XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. сільськогосп. наук Валерко Р.А. ВМІСТ НІТРАТІВ У РОСЛИННИЦЬКІЙ ПРОДУКЦІЇ, ЩО РЕАЛІЗУЄТЬСЯ У ТОРГОВІЙ МЕРЕЖІ М. ЖИТОМИРА

Кандидат сільськогосподарських наук Валерко Р.А.

Житомирський національний агроекологічний університет

ВМІСТ НІТРАТІВ У РОСЛИННИЦЬКІЙ ПРОДУКЦІЇ, ЩО РЕАЛІЗУЄТЬСЯ У ТОРГОВІЙ МЕРЕЖІ М. ЖИТОМИРА

Солі азотної кислоти, нітрати, є елементом живлення рослин і природним компонентом харчових продуктів рослинного походження. Їх висока концентрація у ґрунті не токсична для рослин, а навпаки сприяє підсиленому росту надземної частини рослин, більш активному проходженню фотосинтезу, кращому формуванню репродуктивних органів та більш високому урожаю.

Однак рослини здатні поглинати із ґрунту набагато більше сполук азоту, ніж їм необхідно для розвитку. В результаті тільки частина нітратів синтезується у рослинні білки, а решта надходять до організму людини, де вони вступають у реакцію із гемоглобіном крові і лишають червоні кров`яні тільця можливості насичувати клітини киснем. Таким чином порушується обмін речовин, дестабілізується нервова система, слабнуть захисні функції організму. Крім того, нітрати знижують вміст вітамінів в їжі. Регулярне надходження їх в організм людини зменшує кількість йоду, що приводить до збільшення щитовидної залози. Встановлено, що нітрати також пов`язані із виникненням пухлин шлунково-кишкового тракту. В зв`язку із цим оцінка вмісту нітратів у рослинницькій продукції є досить актуальним питанням.

Нами були проведені дослідження щодо вмісту нітратів у рослинницькій продукції, що реалізується у торговій мережі м. Житомира. Для досліджень була обрана весняна рослинницька продукція вирощена в умовах закритого ґрунту: капуста пекінська та білоголова, огірки, помідори, цибуля зелена, салат, редис, перець солодкий, щавель. Вміст нітратів у рослинах визначали іонометричним методом на приладі Іономер рХ-150.1МІ згідно МУ №5048-89. Оцінку екологічного стану досліджуваних рослин проводили шляхом порівняння фактичного вмісту нітратів з їх ГДК, які наведені у ДСанПін 8.1. Статистична обробка експериментальних даних була проведена з використанням пакету прикладних програм Microsoft Excel.

Відомо, що вміст нітратів у рослинах залежить не тільки від кількості та строків внесення мінеральних добрив, а й від біологічних особливостей самої культури. За здатністю накопичувати нітрати овочі, плоди та фрукти поділяються на 3 групи:

- з високим вмістом нітратів (до 5000 мг/кг): салат, шпинат, буряк, кріп, листкова капуста, редис, зелена цибуля, дині, кавуни;

- з середнім вмістом нітратів (300-600 мг/кг): цвітна капуста, кабачки, гарбузи, редька, хрін, білоголова капуста, морква, огірки;

- з низьким вмістом нітратів (10-80 мг/кг): брюссельська капуста, горох, щавель, квасоля, картопля, томати, цибуля, перець, ягоди і фрукти.

Таблиця 1

Вміст нітратів в овочевій продукції, що реалізується у торговельній мережі м. Житомира, мг/кг

Овочева культура, кількість зразків Вміст NO3-

M±m

lim V

Допустимий вміст NO3-, мг\кг
Капуста пекінська, n=6 40166,67±46,67

120000-6500

3000
Капуста білоголова (листя), n=5 4078±2968,8

11500-1060

3000
Капуста білоголова (середина), n=5 2280±1676

5700-430

3000
Огірки, n=7 183±108,2

352,2-62,9

400
Помідори, n=6 188±88,7

350-81

300
Цибуля зелена (перо), n=4 1904±134,5

4000-750

800
Редис, n=4 5000±375

12500-1500

1200
Перець солодкий, n=5 46,68±3,31

101-12,9

400
Салат, n=4 3737,5±981,5

5700-3200

3000
Щавель (листя), n=4 650±225

1000-350

1200
Щавель (черешки), n=4 1410±545

1190-950

1200

У результаті власних досліджень встановлено, що найбільше накопичує нітратів капуста пекінська, де перевищення ГДК складає 13 разів (табл. 1). Небезпечним для здоров`я людини є редис, в якому зафіксовано перевищення нормативу у 4 рази. Вміст нітратів у цибулі зеленій перевищує допустимий рівень у 2 рази. Екологічно чистими щодо вмісту нітратів виявились культури родини пасльонових - томати і перець, а також огірки.

Встановлено, що накопичення нітратів у рослинах проходить нерівномірно, тобто окремі органи рослин по-різному концентрують шкідливі сполуки, що доведено також і нашими дослідженнями. У верхніх темно-зелених листках білоголової капусти виявлено у 1,7 рази більше нітратів, ніж у серединці. А в листі щавлю вміст шкідливих речовин менше у 2 рази, ніж у черешках.

Література:

•1. Альшевский Н.Г. Удобрения и окружающая среда / Н.Г. Альшевский, Н.Я. Кривич : текст лекцій - К. : Изд-во УСХА, 1991. - 34 с.

•2.  Гігієнічні вимоги до транспортування, зберігання та застосування мінеральних добрив : ДСанПін 8.1. - К. Міністерство охорони здоров`я України, Департамент державного санітарно-епідеміологічного нагляду, 2006. - 56 с. - (Державні санітарні правила і норми).

•3. Журавлева В.Ф. Токсичность нитратов и нитритов / В.Ф. Журавлева, М.М. Цапков // Гигиена и санитария. - 1983. - № 1. - С. 60-69.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>