XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. філол. наук, Синиця В. Г., анд. філол. наук, Рак О. М. ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИКЛАДАННЯ РОЗДІЛУ «РЕЦЕПТУРА» ДЛЯ СТУДЕНТІВ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Кандидат філологічних наук, доцент Синиця Валентина Григорівна

Кандидат філологічних наук, доцент Рак Олександр Михайлович,

Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

Кафедра іноземних мов

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИКЛАДАННЯ РОЗДІЛУ «РЕЦЕПТУРА» ДЛЯ СТУДЕНТІВ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

         Згідно чинної навчальної Прогорами (Київ, 2010), на вивчення розділу «Рецептура» студентам першого курсу стоматологічного факультету відводиться вісім практичних занять. За цю незначну кількість годин (16) студенти мають набути навичок перекладу рідною мовою рецептів, написаних з використанням рецептурних скорочень, виписування рецептів будь-якого рівня складності у повній формі та з використанням дозволених Додатком № 4 до Правил виписування рецептів на лікарські засоби та вироби медичного призначення, затверджених наказом МОЗ України від 30. 06. 94 за

№ 117, скорочень, розпізнавання наявних у назвах лікарських засобів частотних відрізків, що інформують про хімічний склад, вказують на джерело походження чи терапевтичну дію лікарського засобу, умінь утворювати латинською мовою назви оксидів, кислот, солей, складних ефірів тощо. Отже, обсяг теоретичного матеріалу різноманітний, поки що не зрозумілий першокурсникам і досить великий, окрім того, до кожного заняття студент має засвоїти до 30 лексичних одиниць, адже нагромадження вокабулярного запасу є необхідною передумовою оволодіння вище-перерахованими навичками. 

         Особливі труднощі виникають при вивченні тем «Тверді, рідкі, м'які лікарські форми». Традиційно в підручниках та посібниках з латинської мови для медичних вишів [1;2;4]  вивчаються правила виписування рецептів на pulveres, tabulettae, dragee, species, capsulae, suppositoria, unguenta, linimenta, pastae, emplastra, gela, solutiones, infusa, decocta, tincturae, emulsa, mucilagines, mixturae, guttae, що  відповідає   затвердженму наказом № 235 МОЗ України від 26. 06. 2002 р. Класифікатору лікарських форм. Однак, у підручнику з фармакології для студентів стоматологічного факультету у розділі 15 «Загальна рецептура» [8] перелік лікарських форм значно ширший - 42 номінації. Окрім того, дається інформація про офіцинальні форми ліків, що використовуються за кордоном і виділяються в окремі групи (21 приклад). Думається, що одним із засобів зняття труднощів засвоєння тем, зумовлених великим обсягом матеріалу, є чітке дозування інформації та осмислене використання теоретичних знань через відповідну систему пропонованих практичних завдань.

          Орієнтуючись на фахову спрямованість навчального процесу на стоматологічному факультеті, ми проаналізували близько 1000 рецептів, зафіксованих у рецептурних довідниках лікаря-стоматолога [3;5;6;7], які найчастіше використовуються в практиці для профілактики та лікування захворювань зубів, щелеп і слизової оболонки порожнини рота, при підготовці пацієнта до стоматологічних втручань (йдеться про транквілізатори, анальгетики, засоби, що регулюють гемостаз, анестезуючі препарати).

         Результати пошуку схилили нас до думки, що на практичних заняттях з теми «Тверді лікарські форми» основна увага має бути приділена pulveres et tabulettae; вивчаючи тему «М'які лікарські форми» слід зупинитися на pastae et unguenta, а тема «Рідкі лікарські форми» зобовязує вивчити solutiones, infusa, decocta, tincturae et mixturae, оскільки ці лікарські форми є найбільш поширеними у стоматологічній практиці.

         Безумовно, вища медична освіта, необхідність орієнтуватися в сучасних лікарських засобах, що появляються в нашій країні та за кордоном, зобовязують стоматолога-терапевта чи стоматолога-ортодонта бути знайомими з усіма видами лікарських форм. На нашу думку, першокурсникам-стоматологам цей матеріал має подаватися у вигляді оглядової інформації, а для набуття початкових навичок виписування рецептів на менш поширені серед стоматологів лікарські форми, рекомендувати завдання для індивідуального позааудиторного виконання. За успішне регулярне виконання цих завдань пропонуємо додавати 4 бали ( із 8 можливих у II семестрі ) до поточної успішності.

         Щоб реалізувати викладене вище, необхідно ретельно підійти до відбору дидактичного матеріалу й укладання вправ для усного, письмового та індивідуального виконання, над чим і працює сьогодні колектив латиністів різних медичних вишів України (Львів,Полтава,Чернівці ) з метою створення фаховоорієнтованого підручника з латинської мови і основ медичної термінології для студентів стоматологічного факультету.

Література:

•1.     Краковецька Г.О., Бобирьов В. М., Бєляєва О.М. Латинська мова. - Київ: Здоровя, 1999. - С. 190-228.

•2.     Латинська мова і основм медичної термінології / За ред. Л. Ю. Смольської. - Київ: Медицина, 2008. - С. 164-203.

•3.     Марченко А.И., Новик И.О. Рецептурный справочник врача-сто-

     матолога. - Киев: Здоров'я, 1971. - 110 с.

•4.     Основи лікарської рецептури / За ред. В. Г. Синиці. - Чернівці. - 2008. - С. 27-47.

•5.     Рощина П. И., Базарнова С. М. Краткий рецептурный справочник по стоматологии. - Москва: Медицина, 1977. - 82 с.

•6.     Справочник по фармакотерапии основных стоматологических заболеваний / Под ред. проф. Е. А. Мухина и проф. В. И. Гикавого. - Кишенев: Картя Молдовеняскэ , 1990. - С. 312-374.

•7.     Справочник экстемпоральной рецептуры / Под ред. акад. Тихонова А. И. - Киев: Морион, 1999. - С. 230-253.

•8.     Чекман І.С., Бобирьов В. М., Горчакова Н. О. Фармакологія, - Вінниця: Нова книга, 2009. - С. 393-433.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>