XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. педагог. наук, Кучеренко А.А. УРАХУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ В НИХ ЯКОСТЕЙ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА

Кандидат педагогічних наук, Кучеренко Андрій Аркадійович

Північне регіональне управління Державної прикордонної служби України,
м. Житомир

УРАХУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ В НИХ ЯКОСТЕЙ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА

Реалізація системи формування політичної культури у командного складу Державної прикордонної служби України здійснювалось шляхом запровадження технологічної її складової. Двома з педагогічних умов зазначеного процесу визначено: урахування індивідуально-психологічних особливостей офіцерів під час формування їх політичної культури та формування у офіцерського складу якостей політичного лідера.

Прикордонникам під час виконання службових обов'язків постійно доводиться спілкуватись із представниками іноземних країн. При проведенні бесід, переговорів, підписанні договорів та угод, зустрічах і супроводах іноземних делегацій, реагуванні на святкові і жалобні події чітке дотримання норм дипломатичного протоколу є обов'язковим. У міжнародній політичній сфері діяльності ДПСУ важливу роль відіграють прикордонно-представницькі зустрічі, на яких проводяться  переговори з представниками іноземних силових структур.

Тактика політичних дій  з психологічної сторони в значній частині являє собою боротьбу характерів, інтелекту, волі, моральних принципів політиків і   осіб, що беруть у ній участь. Психологічний аспект тактики політичних дій полягає в проблемі психологічного контакту політика з особами соціальної сфери. Будучи керівником, політик особисто виконує переважну більшість різноманітних за своїм характером дій. Індивідуальність політичної роботи підкріплюється самостійною діяльністю політика. Це дуже важлива риса, що накладає своєрідний відбиток на всю психічну діяльність.

Від систематичності, цілісності, сформованості ідейних поглядів політика залежать результати його діяльності. Дотримання морально-політичних принципів, якими керується політик, впливає не тільки на виконання їм професійних обов'язків і поводження з колегами. Через особистість політика вони стають надбанням і всіх тих, з ким він зіштовхується і спілкується, роблячи на них виховний вплив. Формування політичної культури тісно пов'язано з вихованням інших форм свідомості, і в першу чергу, з формуванням моральних основ особистості.

Визначені особливості мислення політика припускають наявність наступних якостей розуму: глибини, широти, мобільності, швидкості, цілеспрямованості, самостійності, критичності, гнучкості.

Таким чином, психологічні особливості політика як особистості відіграють важливу роль у політичній діяльності. Обґрунтування процесу формування політичної культури особистості, вивчення і популяризація прийомів оволодіння політичною діяльністю має велике значення для вдосконалення підготовки кадрів і підвищення їхньої кваліфікації. Першим кроком у вирішенні розглянутої проблеми повинно бути вивчення тих якостей особистості, у яких закладені здібності до даної справи, визначення психологічних компонентів майстерності і шляхів їхнього удосконалення.

Безпосереднє, живе спостереження, як першоджерело всякого знання, відіграє дуже важливу роль у діяльності офіцера як політика. Але це споглядання не пасивне, не безглузде. Офіцер організує свої сприйняття, щоб виділити необхідне, зрозуміти важливе, врахувати усе, що може мати значення для вирішення задач прикордонно-представницької зустрічі. Планомірне, цілеспрямоване сприйняття іменується спостереженням. Воно припускає активну роботу всіх органів почуттів. Тому важливою психологічною передумовою плідного спостереження є гострота органів почуттів офіцера.

Експериментально встановлено, що вища ефективність спостереження забезпечується наявністю визначеної мети, ясно сформульованої задачі. Наявність визначеного завдання набагато полегшує прикордонно-представницьку політичну діяльність. У цьому складається роль програми спостереження, конкретних питань, що підлягають зясуванню, роль припущень офіцера.

Політичне лідерство - це політичне керівництво, управління, рух на чолі процесів, подій. У більшості випадків цю місію виконують люди з набором особливих якостей, невластивих середньому рівню населення країни (політичних, особистісних, ділових - тобто, якостей лідерських).

Великий вплив на стиль прикордонно-представницької діяльності чинить політична, управлінська і правова культура управлінських кадрів. Тут діє досить пряма залежність, що обумовлює необхідність постійного розвитку культури кожного прикордонника. На це повинні бути спрямовані самоосвіта, самовиховання і дія відповідної системи підготовки і підвищення кваліфікації управлінських кадрів, і соціально-психологічний мікроклімат в управлінському колективі відповідно до особливостей органу Держприкордонслужби України і його підсистем.

Зрозуміло, що в забезпеченні ефективності прикордонно-представницької діяльності велике значення належить письмовій і усній мові. Мова дає можливість розуміти управлінські рішення, значення виступів посадовців, налагоджувати контакти по горизонталі, засвоювати мету управління, відгукуватися на стимули і вершити багато інших управлінських справ.

Отже, в умовах сьогодення політичному лідеру, важливо не тільки уміти побудувати свій усний вислів, переконливо відстоюючи власну позицію (природно, з дотриманням правил культури мовного спілкування), але й уміти розуміти чужу мову й адекватно реагувати на неї. Причому, якщо при контактному спілкуванні той, хто слухає, якоюсь мірою може регулювати темп нової інформації, перепитуючи співбесідника, просячи його говорити повільніше, прокоментувати який-небудь не дуже зрозумілий вислів, то при дистанційному сприйнятті мови (радіо, телебачення) такої можливості немає. Той хто слухає  вимушений  сприймати мову в тому темпі, мовному оформленні й обсязі, які не враховують його індивідуальних можливостей.


Один комментарий к “канд. педагог. наук, Кучеренко А.А. УРАХУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ В НИХ ЯКОСТЕЙ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА”

  1. Володимир Петренко:

    Цікавий матеріал. Але не зовсім зрозумілим для мене виявився термін "політичний лідер" стосовно офіцера-прикордонника. Наскільки мені відомо, державні службовці не мають права займатися політичною діяльністю в робочий час. Те, що Ви описуєте в статті, на мою думку, не є політичною діяльністю, оскільки така діяльність передбачає поміж іншим і партійний компонент. Важко собі уявити нашу прикордонну службу, у якій працюють десятки, а може й сотні політичних лідерів. Гадаю, що основні терміни Вашого дослідження потребують суттєвого уточнення.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>