XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. психол. наук Переверзєва В.М. Особливості впливу внутрішніх конфліктів на творчу діяльність в юнацькому віці

Переверзєва В.М., кандидат психологічних наук

Слов'янський державний педагогічний університет

Особливості впливу внутрішніх конфліктів на творчу діяльність в юнацькому віці

Проблема дослідження полягала в тому, щоб вивчити особливості прояву внутрішніх конфліктів в творчій діяльності в юнацькому віці. Як відомо, що юнацький вік характеризується проявами високого творчого потенціалу, оригінальності мислення, не стереотипності, але поряд з цими якостями юнацькому віку притаманні виражені внутрішньоособистісні конфлікти, суперечності, пошук своїх цінностей, перегляд соціальних цінностей і приоритетів. Проблема вивчення особливостей прояву внутрішніх конфліктів та їх вплив на творчі здібності, креативність в юнацькому  віці майже не вивчена і тому є актуальною. Над проблемою працювали Богоявленська Д.Б., Пономарьов Я.А., Хорні К., Ериксон Е. та інші, які показали що в процесі соціалізації особистості встановлюються дуже специфічні відношення між творчістю особистості та проявами внутрішньоособистісних конфліктів. Так, соціальні шаблони, заборони, різні табу блокують прояви креативності з одного боку і підвищують рівні внутрішноособистісних суперечностей, конфліктності з іншого боку. Юності притаманне бажання до саморозкриття своїх потенційних творчих можливостей, а соціальне середовище не завжди надає умови і сприяє цьому і призводить до обмеження та затискання цих нестандартних, неординарних здібностей і тим самим підвищує внутрішньоособистісний конфлікт з самим з собою. Саме звільнення особистості від внутрішнього конфлікту сприяє саморозкриттю творчих можливостей особистості, неординарності мислення, оригінальність в виконанні навіть стандартних завдань. Так, можна стверджувати, що внутрішньоособистісні конфлікти негативно впливають на творчий потенціал, творчу діяльність особистості, затискують можливості і гальмують самовираження творчості особистості. Звільнення від внутрішньоособистісного конфлікту сприяє розвитку творчого потенціалу особистості і саме це звільнення необхідно зробити в юнацькому віці. Оскільки цей вік характеризується творчим пошуком своїх цінностей, самовираженням своєї особистості, оригінальності, нестандартності мислення, розквітом особистості.

В нашому дослідженні були поставлені наступні завдання - виявити особливості творчої діяльності в юнацькому віці, визначити форми вираженості внутрішньоособистісних конфліктів у юнаків і дівчат. Показати можливості зняття внутрішньоособистісного конфлікту і можливості до саморозвитку творчої діяльності. Використовувалися стандартизовані діагностичні методики по визначенню особистісної креативності, по визначенню рівня співвідношення цінностей та їх досяжності в процесі навчання та в різних життєвих ситуаціях, визначення рівня самооцінки та тривожності. В дослідженні приймала участь студентка психологічного факультету Слов'янського державного педагогічного університету Сівцова Єлізавета, яка допомагала в обробці отриманих результатів. Проаналізуємо результати: так, було виявлено, що в старшокласників в юнацькому віці найбільше виражений показник в творчій діяльності цікавість та уява, які отримали найвищі бали. Високими теж були показники тривожності і почуття провини, схильності до конфліктності в вирішенні творчих завдань. Високі показники отримали оригінальність виконання творчого завдання та внутрішні суперечності. Виявилось, що чим вище тривожність особистості, тим нижче її самооцінка і схильність до ризику в виконанні творчого завдання, а як відомо, що без схильності до ризику неможливо виявлення самовираження в творчій діяльності, вміння не піддаватись чужим думкам і намірам. Так, 57% учнів виявили наявність внутрішнього конфлікту, протиріччя між бажаннями виявити себе і свої здібності і внутрішнім сумнівом. Особливо схильні до внутрішнього конфлікту і творчій діяльності виявились юнаки. Дівчата юнацького віку більш сміливіше виявили свої творчі здібності і були менше схильні до внутрішнього конфлікту і тому можуть досягати більших результатів в творчій діяльності. 37% учнів схильні до прояву почуття тривожності, переживання, відмови від творчої діяльності, прояву почуття, що не зможе все виконати, 25% виявили навіть почуття провини і неповноцінності, сумніву у власних можливостях, комплексування. Особливо юнаки, які були незадоволені собою. Дівчата були більш впевнені і сміливіші в досягненні успіхів в виконанні творчого завдання, задоволені собою і своїми успіхами в творчій діяльності. Так, значна частина юнаків показали домінування внутрішнього конфлікту і внутрішнього вакууму в відношення до виконання творчих завдань, а дівчата виявили нейтральні зони, а потім в процесі систематичної творчої діяльності виявили зняття внутрішнього конфлікту і нейтральної зони і вихід в пряму творчу діяльність, прояви творчих здібностей і творчого потенціалу в широкому обсязі. Таким чином, розвиток творчості у дівчат йде через зняття нейтральної зони і перехід на творчість і тільки незначна їх кількість - через зняття внутрішнього конфлікту. У юнаків розвиток творчості йде через зняття внутрішніх суперечностей і конфліктів, заповнення внутрішнього вакууму і до прояви творчого потенціалу, самовираження та творчого самовдосконалення.

З метою зменшення рівнів внутрішніх конфліктів в юнацькому віці і підвищення рівня творчих можливостей була проведена психокорекційна робота з учнями юнацького віку в кількості 20 чоловік, яка включала психотренінги, вправи на зняття нервової напруги, розкріпачення думки, мислення, переживань, творчої наснаги і спрямованості в складанні віршів, музики, конструюванні, малюванні, творчих ручних роботах (в'язання, шиття, макраме), проведення рефлексії, релаксації, аутотренінгу, розвиток комунікативних вмінь та навичок, образності мовлення та мислення, вправи на самовпевненість, підвищення самооцінки. Результати показали значне підвищення творчого потенціалу, а головне виявились тенденції до саморозвитку і творчого самовираження своїх здібностей і самовпевненість в своїх цінностях і здібностях. Значно знизились рівні внутрішньо особистісних суперечностей і протиріч, які гальмували прояви креативності. Таким чином, спеціальна робота по розвитку творчої діяльності і творчих можливостей відкриває можливості до гармонічного всебічного розвитку особистості в юнацькому віці, сприяє актуалізації  творчого потенціалу, самовираження та закріплюванню навичок впевненого поводження, впевненості в собі і в своїх творчих здібностях.

Література:

•1.           Богоявленская Д.Б. Ителлектаульная активность как проблема творчества. Ростов. 1983.

•2.           Пономарёв Я.А. Психология творчества. М. 1987.

•3.           Хорни К. Наши внутренние конфликты. СПб. 1997.

•4.           Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М. 1996.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>