XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. техн. наук, Бєлкін Л.М. ПІДЗАКОННА ПРАВОТВОРЧІСТЬ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ЯК ЧИННИК ПРАВОВОГО НІГІЛІЗМУ

канд. техн. наук, ст. науковий співробітник

Бєлкін Леонід Михайлович

Голова Правління ЗАТ «Біт», Донецька область

ПІДЗАКОННА ПРАВОТВОРЧІСТЬ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ЯК ЧИННИК ПРАВОВОГО НІГІЛІЗМУ

Проблемі правового нігілізму присвячена низка робіт [1-3 та ін.]. Як зазначає Н.М.Ємельянова [1, с. 202-203], правовий нігілізм включає в себе заперечення державою права як свого самообмежувача. З іншого боку, він висловлює заперечення того ж права «масовою» людиною. У результаті складається така ситуація: влада, що створює право, зневажає розроблені нею ж закони, а народ, що співвідносить з цими законами свою поведінку, не бажає їх виконувати. В роботі [2, с. 204-305] проблеми правового нігілізму розглядаються в контексті забезпечення дії права у процесі його реалізації. Зокрема, в роботі зазначається, що однією з форм прояву правового нігілізму є колізії, суперечності між законодавчими нормами, видання правових актів, що взаємовиключають один одного [2, с. 297]. Разом з тим, в зазначених роботах [1, 2] не робиться чіткого розмежування правового нігілізму влади, зокрема, її підзаконної правотворчості, і правового нігілізму суспільства. Певний наголос на підзаконній правотворчості як чиннику правового нігілізму робить С.В.Ткаченко [3], який зазначає, що в даний час в результаті активної правотворчої діяльності значно зросла не тільки кількість нормативних правових актів, а й їх суперечливість. Типовими недоліками нормативно-правових актів є протиріччя між новими і чинними нормативними документами, між законами та підзаконними актами [3]. Отже, в даній доповіді досліджується роль підзаконної нормотворчості органів виконавчої влади як чинника правового нігілізму.

На першому етапі зроблена спроба класифікувати підзаконні акти по сутності порушень, допущених при їх виданні:

а) видання підзаконних актів у випадках, коли даний випадок є сферою регулювання законом. Наприклад, згідно п. 1 ч. 1 ст. Закону України (ЗУ) «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», фінансова установа - це юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг та яка внесена до відповідного реєстру у порядку, встановленому законом; в той же час такий порядок затверджений, наприклад, Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - ДКЦПФР) від 14.07.2004 р. № 296 (тобто, підзаконним актом);

б) видання підзаконних актів у випадках, коли це прямо не передбачено законом. Наприклад, згідно абзацу г) пп. 197.1.7 п. 197.1 ст. 197 Податкового кодексу (ПК) України, звільняються від оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) операції з постачання послуг з харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах. Ця норма сформульована як норма прямої дії і не передбачає будь-якого додаткового регулювання. Але Кабінет Міністрів України (КМУ) видав Постанову від 2.02.2011 р. № 116, якою затвердив Порядок надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення ПДВ. Постанова прийнята з посиланням на зазначений абзац ПК, хоча ця норма не передбачає права чи обов'язку КМУ приймати будь-яку Постанову з цього приводу;

в) видання підзаконних актів, які містять норми, що суперечать закону. Видається, що це є найбільша категорія за кількістю таких актів. Наприклад, згідно ч. 2 ст. 255 Цивільного кодексу України (ЦКУ), письмові заяви та повідомлення, здані до установи зв'язку до закінчення останнього дня строку, вважаються такими, що здані своєчасно. Разом із тим, в абзаці 2 п. 7 Розділу I «Положення про порядок складання та надання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами», затвердженого Рішенням ДКЦПФР від 08.06.2004 р. № 279, зазначається, що в разі надсилання паперової форми даних поштою датою їх надання вважається день фактичного їх надходження до загального відділу Комісії. Отже, встановивши цю вимогу, ДКЦПФР спробувала підправити Кодекс;

г) видання підзаконних актів, яким суб'єкт владних повноважень надає сам собі повноваження, які не надані йому законом. Так, ДКЦПФР Рішенням від 30.12.1998 р. № 222 затверджений Порядок скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків акцій, в якому зазначено, що скасування випусків акцій здійснює ДКЦПФР. Водночас жодним законом не передбачені повноваженні ДКЦПФР скасовувати випуски акцій;

д) видання підзаконних актів, які, хоча і не суперечать законові, але неможливі до виконання. Класичним прикладом такого акту є Постанова КМУ від 22.11.2004 р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», якою встановлені такі нормативи харчування, які ніколи не забезпечуються фінансуванням. Так, в роботі [4] автором доведено, що для виконання урядових нормативів вартість харчового набору станом на червень 2010 р. для учнів 1-4 класів повинна становити не менше 9 грн. Водночас автором узагальнені дані щодо сум, які фактично виділяються на харчування учнів 1-4 класів в різних регіонах країни. Видно, що встановлені норми не забезпечені фінансуванням.

