XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. педагог. наук, Баловсяк Н. В. ХМАРНІ ОБЧИСЛЕННЯ - НОВА ФОРМА ГЕНЕРАЦІЇ І ПОШИРЕННЯ ЗНАНЬ В ІНТЕРНЕТІ

Кандидат педагогічних наук, доц. Баловсяк Н.В.

Чернівецький торговельно-економічний інститут КТНЕУ

м. Чернівці

ХМАРНІ ОБЧИСЛЕННЯ - НОВА ФОРМА ГЕНЕРАЦІЇ І ПОШИРЕННЯ ЗНАНЬ В ІНТЕРНЕТІ

В даний час інформаційно-комунікаційні технології, як високо затребувана область знання, розвиваються в найрізноманітніших напрямках. Цей розвиток пов'язаний, по-перше, зі зростанням електроніки, у тому числі з масовою появою і застосуванням суперкомп'ютерної техніки, яка має  виняткові технічні характеристики швидкості обчислень і гігантського об'єму пам'яті, і, по-друге, з масовим виробництвом цієї техніки, що робить її застосування широко доступним для фахівців в різних областях науки та інженерії. Розширенню спектра застосування комп'ютерної техніки сприяє розвиток Інтернету з високою пропускною здатністю його каналів і надвеликої ємністю пам'яті серверів всесвітньої мережі. Добре розвинена апаратна платформа, в свою чергу, призводить до широкого розвитку програмного забезпечення для комп'ютерної підтримки наукових досліджень і прикладного проектування.

1. Напрямок Cloud Computing ("Хмарні обчислення")
Серед парадигм розвитку сучасних інформаційних технологій можна виділити напрямок, який одержав назву Cloud Computing ("Хмарні обчислення"). Нагадаємо в якості пояснення, що хмара - один із символів Інтернету. Мета цієї роботи полягає в загальному огляді позицій Cloud Computing.
         1.1. Ідеологія Cloud Computing. Напрямок Cloud Computing, що швидко розвивається, є перспективним напрямком сучасної інформатики. Ідеологія "хмарних обчислень" полягає в перенесенні організації обчислень і обробки даних в істотній мірі з персональних комп'ютерів на сервери всесвітньої мережі. Концепція Cloud Computing заснована на впевненості в тому, що мережа Інтернет в змозі задовольнити потреби користувачів в генеруванні та обробці даних в широких діапазонах їхніх запитів. Так, система Google Apps забезпечує додатки для бізнесу в режимі онлайн, доступ до яких відбувається за допомогою Інтернет-браузерів, при цьому програмне забезпечення і дані зберігаються на серверах Google. Крім того, операційна система Google Chrome OS цілком заснована на хмарних обчисленнях.

Корпорація Microsoft розробила свою нову версію ОС Windows 7, сегменти якої майже повністю засновані на хмарних технологіях. Зокрема, система MS Office зберігається на серверах MS, з вільним (ліцензійним) доступом до неї клієнтів за їх запитом. Це звільняє споживачів від необхідності встановлювати систему на власному комп'ютері і підтримувати в подальшому її функціонування.

Таким чином, при використанні хмарних обчислень істотно знижуються вимоги до ресурсів персональних комп'ютерів і навіть робочих станцій колективного користування. Напрямок Cloud Computing виключно перспективний для розвитку дистанційного навчання в різних областях знаннь, а також для проведення комп'ютерного моделювання в режимі віддаленого доступу, тому в найближчій перспективі слід очікувати масової появи хмарних Web-ресурсів.

1.2. Технології Cloud Computing. Напрям "Хмарні обчислення" містить спеціалізований спектр технологій обробки і передачі даних, коли комп'ютерні ресурси і потужності надаються користувачеві як Інтернет-сервіси. Користувач має доступ до своєї інформації, яка постійно зберігається на Web-серверах, тільки як клієнт під час Інтернет-сеансів, з розміщенням цієї інформації (і результатів її обробки) на персональних комп'ютерах, ноутбуках, нетбуках, смартфонах і т.п. До теперішнього часу можна виділити кілька основних технологій (моделей) цього напрямку:

•·        Інфраструктура як послуга (Infrastructure as a Service, IaaS);

•·        Платформа як послуга (Platform as a Service, PaaS);

•·        Дані як послуга (Data as a Service, DaaS);

•·        Програмне забезпечення як послуга (Software as a Service, SaaS);

•·        Робоче місце як послуга (Workplace as a Service, WaaS);

•·        Все як послуга (All as a Service, AaaS).

