XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. економ. наук, Боровик П. М., Cкляренко І. Ю. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДНОЇ БАЗИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

кандидат економічних наук, доцент, Боровик П. М.,

Cкляренко І. Ю.,

Уманський національний університет садівництва,

м. Умань, Черкаська область

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДНОЇ БАЗИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

Недостатній рівень власних джерел надходжень бюджету Пенсійного фонду України зумовлює необхідність додаткових витрат державної казни, за рахунок якої останніми роками значною мірою фінансуються потреби пенсійного забезпечення громадян України.

Варто зазначити, що в Україні з метою вирішення цієї проблеми формується резерв коштів Пенсійного фонду, ресурси якого використовуються для забезпечення своєчасного та в повному обсязі фінансування виплати пенсій і надання соціальних послуг. При цьому, розмір такого резерву відповідає місячній потребі коштів на зазначені цілі.

З метою збереження резерву витрат на покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду в майбутніх періодах та отримання додаткових доходів, Пенсійний фонд інвестує кошти такого резерву та використовує при потребі як сам резерв так і доходи від його інвестування на покриття дефіциту бюджету ПФУ [1; 3]. В той же час, слід зазначити, що доходи від інвестування вільних коштів Пенсійного фонду України за всю історію його функціонування не були достатніми для покриття його дефіциту коштів [4].

Тому, єдиним реальним джерелом погашення як дефіциту так і касових розривів бюджету Пенсійного фонду наразі є асигнування з державного бюджету. Саме цей метод вирівнювання доходної спроможності пенсійного бюджету найчастіше використовується в практиці діяльності Пенсійного фонду України [2; 4].

В той же час, останніми роками кризові ситуації в фінансово-економічній сфері зумовлюють необхідність з одного боку перегляду напрямів використання бюджетних ресурсів, а з іншого - підняття рівня самодостатності бюджету Пенсійного фонду України.

Для виконання цього завдання необхідно досягти забезпечення зростання розмірів доходів цього державного цільового фонду, чого в теорії можна досягти через підвищення ставок єдиного соціального внеску, боротьби з тонізацією доходів а також розширення бази справляння єдиного соціального внеску.

Зростання розмірів доходів бюджету Пенсійного фонду України за рахунок підвищення ставок єдиного соціального внеску, на наше переконання, можливе лише теоретично, оскільки, по-перше, такий крок може спричинити значні соціальні заворушення та, по-друге, порівняння вітчизняної практики і світового досвіду справляння соціально-пенсійних внесків демонструє, що ставки єдиного соціального внеску в Україні є порівняно значними [7, с. 49; 8].

Що ж до запобігання тінізації заробітних плат та інших доходів, то саме воно, на нашу думку, є одним із найголовніших завдань для держави, оскільки досягнення цієї мети не лише забезпечить додаткові надходження соціально-пенсійних внесків та податку з доходів фізичних осіб, але й свідчитиме про суттєву декриміналізацію суспільства та буде реальним показником ефективності боротьби не лише з тінізацією доходів громадян, але й з корупцією.

Крім того, цілком реальним шляхом до збільшення доходів бюджету Пенсійного фонду України, на нашу думку, може бути розширення бази справляння єдиного соціального внеску. На наше переконання, в Україні єдиний соціальний внесок за помірними ставками може справлятись не лише з доходів громадян, але й з окремих їх витрат (наприклад - на придбання ювелірних прикрас із дорогоцінним камінням, елітного житла, закордонних туристичних путівок, на оплату послуг по доступу до Інтернету, авіаквитків, а в найближчому майбутньому - квитків на космічні подорожі).

Підсумовуючи результати проведеного дослідження, варто зазначити, що реальними шляхами підвищення рівня самодостатності бюджету Пенсійного фонду України є боротьба з тінізацією доходів та ухиленням від сплати єдиного соціального внеску а також розширення бази його справляння за рахунок утримання сум внеску з витрат громадян на придбання ювелірних прикрас із дорогоцінним камінням, елітного житла, закордонних турпутівок, послуг по доступу до Інтернету, авіаквитків, квитків на космічні подорожі.

Література:

1. Білоус Ю. І. Соціально-економічні наслідки проведення пенсійної реформи. / Ю. І. Білоус - [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=38225.

2. Бондар Ю. А. Місце внутрішнього аудиту в системі органів Пенсійного фонду України. / Ю. А. Бондар - [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_oif/2012_9_1/13.pdf.

3. Питання підготовки та відбору інвестиційних проектів, для реалізації яких у реальному секторі економіки надається державна підтримка : Постанова Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2010 року № 860 . [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/860-2010-%D0%BF.

4. Щодо збалансування фінансового стану Пенсійного фонду України : аналітична записка. [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://maker.at.ua/articles/112010/221110_3.html.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>