Регіон Сума, грн. Джерело інформації
Рівне 2,0 http://www.gazeta.rv.ua/articles/view/2010-09-16/16615.html
Вінниця 3,0 http://33kanal.com/10-31/596-10-31-03
Одеса 5,5 http://www.odessa.ua/en/acts/council/27678/
Світловодськ 

Кіровоградської обл.

2,5 http://svetlovodsk.com.ua/2033-vykonkom.html
Борислав Львівської обл. 2,8 http://www.turportal.org.ua/visnyk/n206.htm
Донецьк 3,0 http://www.sq.com.ua/ukr/news/vlada/17.11.2010/ 

na_harchuvannya_shkolyariv_miskbyudzhet_harkova

Чернівці 3,7 http://vidido.ua/index.php/pogliad/article/chernivec_ki_ 

shkoljari_harchuvatimut_sja_krae/

Харків 4,0 http://www.sq.com.ua/ukr/news/vlada/17.11.2010/ 

na_harchuvannya_shkolyariv_miskbyudzhet_harkova

Львів 3,16 http://www.turportal.org.ua/visnyk/n206.htm
Коломия Івано- 

Франківської обл.

3,5 http://ww2.gov.if.ua/kolomiyskiy/ua/catalog/item/543. 

htm?1541959486=d4154388fa5a834fd3f181cc2f7bf170

Чернігівська обл. 

 

2,50 - 6,40 osvita.cn.ua/Document/2011/02-10_947.doc
Калуш Івано- 

Франківської обл.

3,5 http://www.vikna.if.ua/news/category/education/
Дрогобич Львівської обл. 3,5 http://www.turportal.org.ua/visnyk/n206.htm 

 

Кіровоград 3,5 http://www.kr-rada.gov.ua/news/xarcuvanya_ditey.html?page=54
Рогатинський р-н 

Івано-Франківської обл.

4,0 http://ww2.gov.if.ua/rogatynska/ua/publication/content/3721. 

htm?1541959486=f55e9ad88b9635ae3082b1d868e00005

Тернопіль 4,0 http://zik.ua/ua/news/2010/07/01/235214
Красноармійський р-н 

Донецької області

4,14 http://www.donoda.gov.ua/ 

krasnoarmiyskiy/ua/publication/content/6131.htm

Кіровоградська обл. 

(в середньому)

4,2 osvita.kr-admin.gov.ua/download/plan_2011.doc 

 

Керч 4,5 http://uareferats.com/index.php/news/view/11104
Вільнянський р-н 

Запорізької області

4,5 http://volnroo.ucoz.ua/OBGD/nakaz_16.doc 

 

Казанківський р-н 

Миколаївської обл.

5,1 http://www.rp.mk.ua/wp-content/uploads/2010/10/107_30_09_10_02.pdf
Первомайськ 

Миколаївської обл.

5,13 http://akts.pervomaisk.mk.ua/showdoc/416/
Маріуполь 5,5 http://www.marosvita.org.ua/ua/index.php? 

mid=79&nr=1000&cid=0

Херсонська обл. 

(в середньому)

5,5 http://www.oda.kherson.ua/html/upload/File/ 

rozp/2010/arhiv/983.doc

Миколаївська обл. 5,3 -5,7 http://www.oblosvita.mk.ua/nauk_met/serednya/baza7.html
Трускавець 7,0 http://www.turportal.org.ua/visnyk/n206.htm

В результаті організатори харчування у навчальних закладах завжди поставлені в стан таких, що вимушені виправдовуватися, чому не дотримуються норм;

е) орган виконавчої влади не видає нормативний акт, коли повинен це робити в силу прямої вказівки закону. Наприклад, за ЗУ «Про загальну середню освіту», який набрав чинності в 1999 р., норми та порядок організації харчування учнів (вихованців) у загальноосвітніх навчальних закладах встановлюються КМУ. При цьому норми КМУ встановив тільки у 2004 р., а порядок і досі регулюється актами Міністерств освіти, охорони здоров'я, економіки, що ставить під сумнів легітимність цих актів;

є) здійснення нормативного регулювання шляхом видання листів, роз'яснень, методичних вказівок тощо. Так, за перші 9 місяців 2010 р. Міністерство юстиції України виявило 31 лист центральних органів виконавчої влади, якими встановлені нові правові норми, що повинні бути викладені виключно в нормативно-правовому акті [37]. При цьому, як свідчить аналіз, встановлені листами нові правові норми суперечать положенням законів [38].

