XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. екон. наук, Щедра О.В. РОЗВИТОК ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

Канд. екон. наук, доцент Щедра О.В.

Львівська комерційна академія

  РОЗВИТОК ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

Сучасна структура форм господарювання в аграрній сфері сформувалась внаслідок здійснення реформ, що позбавлені чітко визначеної стратегії та послідовності. Домінуючими формами господарювання на селі є колективні підприємства, фермерські господарства та особисті господарства населення.

У багатьох реформованих колективних господарствах власність на землю залишається неоформленою належним чином, а фактичними господарями земель  залишаються керівники господарств. Недосконалість правової бази дозволяє фінансовим інвесторам привласнювати продукцію та доходи від неї, змушує селян бути найманцями в своєму ж господарстві.  Реальною є небезпека нового обезземелення через неспроможність самостійного обробітку землі, неможливість придбати необхідну техніку, насіннєвий матеріал, отримати кредит. 

 За даними  Держкомітету України із земельних ресурсів на початок 2009 року 64 % від площі розпайованих земель передано в оренду ( 17,7 млн. га землі), сроки  якої поступово збільшуються. Передача земельних паїв великим приватним господарствам за символічну орендну плату, відсутність належного соціального захисту, низький рівень продуктивності праці в селянському господарстві зумовили деградацію багатьох сільських поселень, знелюднення сіл, занепад соціальної сфери, постаріння населення та втечу молоді з села.

Ефективне реформування передбачає персоніфікацію знеособленої колективної власності шляхом визначення точного розміру частки кожного члена та  здійснення можливості розпоряджатися нею. Така реструктуризація є необхідною умовою подальшого об'єднання власників, що мають намір об'єднати свої паї та створення колективної власності нового типу. Реалізація наданих селянам прав власності на землю та майно потребує вдосконалення орендних відносин, насамперед підвищення орендної плати, яку отримують селяни, чому перешкоджає низький рівень дохідності аграрного виробництва.

                     Особисте селянське господарство, залишаючись основним джерелом матеріального забезпечення селян, поступово набуває бізнесової спрямованості. На початок 2009 р.  4,8 млн. особистих селянських господарств обробляли 6,6 млн. га орної землі ( 20% загальної площі ), використовуючи до 40 % земель для товарного виробництва [ 1 ]. Господарства населення виробляють 59% валової продукції рослинництва та 42% продукції тваринництва [ 2 ]. Товарний характер виробництва гальмується  їх залежністю від сільськогосподарських підприємств в поєднанні з недостатністю розвитку інфраструктури, засиллям посередників.

Фермерські господарства переважно націлені на  виробництво рослинної продукції. Їх ефективність стримується  недостатньою ресурсною забезпеченістю, труднощами кредитування, низькими закупівельними цінами. Попри це фінансовий стан фермерських господарств є кращим порівняно з сільськогосподарськими підприємствами внаслідок швидшої реакції на зміни в кон'юнктурі ринку, більшої гнучкості в структурі виробництва, вищої ефективності використання ресурсів, ощадливості у використанні живої праці.

  На відчутну перспективу сектор дрібного товарного виробництва відіграватиме помітну роль  у виробництві трудомісткої сільськогосподарської продукції, розвитку сільських поселень, підтримці їх самобутності, економічного та соціального добробуту. Разом з тим, практика підтверджує чітко виражену дію позитивного ефекту масштабу в аграрному виробництві. Особисті та фермерські господарства неспроможні поодинці забезпечити оптимізацію розмірів посівних площ для раціональних сівозмін  і підвищення  продуктивності. Якісні зрушення в можливі завдяки скоординованості їх діяльності та розвитку системи збутових кооперативів та обслуговуючих кооперативів на основі вертикальної інтеграції.

Література:

1. Експрес випуск Держкомстату України.- Вип..61.- 19.03.2009.- [Електрон. ресурс]. - Режим доступу :http://www.ukrstat.gov.ua/express.

2. Сільське господарство України за 2008 рік (у порівняльних цінах 2005 р.) .- Держ.ком.стат. України.-К., 2009.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>