XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Калюжна І. В. К. М. ЗІНЬКІВСЬКИЙ—ВИДАТНИЙ ПЕДАГОГ ПРИАЗОВСЬКОГО КРАЮ.

Калюжна І. В.

Бердянський  Державний  педагогічний університет    

                                     К. М. ЗІНЬКІВСЬКИЙ-ВИДАТНИЙ ПЕДАГОГ ПРИАЗОВСЬКОГО КРАЮ.

         Відродження забутих імен, зокрема регіональних педагогів-- імпульс для розвитку сучасної дидактики. Вивчення і аналіз персоналії  як окремого предмета історико-педагогічного дослідження має важливе значення, оскільки особиста біографія часто є основою наукової реконструкції епохи та висвітленням загально педагогічного досвіду певного періоду.

         Серед тих, хто працював на терені розвитку національної педагогічної думки та підносив українську педагогіку як невід ємну складову національної культури, гідне місце займав Костянтин Максимович Зіньківський, директор Бердянської єдиної трудової школи ім. І. Франка.

         Мета: розкрити основні етапи творчого шляху педагога, узагальнити його педагогічні погляди  на сутність організації процесу навчання, краєзнавчий принцип, трудове виховання учнів, на створення робочої книги для шкіл Південної України в 20-30 роки ХХ століття.

         Роблячи  аналіз архівних документів, які знаходяться в Запорізькому обласному архіві, робимо висновок, що справа  лектора К. М. Зіньківського складається з 7 аркушів[ 1 ]. Її було відкрито, коли К. М. Зіньківський вступив на роботу до Бердянського педагогічного технікуму. В обліковому аркуші значиться, що  він обіймав посаду викладача з 1 вересня 1927 року. На цей час він має стаж роботи в органах просвітництва і освіти 39 років. Перелік робіт із зазначенням місця роботи, посади, організації та причини звільнення з роботи вказується в таблиці 1.

 

                                                                                                 Таблиця 1

 

Дата вступу Назва установи посада Час залишення роботи Причина уходу з роботи
 1 серпня 1892 Повітова школа вчитель 10 листопада 1893 За власним бажанням
 10 листопада 1892 Міська школа вчитель 1 липня 1907 За власним бажанням
 1 липня 1907 Міська школа м. Павлоград завідувач 15 травня 1921 За власним бажанням
2 лютого 1922 Окружний відділ наросвіти на Кубані Окружний інспектор 15 квітня 1926 За власним баж 
15 квітня 1926 3 трудова школа у м. Бердянську завідувач 1 квітня 1930 За власним бажанням
1 вересня 1930  Бердянський педагогічний технікум Викладач методики математики та педпрактики   За власним бажанням

 

      У справі є довідка про призначення К. М. Зіньківського на посаду викладача методики математики та педпрактики " при подвійному навантаженні годин"[ 1 ].

         Хоча квартирне і матеріальне питання стояли дуже гостро для викладача, це не було перешкодою для для написання педагогічних робіт.( директор педагогічного технікуму Герасименко  просив про закріплення квартири за викладачем Зіньківським поза чкргою, так як він мешкав у приміщенні школи ім. І. Франка).

 Основні педагогічні погляди викладача представлено в таблиці 2.

                                                                                                     Таблиця 2

               Узагальнення педагогічних поглядів К. М. Зіньківського

Педагогічні проблеми, що вирішував педагог Точка зору, проти Цінність його пропозиції
Комплексний метод викладання Не повинно бути центру концентрації, а має існувати зв язок між предметами Доведення зв язка навчання з життям
Книга, як засіб організації навчально-пізнавальної діяльності учнів Створення робочої книги для шкіл Південної України Спонукання вчителя і учня на пошук нових методів навчання, на дослідну роботу, на творчість
Краєзнавчий аспект навчально-виховного прцесу Шкільнаробота має базуватись на географії і історії рідного краю Рекомендації щодо отримання елементарних знань з економіки, географії рідного краю
Трудове навчання і виховання Вивчення основ сільського господарства і елементів ремесел, як теоретично, так і практично Пропозиції щодо шляхів використання здобутих навичок в практичній діяльності
     

 

     Таким чином,  працюючи в школі, К. М. Зіньківський приділяв увагу вирішенню  таких проблем: впровадженню комплексного методу викладання, створенню ефективних методичних посібників, розвитку трудових навмчок, використанню краєзнавчого принципу при викладання історії та географії , розвитку духовності особистості[2,3, 4].

        Література:

•1.     Справа лектора К. М. Зіньківського Р-3674 оп. 1 №776, 7 арк( матеріали Запорізького державного обласного архіву)

                     Матеріали Бердянського краєзнавчого музею

•2.      Комплексність і комплексний метод в викладанні, рукопис, 1927р.

•3.      Краеведческая робота ( рукопис), ( папка 81 а).

•4.      Труд у школі ( рукопис), ( папка 81 а).


Один комментарий к “Калюжна І. В. К. М. ЗІНЬКІВСЬКИЙ—ВИДАТНИЙ ПЕДАГОГ ПРИАЗОВСЬКОГО КРАЮ.”

  1. Диана:

    хороша стаття, це саме те що я шукала


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>