XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. економ. наук, Хмелюк А.В. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ В ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

канд. економ. наук Хмелюк А. В.

Дніпродзержинський державний технічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ  В ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

Конституція України гарантує кожному громадянину право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку він вільно погоджується. У бюджетних установах організація обліку заробітної плати є законодавчо врегульованою, залежить від розміру мінімальної заробітної плати та не містить проблемних питань відносно методики розрахунку обсягу заробітної плати та бухгалтерських записів. На відміну від працівників бюджетної сфери (вільнонайманих) організація обліку оплати праці засуджених має певні особливості та потребує на удосконалення.

Згідно кримінально-виконавчого кодексу України засуджені залучаються  до  суспільно  корисної  праці  з урахуванням наявних виробничих  потужностей,  зважаючи  при цьому на всі умови, законодавство про працю, але є деякі відмінності від обліку оплати праці вільнонайманих працівників.

Праця повинна бути забезпечена в обсягах, достатніх для того, щоб засуджені були активно зайняті впродовж нормального робочого дня. Крім того, праця виконує функцію самозабезпечення. Тобто засуджений, працюючи, забезпечує своє існування в установі та оплачує ті послуги, які йому надаються.

Основні відмінності полягають у підпорядкуванні праці засуджених кримінально-виконавчого законодавства, наявністю специфіки деяких правовідносин та організації праці осіб, позбавлених волі.

Стаття 120 кримінально-виконавчого кодексу України передбачає мінімум заробітної плати, що нараховується засудженим. За будь-яких обставин засудженим повинна бути перерахована на особовий рахунок оплата в таких розмірах, якщо вони не порушують режим незалежно від усіх відрахувань у розмірі 15%, а на особовий рахунок засуджених чоловіків віком понад шістдесят років, жінок - понад п'ятдесят п'ять років, інвалідів першої та другої груп, хворих на активну форму туберкульозу, вагітних жінок, жінок, які мають у будинках дитини при виправних колоніях дітей, - не менше як 50% нарахованого їм місячного заробітку.

Засудженим, які відбувають покарання у виховних колоніях, дільницях соціальної реабілітації виправних колоній, колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання, а також засудженим жінкам, яким дозволено проживання за межами виправної колонії, на особовий рахунок зараховується незалежно від усіх відрахувань не менш як 75% нарахованого їм місячного заробітку.

Із суми призначеної пенсії, перерахованої органами Пенсійного фонду України за місцем відбування покарання пенсіонера, засудженого до позбавлення волі, на його особовий рахунок зараховується не менш як 25% пенсії (незалежно від суми відшкодування витрат на його утримання).

На фонд оплати праці засуджених не здійснюються нарахування і утримання із заробітної плати до фондів соціального страхування, як на фонд оплати праці на будь-якому підприємстві. Юридично це означає, що засуджений не є застрахованою особою, і в його стаж, необхідний для призначення пенсії, не буде зарахований термін перебування в кримінально-виконавчих установах.

Загалом, пунктом 4.1. Інструкції Департаменту, затвердженої Наказом № 191 від 04.10.04 р. встановлена така черговість здійснення утримань із заробітку засудженого:

- податок з доходів фізичних осіб;

- аліменти;

- вартість харчування, одягу, взуття, білизни, комунально-побутових та інших послуг (крім вартості одягу та спецхарчування);

- за виконавчими листами на користь громадян;

- за виконавчими листами на користь юридичних осіб;

- відшкодування матеріальних збитків, заподіяних засудженими державі під час відбування покарання.

Із засуджених, які злісно ухиляються від роботи, вартість харчування, одягу, взуття, білизни, комунально-побутових та інших наданих послуг утримуються з коштів, які є на їхніх особових рахунках. В разі не наявності таких коштів колонія має право подати позов до суду.

