XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. пед. наук, Голуб О. В. ВИКОРИСТАННЯ ІДЕЙ М. КОРФА ЩОДО ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ

канд. пед. наук, доцент, Голуб О. В.

Бердянський державний педагогічний університет

ВИКОРИСТАННЯ ІДЕЙ М. КОРФА ЩОДО ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ

Проблеми, пов'язані з розвитком духовності, захистом моралі та формуванням здорового способу життя громадян України, набувають сьогодні загальнодержавного значення.

На це свого часу і звернув увагу відомий талановитий педагог, М. Корф, який створив новий тип сільської народної школи - земську початкову із трирічним терміном навчання. Оцінці патріотичної, освітньої діяльності М. Корфа присвячено багато робіт істориків, педагогів, краєзнавців, а саме: М. Антощак,  Л. Бадья, О. Бєляк, Л. Бондар, О. Бугайов, В. Вдовенко, В. Вихрущ, О. Друганова, О. Голуб, О. Григоренко, В. Жилінський, С. Золотухіна, В. Іваненко, Г. Кашкарьов, І. Кірєєва, В. Константинова, І. Кушніренко, І. Лиман, Ю. Литвина, А. Лохматова, П. Мазур, А. Малихін, Т. Мандрикіна, В. Морозюк Л. Нечепоренко, А. Омельченко, О. Попельнюх, С. Саяпіна, І. Шумілова, Л. Ярощук та ін. Але й досі залишається не висвітленою проблема духовно-морального виховання учнів у спадщині М. Корфа.                      

Основним у творчій спадщині М. Корфа є його педагогічна концепція шкільної освіти - розвивального, релігійно-морального навчання і виховання. Протестуючи проти релігійно-схоластичного навчання у церковнопарафіяльних школах, він вважав, що діти мають вивчати навколишню природу та народне життя й основою навчання мають стати реальні знання, рідна мова та народна творчість. Високо оцінюючи педагогічну діяльність М. Корфа, видатний педагог К. Ушинський, стверджував, що земська школа має стати основою народної освіти

Відомий просвітитель визначив навчальні дисципліни для земської школи, а саме: Закон Божий, читання російське та слов'янське, письмо, арифметика, ознайомлення з навколишньою природою, співи, гімнастика, малювання. Микола Олександрович також вказав, які саме підручники та навчальні книги є необхідними для відкриття такого навчального закладу.

Повертаючись до сьогодення, можемо відзначити, що важливою складовою соціального життя в Україні є повернення до основ релігії та духовних цінностей. Сьогодні важливо забезпечити системний цілісний підхід до духовно-морального виховання у сучасному загальноосвітньому навчальному закладі, а саме: задіяти виховні можливості різних предметів, позаурочної роботи (гуртки, факультативи, бібліотека), позашкільних закладів; зосередити увагу батьків на духовно-моральному вихованні дітей як основі їх благополучного розвитку і соціалізації.

Ми згодні з думкою психологів і педагогів (Б. Кобзар, В. Степанов), що у вихованні дітей і підлітків необхідно використовувати багатовіковий досвід українського народу, а саме - принципи християнсько-релігійного виховання, яке багато століть не тільки було основою української та європейської культури, а й сприяло визначенню загальнолюдських цінностей.

Сьогодні важливо забезпечити системний цілісний підхід до духовно-морального виховання у сучасному загальноосвітньому навчальному закладі, а саме: задіяти виховні можливості різних предметів, позаурочної роботи (гуртки, факультативи, бібліотека), позашкільних закладів; зосередити увагу батьків на духовно-моральному вихованні дітей як основі їх благополучного розвитку і соціалізації.

На нашу думку, для духовно-морального виховання учнів необхідно, щоб зміст освіти передбачав викладання предмету «Основи християнської етики».  Особливістю програми курсу „Основи християнської етики" є акцентування на традиційних для України християнських духовних, моральних і культурних цінностях, поглиблене вивчення Біблії як однієї з фундаментальних основ християнського світогляду. Наприклад, теми для вивчення можуть бути такими: "Неділя - свято в житті кожного", "Уміння слухати і чути", "Гріх гордості та християнська покора", "Незбагненна сила молитви" та ін.                       

Зміст занять наповнюється матеріалом країнознавчого, загальнонаціонального, регіонального та місцевого рівнів, а також широко використовується індивідуальний досвід учня, матеріали з життя. На уроках можна використовувати різні форми навчання: бесіди й обговорення життєвих ситуацій самими дітьми, рольові ігри, інсценізації, читання Святого Письма, слухання духовної музики, співів, поезії, а також інтерактивні технології (методи дискусійного змісту і творчого мислення). Доцільним, на нашу думку, буде проведення виховних заходів ("Молитви малих українців", "Життя Ісуса Христа - приклад для наслідування", "Таємниця Миколаївської ночі"), виставки малюнків та композицій на релігійну тематику.      

Отже, ми впевнені, що саме християнські цінності порятують українську націю і допоможуть виховати молоде покоління наших співвітчизників  високоморальними людьми і патріотами своєї держави. Вважаємо, що  повернення до педагогічної спадщини видатного педагога М. Корфа сьогодні є актуальним і сприятиме своєчасному запровадженню в загальноосвітніх навчальних закладах навчальних дисциплін духовно-морального спрямування («Основи християнської етики») і відповідному введенню до класифікатора спеціальностей України спеціальності "Учитель християнської етики".

Література:

•1.     Корф Н. А. Русская начальная школа. Руководство для земских гласных и учителей земских школ / Н.А. Корф. - [изд. 2-е]. - СПб. : Изд. Д. Е. Кожанчикова, 1870. - 318 с.

•2.     Савченко О. Я. Виховний потенціал початкової школи : посібник [для вчителів і методистів початкового навчання] / Олександра Яківна Савченко. - К. : Богданова А.М., 2009. - 226 с.

•3.     Стельмахович М. Г. Християнська етика в початковій школі / М. Г. Стельмахович // Поч. школа. - 1999. - № 4. - С. 56-58.  


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>