XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Канд. істор. наук Цубенко В. Л. МАТЕРАЛИ ДО ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНСЬКОГО (ХАРКІВСЬКОГО) ВІЙСЬКОВОГО ПОСЕЛЕННЯ КАВАЛЕРІЇ.

Рубрика: Історія

кандидат історичних наук, В. Л. Цубенко

Одеський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ

  МАТЕРАЛИ ДО ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНСЬКОГО (ХАРКІВСЬКОГО) ВІЙСЬКОВОГО

ПОСЕЛЕННЯ КАВАЛЕРІЇ

  Розбудова незалежної Української держави спонукала до нового бачення розвитку її інтелектуального уособлення та потенціалу, викликала і прискорила значні зміни у суспільному житті. Переглядаються та переосмислюються фундаментальні складові освіти: навчально-виховні та науково-методичні засади, організаційна структура управління тощо. Проблема медичної освіти завжди була предметом наукового і практичного інтересу педагогів. Освіта за допомогою своїх засобів розвиває інтелект і підвищує рівень компетентності людини у будь-якій сфері діяльності, але особливо це стосується медичного фаху. У даній публікації зроблена спроба розглянути історію розвитку медичної освіти Українського військового поселення кавалерії з 1829 р. до 1857 р. Предметом нашого дослідження стали фельдшерські та акушерські школи Українського військового поселення кавалерії, об'єктом - Українське військове поселення кавалерії, його освітні аспекти життя, відображені в архівних джерелах. Розкрити зазначене питання допомагають архівні матеріали Центрального державного історичного архіву України у м. Києві.

В Українському військовому поселенні кавалерії були створені декілька типів професійних медичних навчальних закладів. Розглянемо лише фельдшерські та акушерські школи. У 1829 р. наказами від 18 і 31 липня у кожному окрузі при військових шпиталях відкрилися медичні фельдшерські школи. З 1850 р. у фельдшерських школах кожного округу щорічно навчалися по 6 кантоністів. Розглянемо загальну кількість учнів у фельдшерських школах 8 округів Українського військового поселення кавалерії з початку їх відкриття і до 1850-х рр. З початку відкриття цих шкіл у 8 округах поселення  навчалося кантоністів 1206 (91,3%), військових поселенців 115 (8,7%), закінчили навчання 761 (94%) кантоністів, військових поселенців  48 (6%); в 1850-х роках кількість учнів складала з кантоністів 159 (77,6%), з військових поселенців 46 (22,4%) - це підраховано автором за даними показниками (див. табл. 1).  Школи ці готували фахівців фельдшерів та учнів аптекаря. Після закінчення навчання, кантоністи призначалися на посаду фельдшера згідно з розпорядженнями Медичного департаменту у військові частини та військові шпиталі, а військові поселенці - у свої округи і населені пункти, згідно з розпорядженням інспектора резервної кавалерії [1, арк. 21]. Утримували учнів провіантом із запасних хлібних магазинів військового поселення. На кожного учня призначалося з позиченого капіталу військового поселення на приварок по 1½ коп. сріблом на добу. На навчальне та матеріально-технічне забезпечення кожна школа отримувала 8 крб. 46½ коп. сріблом [1, арк. 22].

До акушерських училищ вступали жінки від 20 і до 45 років здібні і з міцним здоров'ям, не схильні до пороків [2, арк. 11]. У них навчалися щорічно з кожної волості по 2 вихованки, разом - 24. Учениці акушерських шкіл були вдовами або жінками молодого віку, які мешкали постійно на території округу і не змінювали місця проживання. Перевага надавалася жінкам, які вже були обізнані з цією справою. Навчальний процес в акушерській школі відбувався під наглядом головних окружних лікарів і повивальних бабок. Учениці отримували продовольство із громадських запасів, а на приварок кожній відпускалося по 1½ коп. сріблом на добу, з позиченого грошового капіталу військових поселенців [1, арк. 22]. Так, відомо, що у 8 округах Українського військового поселення кавалерії з початку заснування училища поступили 426 учениць, закінчили навчання 99%, вибула з різних  причин лише 1 жінка (див. табл. 1). Навчальна програма акушерської школи складалася з теоретичних знань і практики. Випускниці акушерських училищ призначалися акушерками у селища своїх округів. За штатом у кожний округ призначалася одна акушерка і один медик. Військові поселенки-акушерки звільнялися від громадських робіт, а їхні будинки - від постою [1, арк. 23].

Таблиця 1

Кількість учнів у фельдшерських, акушерських школах Українського військового поселення кавалерії. 1829-1857 рр.

 

Округ К і л ь к і с т ь    у ч н і в
поступили вибули закінчили
Фельдшерські школи Акушерські школи Фельдшерські школи Акушерські школи Фельдшерські школи Акушерські школи
1829 р. 1843 р. 1850-і рр.
1 126 51 12 * 88 51
2 128 57 9 * 93 57
3 164 56 50 * 88 56
4 149 57 46 * 97 57
5 144 44 14 * 106 44
6 222 72 70 * 125 72
7 194 43 70 1 99 42
8 194 46 36 * 113 46
Разом 1321 426 307 1 809 425

  

Таким чином, короткий огляд історії медичної освіти Українського військового поселення кавалерії показує, що, по-перше, департамент військових поселень прагнув створити власну систему професійної освіти та підготовки спеціалістів медиків, по-друге, такі професійні медичні навчальні заклади, як: фельдшерські та акушерські школи готували фахівців системи охорони здоров'я.

Література:

1. Центральний державний історичний архів України у м. Києві. - КМФ 12. - Оп. 1. - Спр. 100. 

2. Центральний державний історичний архів України у м. Києві. - Ф. 1352. - Оп. 1. - Спр. 295. 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>