XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. пед. наук., Андрущенко Н. О., Чорна Т. О. РОЛЬ МАЛОГО БІЗНЕСУ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

канд. пед. наук. доц. Андрущенко Н.О., студентка Чорна Т. О.

Вінницький  торговельно-економічний інститут КНТЕУ

РОЛЬ МАЛОГО БІЗНЕСУ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин малий бізнес - це досить поширена форма господарювання. Власником малого підприємства може стати звичайна людина, яка має гроші, час і підприємницькі здібності. Роль малого бізнесу важко переоцінити, адже саме завдяки йому відбувається забезпечення ринку різноманітними товарами та послугами, люди отримують нові робочі місця, тим самим зменшуючи загальне безробіття в країні. Можна навести такі цифри: частка малого та середнього підприємництва у загальній кількості зайнятих у країнах ЄС становить 72%. В Італії та Японії цей показник сягає майже 80%, тоді як в Україні навіть не досягає 10%.

Розвиток малого бізнесу сьогодення можна вважати дещо загальмованим через інвестиційні бар`єри, що й до сьогодні не можуть бути подоланими. Світова економічна криза, а також економічні кризи деяких країн зменшують приплив інвестицій у нашу державу. Ті кошти, які надходять з-за кордону, інвестори вважають за доцільне вкласти в великі підприємства, аби бути впевненими у позитивних кінцевих результатах.

Державна підтримка малих підприємств в Україні значно відрізняється від тієї підтримки, яку вже багато років практикують наші сусіди з-за кордону. Залишається незрозумілим, чому в Україні на практиці приділяється так мало уваги малому бізнесу. Якщо звернути увагу на розвинені країни, то можна зробити висновок, що кошти, які впевнено і безперешкодно потрапляють в мале підприємництво, не зникають даремно, адже сама суть цих країн - стати лідерами на світовому ринку, стимулюючи цим самим наповнювати ринок товарами і послугами, що, за сучасних умов, приносить величезні прибутки, підносячи економічне становище країни [ 1 ].  

Україна є учасником Світової організації торгівлі (СОТ), що, безперечно, є надзвичайно важливим чинником для розвитку бізнесу. Але не можна забувати й про те, що, ставши учасником цієї організації, держава «відкрила» двері іноземним товарам, які безперешкодно зайняли лідерські позиції на споживчому ринку України. Ніхто з упевненістю не може сказати, чи було це рішення правильним, адже товари українського виробництва аж ніяк не могли конкурувати з дешевшими та якіснішими товарами з-за кордону. Тому постає питання: «Чи є, на даному етапі розвитку української економіки, можливість розвивати малий бізнес?». Ми з впевненістю можемо дати стверджувальну відповідь. Держава повинна всіляко підтримувати національного виробника і стати прихильником малого підприємництва не тільки на словах, а й на ділі, адже саме такі зміни у сьогоденні гарантують позитивні результати у майбутньому.

Залучення іноземних інвестицій у малий бізнес України - процес доволі складний і важкодоступний, адже не кожен іноземець захоче вкладати свої кошти у те, що може бути безприбутковим або приносити малі прибутки. Зазвичай, іноземні кошти потрапляють у великі або вже «розкручені» підприємстві, які можуть гарантувати стабільний прибуток. Але що ж у такому випадку повинні робити малі підприємства, для яких навіть незначний інвестиційний вклад може стати сходинкою на шляху до яскравого майбутнього? На жаль, однозначної відповіді сьогодні дати не можна, тому що в українському суспільстві проблема постачання іноземними коштами сучасних малих підприємств стоїть занадто гостро [ 2 ].

На нашу думку, щоб почати малий бізнес в Україні необхідно мати надзвичайно великі кошти. На жаль, виконання навіть найнеобхідніших формальностей потребує величезних витрат. Це ще не згадуючи про обладнання та інші матеріальні витрати, які є просто необхідними на початковому етапі формування малого підприємства.

Підсумовуючи вищевикладене, можна говорити про те, що мале підприємництво, як ви вже зрозуміли, не є звичайною формою господарювання. Воно є складовою умовою формування ринкових відносин як в межах країни, так і за її межами. Його значення в економіці будь-якої держави важко переоцінити, адже саме завдяки різноманітності та необмеженості підприємницьких здібностей країни-виробники мають можливість виділитись з-поміж конкурентів, що створює додаткові умови для розвитку малого бізнесу в країні. На жаль, в останні роки, урядом не було прийнято ніяких суттєвих законів для підвищення ролі малого підприємництва в економіці нашої держави, що дозволяє зробити висновок про те, що на даному етапі формування економіки представники політичного керівництва сучасного суспільства не вважають за доцільне звертати увагу на таку сферу господарювання, що у майбутньому матиме суттєві наслідки. Потрібно йти «в ногу» з розвинутими країнами світу, розвиваючи всі сфери економічного життя, а не «пасти задніх», адже питання, що стосуються держави, стосуються й кожного громадянина цієї держави.

Література:

•1.     Бойчик І. М. Економіка підприємства:  навч. пос. / Бойчик І. М. - [Вид. 2-ге допов. і перер.]. - К. : Атіка, 2006. - 528 с.

•2.     Варналій З. С. Мале підприємництво: основи теорії і практики / Варналій З. С. - [3-є вид. стереот.]. - К. : Т-во «Знання», КОО, 2005. - 302 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>