XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Канд. екон. н., Черняхович І.А. КОНЦЕПЦІЇ ТА ПРОТИРІЧЧЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Кандидат економічних наук, Черняхович Ірина Анатоліївна
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

КОНЦЕПЦІЇ ТА ПРОТИРІЧЧЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Глобалізована економіка є ідеальним типом, окремим від ідеального типу міжнародної економіки, контрастуючим з ним. В такій глобальній системі національні економіки окремих держав поглинаються та пристосовуються нею завдяки міжнародним процесам та операціям. В міжнародній економіці, навпаки, досі панують процеси, що відбуваються на рівні національної економіки, а міжнародна діяльність проявляється в злагодженій та властивій роботі національних економічних систем. Міжнародна економіка становить сукупність видів діяльності, що мають національне розташування. Отже, доки існує така економіка, широкий спектр міжнародних економічних відносин (наприклад, торгівля виробничими товарами) поширюється й утворює можливості чи обмеження для національно розташованих господарюючих суб'єктів та державних регуляційних органів.
Глобальна економіка додає національним відносинам нових сил. Міжнародна економічна система набуває автономії й втрачає соціальну належність, оскільки ринки та виробництво стають по-справжньому глобальними. Тепер приватні корпорації та державні регуляційні органи мають постійно враховувати у своїй внутрішній політиці переважно міжнародні аспекти діяльності.
Першим основним наслідком глобальної економіки є фундаментальна проблематичність керування нею. Важко керувати глобальними ринками, котрі зовні соціального контексту. Принципове утруднення полягає у формуванні водночас ефективних та інтегрованих ліній національної та міжнародної державної політики, орієнтованої на ринкові сили. Систематична економічна взаємозалежність країн та ринків ніколи не призведе до гармонічної інтеграції, яка дасть світовим споживачам змогу користуватися дійсно незалежними ринковими механізмами, що ефективно розподіляють блага. Натомість, більш, ніж ймовірно, що населення навіть успішних і розвинених країн та регіонів залишатиметься на милість автономних та неконтрольованих (через свою глобальність) ринкових сил.
Якщо навіть не припускати здійснення процесу глобалізації, цей ідеальний тип може стати у пригоді при висвітленні деяких важливих аспектів більшої економічної інтеграції в основних регіональних торгових блоках. Європейській Союз (ЄС) разом із Південноамериканською зоною вільної торгівлі (ТЧАРТА) невдовзі стануть високо інтегрованими ринками континентальних масштабів. Зрозуміло, що ЄС уже мають фундаментальні проблеми інтеграції та координації регулювальної політики між різними державними установами Союзу на національному та регіональному рівнях.
Іншим принциповим наслідком у міжнародній економіці, що глобалізується, є перетворення багатонаціональних компаній (БНК) у транснаціональні компанії (ТНК), які стають головними дійовими особами світової економіки'. ТНК є дійсно вільним капіталом - без визначеного національного ототожнення і з інтернаціоналізованим управлінням, який, принаймні, потенційно орієнтований на переміщення у світі, щоб дістати найбільшу безпеку чи забезпечити найвищі прибутки. Переважно промислові компанії вироблятимуть і продаватимуть продукцію на глобальному рівні, як того вимагає їхня стратегія і можливості. Отже, ТНК на відміну від БНК, не зможуть контролюватися чи навіть не стримуватися політикою окремих національних урядів. Національні уряди не владні проводити спрямовану та ефективну регуляційну політику, що відрізняється від цих стандартів на шкоду ТНК, котрі ведуть діяльність в установлених рамках. ТНК видаються головним представником дійсно глобальної економіки. Припускається, що ТНК розраховуватимуть, насамперед, на прямі іноземні інвестиції і повну переорієнтацію на внутрішнє виробництво заради задоволення таких специфічних ринкових потреб. Остання стратегія не суперечить інтересам компаній, що мають національну належність. Отже, на сьогоднішній день та в недалекому майбутньому, національні компанії, що ведуть діяльність у міжнародних масштабах, виявляються характернішим явищем, ніж справжні ТНК. Іноземні ринки впливають на внутрішні стратегії, а іноземні конкуренти - на виробничі процеси.
По-третє, глобалізація призвела б до подальшого занепаду в політичній та економічній владі організованої робочої сили. Глобалізовані ринки і ТНК відображалися б відкритим світовим ринком праці. Отже, компанії, що потребують високопрофесійних та продуктивних кадрів, могли б і далі розташовуватися в розвинених країнах з усіма їхніми перевагами замість того, щоб просто шукати місця з низькими заробітними платами.
Останнім та неминучим наслідком глобалізації є зростання фундаментальної мультиполярності, притаманної міжнародній політичній системі. Наприкінці досі панівна національна влада стає неспроможною нав'язувати свої регуляторні функції на власній чи будь-якій іншій території, а отже менше установ (державних чи приватних) можуть запобігати появі чи відкинути будь-якого претендента на панування ззовні. Чимало організацій - від міжнародних добровільних агенцій до ТНК таким чином залучатимуться до влади за рахунок національних урядів і завдяки глобальним ринкам та засобам масової інформації зможуть звернутися за підтримкою до споживачів й отримати її за національними кордонами. В такому світі національна військова міць втрачає свою ефективність. З розділенням національної свідомості й господарства, міжнародна економіка набуде навіть більшої "індустріалізації" і позбудеться "войовничості" у порівнянні із сьогоденням. Війна дедалі більше локалізуватиметься. Якщо будь-де війна стане наперекір могутнім глобальним економічним інтересам, войовнича сторона піддаватиметься руйнівним санкціям.
Література:
1. Богиня Д. Структурна перебудова економіки в умовах глобалізації та інформатизації. // Економіка України. – 2003. - №7. – С. 19-28.
2. Соколов К. Противоречия глобализации (факты, анализ, гипотезы) // Персонал. – 2004. - №3. – C. 15 – 27.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>