XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. тех. наук, Безвербний І. А., канд. філос. наук, Шишкіна М. П. СУЧАСНІ ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ З ВІДКРИТИМ КОДОМ НА ПРИКЛАДІ ОС LINUX ДЛЯ НАУКОВЦІВ

канд. тех. наук Безвербний І.А., канд. філос. наук Шишкіна М.П.

Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України

СУЧАСНІ ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ З ВІДКРИТИМ КОДОМ НА ПРИКЛАДІ ОС LINUX ДЛЯ НАУКОВЦІВ

На сьогодні значно зростає актуальність застосування Linux подібних систем у навчанні і наукових дослідженнях, зокрема, в сфері освіти. Поширення цього програмного продукту як у вищій, так і у шкільній освіті, про що свідчать численні відгуки користувачів на форумах вчителів, конференціях та сайтах навчальних закладів, продиктовано, зокрема, тим, що все більш гостро постають питання використання ліцензійного програмного забезпечення.

Річ у тім, що робота з операційними системами Windows ставить перед користувачем низку проблем. Перш за все це проблеми пов'язані з дотриманням авторських прав, негнучкою політикою виробників програмного забезпечення, як то нав'язливі пропозиції оновлення програмного забезпечення, відмова від використання окремих мов та абеток а також засилля вірусів. Такі та інші мотивації наштовхують на пошук альтернативного програмного забезпечення. Однією з альтернатив ОС Windows є операційні системи з відкритим кодом, зокрема родина операційних систем Linux.

Розвиток системи Linux на даному етапі характеризується все більш інтенсивним проникненням програмних продуктів на базі цієї платформи у різні сфери науки і освіти. Опанування основ цієї технології є суттєвим у навчанні як вчителів інформатики та інших предметів, у системі підвищення кваліфікації працівників освіти та наукових кадрів, так і для розробників програмного забезпечення навчального призначення. Українські компанії інформатики мають можливість контролювати чи змінювати компоненти, які входять до операційної системи комп'ютерного забезпечення за рахунок того, що коди цієї системи є у відкритому доступі. Це дає більше можливостей щодо модифікації (адаптації) компонентів системи до потреб навчального процесу, наприклад, для локалізації програмного забезпечення в українській державній мові. 

Завданням курсу є:

•1.     ознайомлення з різновидами ОС Linux, їх можливостями, вимогами та метою застосування деяких з них;

•2.     практика встановлення ОС Linux;

•3.     отримання знань для самостійного конфігурування ПК під Linux;

•4.     ознайомлення зі специфікою офісної роботи на ОС Linux;

•5.     отримання уявлення про написання програм та Web-застосунків.

Курс лекцій розрахований на фахівців з вищою освітою. Слухач повинен достатньо орієнтуватися в питаннях використання та встановлення ОС Windows, мати уявлення про роботу з офісними програмами, програмування та використання internet.

В результаті вивчення курсу слухач отримає

•·        уявлення про можливості сучасних операційних систем Linux;

•·        знання, необхідні для встановлення на ПК ОС Linux в якості першої або другої ОС;

•·        досвід з самостійного встановлення ОС на ПК;

•·        знання, необхідні для конфігурування встановленої ОС, встановлення драйверів та програм;

•·        уявлення про офісну роботу на ОС Linux;

•·        початкові уявлення про написання користувацьких та Web застосунків на ОС Linux

                   Начально-тематичний план занять

№ 

п/п

Тема Кількість годин
Всього Теорія Практика
1  Порівняльний аналіз найпопулярніших сучасних різновидів ОС Linux, проблеми пошуку дистрибутивів в internet'і, встановлення деяких ОС Linux 6 2 4
2  Огляд графічних середовищ Gnome та KDE 6 2 4
3  Структура Linux-програми, робота з файловими менеджерами, робота в терміналі, корисні команди 6 2 4
4  Конфігурація завантаження системи (GRUB, LILO), переінсталяція ОС 6 2 4
5  Встановлення та видалення драйверів та застосунків, обладнання, принтер, сканер, антивірусний захист, Wine 6 2 4
6  Internet, локальні мережі, користувачі, паролі, робота з Live-CD 6 2 4
7  OpenOffice.org, gedit, текстові процесори, середовища розробки 6 2 4
8  Програмування, створення найпростіших застосунків 12 4 8
9  Web-програмування на Linux 6 2 4
10  Засоби емуляції та віртуалізації ОС 6 2 4
Всього годин 72 24 48

 

Опанування основ використання операційних систем сімейства Linux та програмного забезпечення на їх базі, а також здатності до самостійної розробки застосунків є суттєвим компонентом інформаційно-комунікаційної компетентності сучасного фахівця, зокрема, у сфері освіти. Поряд з цим, впровадження даного сімейства операційних систем ускладнюється тим, що в багатьох організаціях вже використовується  ОС Windows. В цьому випадку доцільним є використання технологій віртуалізації, що дає можливість використовувати на одному комп'ютері декілька різних операційних систем. Це доречно з метою опанування, порівняння властивостей систем, їх дослідження у навчальному процесі, а також з метою використання у подальшій професійній та науковій діяльності різних можливостей, що надають віртуалізовані системи.

В основі курсу матеріали Internet-джерел, Linux manuals та деяких книг за тематикою курсу. Рекомендованою літературою є такі книги: Д. Колисниченко "Администрирование Unix-сервера и Linux-станций" - СПб ПИТЕР 2011, С. Яремчук "Linux Mint", СПб ПИТЕР 2011 та інші.

З навчально-методичних питань, які обговорюються в статті, автори чекають відгуків і зауважень на адресу: harzy@ukr.net

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>