростаючі бюджетні витрати, викликані старінням населення, не вистачає коштів на утримання великих армій.

У підсумку, багато європейських країн рухаються в сторону заміщення великих регулярних армій, орієнтованих на територіальну оборону, менш численними професійними силами, орієнтованими на експедиційні операції на європейській периферії [3, с. 85]. Зменшення чисельності армій також звільняє кошти для введення новітніх систем озброєнь. Як передбачається, з метою оптимізації військових витрат європейські країни розвиватимуть спільні оборонні проекти; багатонаціональні силові підрозділи набудуть важливого значення [4, с. 28].

Зменшення кількості молоді у старіючій Європі матиме наслідком високу "моральну ціну" загиблих у військових конфліктах. Старе суспільство консервативне, неохоче до завоювань. І тому, ймовірно, дедалі рідше європейські країни братимуть участь у широкомасштабних операціях, окупаціях, місіях відновлення правопорядку, у яких можливими є великі втрати [1, с. 31]. Електорат, що складатиметься з великої кількості пенсіонерів, підтримуватиме політиків, що виступатимуть за збільшення соціальних виплат, натомість цілі оборони і безпеки можуть відійти на задній план.

Як зазначає Р. Джексон, підготовка суспільств до необхідності відправляти на бойові дії молодь буде невід'ємною частиною планування військових операцій. Науковець розглядає також можливість рекрутингу розвиненими країнами найманців за кордоном, залучення армій країн, що розвиваються, в обмін на допомогу і технології [2, с. 16 ].

Безпрецедентне в світовій історії старіння населення вже в 2-3 декаді 21 століття почне гостро проявлятись у Китаї, який, на думку численних науковців, не володіє ефективною пенсійною системою, і де - через політику однієї дитини - пенсіонерам буде важко розраховувати на підтримку сім'ї. Як наслідок, старіння забиратиме величезні ресурси у Китаї, що позначиться на його обороноздатності.

Натомість у Сполучених Штатах процес старіння населення протікатиме менш виражено і матиме менш відчутний вплив на економіку і соціальну систему порівняно із країнами Європи, Японією, Росією чи Китаєм. США вдасться також уникнути і депопуляції. Як зазначається у доповіді ЦРУ 2001 року, демографічні тенденції тільки допомужуть США утримувати позицію супердержави [3, с. 7].

Радикальне збільшення чисельності населення у багатьох країнах, що розвиваються, ймовірно, призведе до відповідного кількісного зростання армій даних країн. Передовсім - через економічну необхідність: щоб утримувати рівень безробіття на прийнятному рівні. Для багатьох недемократичних країн велика армія необхідна також для підтримки порядку і захисту режиму від бунтів. Відповідно, за великої кількості страждатиме якість армій, адже це забиратиме кошти на розгортання новітніх систем озброєнь. Боєздатними натомість будуть порівняно невеликі елітні підрозділи [4, с. 28-29].

Отже, демографічні процеси - вагомий фактор суспільно-політичних перетворень, що суттєво впливає і на оборонну політику держав. Відслідковування та аналіз світових і українських тенденцій - важливе завдання для оборони нашої держави.

Література:

1. Adam R. Demography and Security. How will demographic changes influence the ground rules for security policy? // IP Global. - 2007. - Volume 8. Spring.

2. Jackson R. The graying of the great powers. Demography and geopolitics in the 21st century. Major findings of the report / R. Jackson, N. Howe. - Washington: CSIS, 2008. - 18 p.

3. Long-term global demographic trends: reshaping the geopolitical landscape. - Washington: Central Intelligence Agency, 2001. - 100 p.

4. Nichiporuk B. The Security Dynamics of Demographic Factors / Brian Nichiporuk. - Santa Monica, Ca. : RAND, 2000. - 76 p.

email: sheriffee@gmail.com


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>