XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. економ. наук, Боровик П. М., Ткаченко Я. В. ПРОБЛЕМИ ПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ ПТАХІВНИЧИХ СІЛЬГОСППІДПРИЄМСТВ

кандидат економічних наук, доцент Боровик П. М.,

Ткаченко Я. В.,

Уманський національний університет садівництва,

м. Умань, Черкаська область

ПРОБЛЕМИ ПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ ПТАХІВНИЧИХ СІЛЬГОСППІДПРИЄМСТВ

Податковим кодексом України збережено спеціальний режим прямого оподаткування сільськогосподарських підприємств. Поряд з цим, зазначеним нормативно-правовим актом дещо змінено порядок нарахування та сплати фіксованого сільськогосподарського податку.

До позитивних змін в механізмі справляння ФСП, на наше переконання, слід віднести обмеження стосовно того, що платниками цього платежу з 2011 року не можуть бути аграрні підприємства, у яких понад 50 відсотків доходу від продажу сільськогосподарської продукції становить виручка від реалізації декоративних рослин, диких тварин і птахів, хутряних виробів і хутра.

Крім того, важливим нововведенням Податкового кодексу України є зміна податкової ставки для платників ФСП, що спеціалізуються на виробництві і переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті (з 2011 року - 1 % від нормативної грошової оцінки земельних угідь) [1, с. 103].

В той же час, як свідчать результати дослідження підприємство, що вирощує курей, чи іншу птицю та в рік продає власної продукції на десятки мільйонів гривень, сплачує з гектара угідь, зайнятих під птахівничими комплексами всього близько 20 грн. ФСП, в результаті чого його податкове навантаження в розрахунку на 1 грн. виручки в 20 разів менше ніж типові сільгосппідприємства.

Таким чином, нині має місце суттєва диспропорція між розмірами податкового навантаження птахокомбінатів та інших (типових) сільгосппідприємств. Тому, на нашу думку, необхідність реформування механізму оподаткування птахокомбінатів ні в кого не може викликати сумнівів.

Враховуючи необхідність більш рівномірного розподілу податкового тягаря, потреба реформування чинної системи прямого оподаткування сільськогосподарських товаровиробників з метою усунення нерівномірності податкового навантаження на платників податків нині є гостроактуальною. При цьому, в першу чергу це стосується оподаткування птахокомбінатів.

Зважаючи на зазначений недолік механізму оподаткування нетипових сільськогосподарських підприємств, що ставить їх у пільгові умови порівняно з іншими платниками - підприємствами аграрної галузі, на нашу думку, першочерговим кроком на шляху його вдосконалення повинно бути запровадження ставки ФСП для птахокомбінатів у розмірі 2 % від їх загальної виручки, що й пропонувалось одним із проектів Податкового кодексу України [2, с. 99].

Крім того, практика справляння ФСП засвідчила, що досить часто платники фіксованого сільськогосподарського податку, в тому числі й птахокомбінати та інші нетипові організовані аграрні формування, займаються не лише вирощуванням і реалізацією сільськогосподарської продукції, але й іншою діяльністю. В такому разі, якщо їх виручка від реалізації товарів, робіт та послуг власного виробництва складає менше 75 % від загального валового доходу, вони зобов'язані перейти на загальну систему оподаткування з початку наступного звітного року [1, с. 106].

Така норма податкового законодавства лише стимулює недобросовісних платників до використання спеціального режиму прямого оподаткування організованих агроформувань в різноманітних схемах податкової оптимізації.

Враховуючи викладене, на наше глибоке переконання, у разі, якщо за результатами роботи за рік у платника фіксованого сільськогосподарського податку, в тому числі й атипового сільськогосподарського підприємства, виручка від реалізації продукції власного виробництва складає менше 75 % валового доходу, то такий платник повинен перейти на загальну систему оподаткування та перерахувати свої податкові зобов'язання з початку звітного року.

Крім того, результати аналізу положень податкового законодавства, якими регулюється порядок справляння фіксованого сільськогосподарського податку засвідчили, що суттєвим недоліком порядку нарахування і сплати цього податку є те, що платники ФСП звільнені від сплати більшості ресурсних платежів, внаслідок чого в бюджетах муніципалітетів аграрних регіонів бракує джерел фінансування робіт, пов'язаних з охороною, поліпшенням та відновленням природних ресурсів.

З цієї причини, на наше переконання, необхідно зобов'язати сільськогосподарські підприємства (в тому числі й птахокомбінати та інші спеціалізовані тваринницькі сільськогосподарські підприємства), що є платниками фіксованого сільськогосподарського податку, сплачувати ресурсні податки і платежі.

Література:

1. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ // Відомості Верховної Ради України, 2011, № 15-16. - 155 с.

2. Проект Податкового кодексу України // Відомості Верховної Ради України, 2009, № 12. - 125 с.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>