XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. філолог. наук, Попович О.С. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Попович О.С., кандидат філологічних наук, доцент

Одеський державний економічний університет

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Створення штучного іншомовного середовища у процесі навчання іноземним мовам - одне з важливих проблемних питань сучасної методики. З ним в першу чергу пов'язана реалізація масового навчання двом з чотирьох основних видів мовної діяльності: аудіюванню та мовленню. Для досягнення цієї мети використовуються технічні засоби навчання. Сучасний етап розвитку техніки характеризується переходом до створення багатофункціональних навчальних комплексів та автоматизованих навчальних систем. Такі комплекси і системи характеризуються універсальними дидактичними можливостями: вони дають змогу вести навчання у діалоговому режимі із урахуванням індивідуальних можливостей тих, хто навчається, забезпечувати дистанційне навчання із використанням сучасних технологій. На жаль, не всі викладачі іноземних мов вищої школи усвідомлюють необхідність використання інформаційних технологій, оскільки вони не отримали переконливого науково-методичного обґрунтування доцільності такого запровадження.

Одним із технічних досягнень останнього десятиліття, що значно вплинуло на перегляд формування засад освітнього процесу, стало створення всесвітньої комп'ютерної мережі. Використання його простору у навчальних цілях є абсолютно новим напрямом загальної дидактики і приватної  методики, оскільки  співвідносяться з усіма аспектами навчального процесу, починаючи від вибору прийомів і стилю роботи, закінчуючи зміною академічних вимог до рівня знань, умінь та навичок тих, що навчаються.

Основна мета вивчення іноземної мови у вищій економічній школі - формування комунікативної компетенції. Комунікативний підхід має на увазі навчання спілкуванню та формування готовності  фахівця-економіста до професійної та міжкультурної взаємодії. І дійсно, оволодіння комунікативною професійною і міжкультурною компетенціями неможливе без практики спілкування, і використання ресурсів Інтернет  на занятті іноземної мови у цьому сенсі є просто незамінним: віртуальне середовище Інтернет  дає змогу вийти за тимчасові і просторові межі, надаючи її  користувачам можливість автентичного спілкування з реальними співбесідниками на актуальні для обох сторін теми. Проте не можна забувати про те,  що Інтернет - лише допоміжний технічний засіб навчання, і для досягнення  оптимальних результатів необхідно грамотно інтегрувати його використання у процес заняття.

Навчання аудіюванню за допомогою Інтернету можна забезпечити так. Сайт компанії Lucent Technologies, зокрема, його сторінка Bell Labs, дає  змогу почути, як звучить будь-яка фраза іноземною мовою. Тут розміщений синтезатор мови, який перетворює друкований текст на звук. Насайті http://www.bell-labs.com/proiect/tts/index.html можна вибрати одну із семи мов. Потім потрібно вписати у віконце що-небудь обраною мовою. Через декілька секунд написане буде  проголошено. Усе вимовлене можна не просто прослуховувати, але і зберегти у себе на диску, щоб за необхідності повернутися до прослуховування, не заходячи в Інтернет.

Інтернет - чудовий засіб для отримання інформації про останні події у світі. Таким чином, можна за допомогою Інтернет перетворити аудиторію в агенцію економічних новин, а студентів - у репортерів з економічних проблем.

Навчання діловому листуванню може здійснюється за допомогою електронної пошти. Міжнародний обмін листами можна здійснювати на будь-якому рівні володіння мовою.

Нові методики із використанням Інтернет-ресурсів наразі вповні забезпечують процес моделювання хай і віртуальних, але реальних життєвих ситуацій, чим, власне, реалізується принцип автентичності спілкування, який стимулює вивчення матеріалу, виробляючи адекватну мотиваційну поведінку студента у процесі вивчення іноземної мови.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>