XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. мистецтвознавства, Максименко М.О. МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУЧАСНОГО МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

канд. мистецтвознавства, Максименко М.О.

ОНПУ (ГФ)

  МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУЧАСНОГО МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Ритм сьогоднішнього часу диктує конституцію художньої цілісності, що, в значній мірі, відрізняється від творчості митців минулих епох. Характерною ознакою сучасного мистецтва стає мультимедійність, створення композиції завдяки використанню різних інформаційних виразників. Постійний інтерес до креативних технологій в художньому середовищі пов'язаний з тенденцією до поступового процесу переосмислення музичної семантики, зокрема категорії тембру. В просторі сучасного твору вона зазнає чимало якісних трансформацій, причиною яких є технологічний розвиток, що спричиняє різноплановість подачі інформації в буденній та художній сферах людського життя. Технічними виразниками інформації в різні часи виступають такі носії: феромагнітний накопичувач (магнітна плівка), цифрові види збереження та обробки інформації - СD, DVD-накопичувачі та ін.

Тенденція до застосування електронних носіїв у сучасній практиці пов'язана з новим розумінням дійсності, що потребує інших засобів для її опанування. За допомогою електроніки створюється можливість моделювання свого бачення сьогоднішньої реальності та переміщення в інші художні простори. О. Протопопова називає данні функції ознакою інтеграції звуку-тембру як діалогу, що має прояв на рівні взаємовідносин різних типів культур, а в електронній музиці - у зіставленні двох «реальностей» - акустичної та електронної [2, с.199]. Завдяки сучасним засобам обробки інформації акустичне звучання одержує нове забарвлення, відповідне до концепції автору.

Отже, мультимедійність - це один з засобів конструювання художньої цілісності сьогодення, організації тексту завдяки впровадженню якісно різних інформаційних початків [1, с.6]. Мультимедіа-технології мають активне впровадження в сучасній композиторській практиці, свідоцтвом чому виступають композиції вітчизняних авторів, - «Флейтові верс-інверсії» для флейти та магнітної плівки Ю. Гомельської; «Тікати, дихати, мовчати», електронна музика для аудіовізуальної інсталяції; «Cosi Fan Tutte» («Так чинять усі жінки»), електронна музика для аудіо-відео-інсталяції; «І поволі кружляючи я увійду в небесний став...» для фагота, контрабаса, кларнета/бас-кларнета та електроніки А. Загайкевич; «Симфонія «Страсті за Владиславом» В. Рунчака (рок-гурт в літургійному творі (гітара, ударна установка, синтезатор); «Квазі-квартет №2» для кларнета, альта, фортепіано та синтезатора Л. Самодаєвої; «Знесиллям зламлені народи... Цвинтарна музика» для баяніста та відео шоу (фотографії цвинтарів з теренів колишньої Цісарської Австро-Угорської Монархії (співавтор проекту - К. Лінг)); «Саморефлексія №1», перформанс для фортепіано та магнітної плівки; «Саморефлексія №2», перформанс для магнітної плівки К. Цепколенко; «Біля входу» для магнітної стрічки О. Щетинського; «Topos Uranios» для клавесина та живої електроніки; «Quad», електронна музика до п'єси С. Беккета Л. Юріної та багато ін. Приведені у приклад композиції, характеризуючи сучасне мистецтво, відрізняються інформаційною багатоканальністю, синтетичністю художньої думки, втілення якої виходить за межі суто музичного мистецтва, залучаючи в творчий процес нові прояви просторово-часових вимірів.

Література:

•1.     Максименко М. Феномен перформансу в творчості сучасних українських композиторів : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства: спец. 17.00.03 / М. Максименко - Одеса, 2009. - 183с.

•2.     Протопопова Е. Тембр как смысл в процессе вербализации (на примере сочинений Б. Фернейхоу, А. Каспарова, Р. Паскаля) / Е. Протопопова // Семантичні аспекти слова в музичному творі. Науковий вісник НМАУ імені П.І. Чайковського. - Київ, 2003. - Випуск 28. - С. 192-199.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>