XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. економ. наук, Мендела І.Я. ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГУ В ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ

кандидат економічних наук, доцент Мендела І.Я.

Інститут туризму

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

м. Івано-Франківськ

ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГУ В ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ

У теперішній час готельне господарство являє собою галузь економіки, яка забезпечує значні валютні надходження за рахунок розвитку туризму. Індустрія гостинності - один з найважливіших бізнесів світу. Власники готелів конкурують між собою, вони повинні враховувати пропозицію та попит на ринку. Будь-яка підприємницька діяльність і прийняття рішення в сучасних умовах неможливі без використання маркетингу, оскільки ринок перенасичений пропозиціями і споживачу в процесі вибору готельного продукту важко зорієнтуватися.

При централізованому управлінні економікою працівникам готельного господарства маркетинг був не потрібний. Все вироблялося, переміщалося, реалізовувалося планово. Звичайно, це не забезпечувало високої якості товарів (послуг), які реалізовувались, і вони не могли конкурувати із закордонними аналогами.

В готельній індустрії маркетинг часто ототожнюють зі збутом готельних послуг. Менеджери відділу збуту пропонують зацікавленим клієнтам послуги‚ розважають їх в ресторанах та інших місцях‚ де гості снідають‚ обідають‚ вечеряють або просто проводять свій вільний час. Насправді ж реклама і збут в готельній індустрії - лише складові маркетинг-міксу і часто не найголовніші. Іншими словами‚ реклама і збут являються лише компонентами маркетингових способів впливу на ринок. Інші його елементи - сам продукт‚ його ціна‚ дистрибуція. В маркетинг також входять маркетингові комплексні дослідження‚ інформаційні системи і планування.

Тільки цього вже достатньо, щоб зрозуміти, наскільки актуальна тема сутності маркетингу готельного продукту, його специфіки.

Разом з тим, розвиток маркетингу в готельному господарстві зумовлений не лише запитами споживачів, але й появою конкуренції між готельними підприємствами.

Завдання маркетингу готельного продукту - оцінити клієнта, якість готельного продукту й конкурентоспроможність готелю, який його пропонує [1].

Індустрія готельного бізнесу може повністю застосовувати всі положення сучасного маркетингу. Хоча специфічні особливості готельного продукту впливають на готельний маркетинг. Це зокрема, характер готельного продукту, елементи, з яких він складається, формування каналів маркетингової стратегії просування й продажу.

Маркетологи або ж відділ маркетингу в готелі повинні знати, що успіх залежить від особистої ініціативи. У випадку, коли на ринку високий рівень конкуренції, то необхідно використовувати усі фактори маркетингу, створювати високу якість обслуговування та імідж готелю і це дасть очікуваний результат для бізнесу.

До маркетингу в готельному господарстві слід віднести: отримання інформації про ринок, визначення концепції, мети і стратегії готелю та їх втілення, здійснення безпосереднього контролю за результатами прийнятих маркетингових заходів. Зусилля маркетингу готельних підприємств мають спрямовуватись на досягнення цілей, причому щоразу нових.

Якщо маркетинг правильно ідентифікує потреби споживачів‚ сприяє виробництву якісного продукту‚ встановлення обґрунтованих цін‚ ефективно стимулює попит зі сторони споживача і дистрибуцію товарів і послуг‚ то результатом буде і привабливий продукт‚ і задоволений споживач. Ціль маркетингу - зробити продажі надзвичайно високими. А для цього треба дізнатися і зрозуміти потреби споживача настільки глибоко‚ щоб товар чи послуга‚ що виробляється‚ підходили йому ідеально і продавалися ніби самі по собі.

Це не означає‚ що продаж і стимулювання не важливі‚ але вони тільки частина набору маркетингових інструментів‚ за допомогою яких задовольняється клієнт.

Отже, роль маркетингу в готельному господарстві полягає в тому, щоб привести діяльність готельного бізнесу у відповідність із попитом, а зусилля маркетингового відділу спрямувати на створення такого готельного продукту, що відповідає сучасному попиту. Спеціалісти готельного маркетингу повинні мати серйозні фундаментальні знання в області сучасного готельного маркетингу. Вони мають знати складну і багатофункціональну структуру готельного бізнесу, основні цілі і види діяльності в цій сфері, оскільки готель впливає на різні непов'язані між собою сектори сучасного господарства, які в підсумку виконують єдине завдання - задоволення потреб споживачів для відпочинку та відновлення сил.

Література:

•1.          Тимошенко З.І. Маркетинг готельно-ресторанного бізнесу / З.І.Тимошенко, Г.Б.Мунін, В.П. Дишлевий. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2007, -  246 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>