В рамках моделей IaaS, PaaS, DaaS, SaaS і WaaS замовники платять не за володіння програмним продуктом як таким, а за його оренду (модель AaaS), тобто за його використання через Web-інтерфейс. Таким чином, на відміну від класичної схеми ліцензійної покупки програмного продукту, замовнику не потрібно інвестувати великі кошти для придбання продукту і апаратної платформи для його розгортання і забезпечення в подальшому працездатності системи. Замовник несе тільки порівняно невеликі періодичні витрати у вигляді абонентської плати, з можливістю її припинення або призупинення після закінчення потреби в програмному продукті, і її відновлення при необхідності.

1.3. Хмарні обчислення в Інтернеті. Традиційно процес передачі обчислювальних комплексів полягав у придбанні споживачем (майбутнім користувачем) у розробників кодів (в деяких випадках і текстів) програм та інсталяції їх у себе на комп'ютері. При цьому, для безвідмовної та декларованої роботи програмного комплексу, користувач повинен був мати аналогічне операційне середовище, у тому числі системи візуалізації цифрових даних. В цілому етап інсталяції програм, навіть за підтримки розробника, є досить складним і часто викликає масу труднощів, подолання яких потребує значних і, по суті, непродуктивних витрат інтелектуальних зусиль і часу. Від усіх проблем, пов'язаних з інсталяцією придбаного програмного продукту, звільняє нова форма використання обчислювальних комплексів. Підкреслимо, що тут мається на увазі саме використання програмних комплексів, а не їх продаж. Електронні форми торгівлі в Інтернеті, в тому числі комп'ютерними програмами, вже досить добре розвинені.

Очевидно, що перед початком проектів, пов'язаних з виносом тих, чи інших ІТ-сервісів в "хмари", замовникам слід оцінити ці ризики, здійснити ретельну інвентаризацію додатків (зафіксувати список додатків, критично важливих для бізнесу), і тільки потім приймати рішення про те, як вибудовувати своє "хмарне" ІТ-майбутнє.

Альтернативний інтернет-провайдер, який знаходиться в "гарячому резерві", альтернативний постачальник "хмарного" рішення, прозоре управління підтриманням архівних копій даних, страхування, жорсткі умови відповідальності в угодах з постачальниками - обов'язкові елементи безпеки в "хмарах".

Задачі забезпечення цілісності інформації у випадку застосування окремих "хмарних" додатків, можливо вирішити завдяки сучасним архітектурам баз даних, системам резервного копіювання, алгоритмам перевірки цілісності та іншим індустріальним рішенням. Та це ще не все. Нові проблеми можуть виникнути у випадку, коли мова йде про інтеграцію декількох "хмарних" додатків від різних постачальників.

         Саме цей напрямок повинен найближчим часом змінити усталений статус-кво в інформаційних технологіях. Очікується, що cloud computing спричинить ще більший розвиток Інтернету. Gartner пророкує, що тенденція буде сформована остаточно уже на протязі найближчих декількох років.

Також аналітики відмічають, що технологія хмарних обчислень знизить витрати і підвищить попит на нові ІТ-продукти, однак ефект росту таких технологій проявиться тільки в довготерміновій перспективі.

Література:

 

1.  Жибинов  С.Б.,  Тарнавский  Г.А.,  Тарнавский  А.Г.,  Чесноков  С.С.,  Алиев  А.В., Анищик  В.С.  Интернет-Центр  компьютерного  моделирования  в  научных  исследованиях  и прикладном проектировании // Проблемы информатики. 2009. №2. С.69-76.
2.  Тарнавский  Г.А.,  Тарнавский  А.Г.,  Гилев  К.В.  Информационно-вычислительный Интернет-центр «Аэромеханика». Первая линия: программный комплекс «Удар» // Вычислительные методы и программирование. 2005. Т.6. №1. С. 27-48.
3. Алиев А.В., Компьютерное моделирование в аэромеханике:  программный  комплекс  «Поток-5»  //  Авиакосмическая  техника  и  технология.  
4. Тарнавский Г.А., Алиев А.В. Особенности аэродинамики высокоскоростного полета: компьютерное моделирование  гиперзвукового  обтекания  головной  части объекта  //  Вычислительные методы и программирование. 2008. Т.9, №2. С.371-394.
5. The battle over cloud computing, The Economist; http://www.economist.com/opinion/displaystory.cfm?story_id=14644393
6. Cloud computing and the tech giants, The Economist; http://www.economist.com/displaystory.cfm?story_id=E1_TQGPSNDG
8. The economics of cloud computing: http://www.voxeu.org/index.php?q=node/4671
9. Jon Brodkin 10 Cloud Computing Companies to Watch: http://www.cio.com/article/492885/


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>