Постанова від 22 квітня 1999 р. N 653 Про заходи щодо забезпечення діяльності Державного департаменту з питань виконання покарань, який регулює статтею №7 «Установити, що джерелами фінансування кримінально-виконавчої  системи є бюджетні асигнування та доходи від використання праці спецконтингенту. Доходи від використання праці  спецконтингенту  складаються  з нарахувань на заробітну плату засуджених та осіб, які тримаються у лікувально-трудових  профілакторіях,  у  розмірі  50  відсотків  і відносяться на собівартість продукції (робіт, послуг).»

Дана специфіка оплати праці засудженим має значний вплив на собівартість продукції, що виготовляє підприємство. За рахунок того, що витрати на оплату праці спецконтингенту виправної колонії вище ніж витрати на оплату праці робітників будь-якого іншого підприємства то і собівартість товару є вищою. Розглянемо вплив витрат на оплату праці віднесених на собівартість на умовному прикладі.

Так, за виготовлення певної однакової (умовної) кількості продукції при однакових умовах праці була нарахована заробітної плати 1000,00 грн. за місяць. Здійснимо оцінку методики обсягів нарахування та утримання заробітної плати засуджених та вільнонайманих працівників.

Таблиця 1 - Оцінка впливу обсягів нарахованої і виплаченої заробітної плати засуджених та вільнонайманих працівників на собівартість продукції

Заробітна плата засудженого Алгоритм розрахунку, грн. Заробітна плата вільнонайманого працівника Алгоритм розрахунку, грн.
Нарахування на заробітну плату (50%) 1000*0,5 = 500 Нарахування на заробітну плату
Відрахування із заробітної плати: до ПФ 1000*0,332=332 .
•1)      ПДФО 15% 500*0,15=75 до ФСС з ТВП 1000*0,014=14
до ФСС на вип.безроб. 1000*0,016=16
•2)      аліменти - до ФСС від нещ.випадків 1000 *0,019=19
•3)      вартість харчування, одягу, взуття, білизни, комунально-побутових посл. - Всього нарахувань: 332+14+16+20=382
•4)      за виконавчими листами на користь громадян - Відрахування із заробітної плати:
•5)      за виконавчими листами на користь юридичних осіб - •1)  до ПФ 1000*0,02=20
•6)      відшкодування мат. збит., заподіяних засудженими державі під час відбування покарання - •2)  до ФСС з ТВП 1000*0,01=10
- - •3)  до ФСС на випадок безробіття 1000*0,006=6
- - ПДФО (1000-20-10-6)*0,15=144,6
Всього відрахувань: 500+75=575 Всього відрахувань: 144,60+10+20+6=180,6
Сума до виплати робітнику 1000-500-75=425 Сума до виплати робітнику: 1000-180,6=819,4
Сума віднесена на собівартість товару 1000+500=1500   Сума віднесена на собівартість товару 1000+382=1382

Таким чином, нами встановлено, що методика розрахунку обсягу заробітної плати засуджених впливає на збільшення собівартості виготовленої продукції. Так, збільшення собівартості продукції на кожну гривню складає 11,8 копійок.

Література:

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»від 16.07.1999р. №996-XIV// http://www.rada.gov.ua/.

2. Свірко С.В. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах: Навч. Посібник. - К.: КНЕУ, 2003. - 380с.


Комментариев: 2 к “канд. економ. наук, Хмелюк А.В. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ В ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ”

  1. Нэта:

    Поскажите, пожалуйста, а если осуждённый к ограничению свободы работает на стороннем предприятии, собственник предприятия тоже должен начислять 50% на з/п и относить на себестоимость своей продукции? Кто же тогда согласится принимать на работу таких людей?

  2. А.В.:

    Извините, но не совсем понятен ваш вопрос. Если он осуждён, то где он работает? Методика учёта представленная в статье используется в бюджетных учреждениях выполнения наказаний. И механизм начислений зарплаты осужденых одинаковый. Да, идёт завышение в несколько раз себестоимости продукции, на это и сделан акцент в статье. Но всё согласно законодательству...


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>