Зазначена класифікація дозволяє системно підійти до з'ясування причин впливу підзаконної правотворчості на поширення правового нігілізму в суспільстві.

1. Деформації принципів підзаконної правотворчості порушують права людини. Підзаконні акти тою чи іншою мірою покладають на громадян певні обов'язки, і коли ці акти обмежують її права всупереч нормам законів, це негативно впливає на правосвідомість громадян. Як зазначається в роботі [2, с. 289] в тих суспільствах, де правовий нігілізм відтворюється самою державою у відповідних масштабах, дуже важко, майже неможливо виховати позитивне ставлення до права і серед населення, оскільки під правом неправильно розуміють той порядок, ті приписи, які встановлені відомчими нормативними актами. Саме тоді в суспільстві виникає буденний, масовий правовий нігілізм.

2. Нестабільність підзаконного регулювання. Відносна легкість прийняття підзаконних актів створює умови для їх неодноразових змін, що призводить в кінцевому підсумку до їх великої кількості, суперечливості, невідповідності нових і чинних нормативних документів, законів та підзаконних актів [3]. Легкість змін правових правил призводить до зниженню рівня поваги до цих правил, а відтак до правового нігілізму. У більшості випадків маси без особливого піднесення сприймають значні зміни і потрясіння, особливо, якщо вони відбуваються на фоні суттєвого зниження рівня життя. Маси відкидають усе нове до того часу, поки не відчують і не оцінять його соціальних та економічних переваг [6].

3. Необхідність для громадян, внаслідок сумнівного правотворення, пристосовуватися до цих норм, порушуючи встановлені державою правила. Класика такого «правотворення» описана у радянському мультиплікаційному фільмі «Чиполліно», де принц Лимон повідомив про те, що після введення податку на повітря, жителі цього казкового міста стали менше дихати. Найбільш вичерпно ситуацію з аналогічним підзаконним «нормотворенням» в України описав заслужений економіст України, доктор економічних наук О.В.Кірш [7]. Він звернув увагу на те, що лише протягом одного, 2009 р., КМУ, шляхом прийняття підзаконних актів спробував змінити 5 норм законів. Дещо потім було скасовано. В результаті (мовою оригіналу): «напугавшиеся успели удрать в тень, а эта дорога - в один конец. Обратно оттуда уже не возвращаются. Взятки розданы, вопросы решены, тропинка проторена - и ни КМУ [никто другой] им теперь не помешает вести честный теневой бизнес со своими гораздо более стабильными правилами (иногда, правда, тоже корректируемыми на инфляцию, но все равно не так бесстыдно, как это делает государство с теми, кто сдуру остался на свету) - и кто же после этого вернется? Из рая в ад добровольно, ради любви к этой самой Родине?»

Отже, незаконне регулювання з боку влади безпосередньо породжує незаконослухняність в суспільстві.

4. Самі суб'єкти владних повноважень у спілкуванні із суб'єктами суспільства надають перевагу застосуванню підзаконних актів. Так, в роботі [8], де розглядаються окремі аспекти «роз'яснювальної» роботи податкових органів, зазначається, що в розумінні співробітників податкових органів листи, роз'яснення та інші подібні документи вищих органів влади є понад законом і здатні змінювати закони не тільки в податковій сфері, а й в інших сферах права. Дручек О.В. пов'язує цей феномен з неналежною практикою правозастосування і характеризує як «нерадісні зустрічі людини з правовою дійсністю» [9]. За результатами опитування, наведеними в роботі [10, с. 126], серед проблем, які заважають розвитку бізнесу в регіонах, на неналежне виконання законодавства органами влади вказали 53,3% опитаних, на високий рівень корупції в органах державної влади та місцевого самоврядування - 36,6% (можна було називати одночасно декілька чинників).

Висновки. Підзаконна правотворчість органів виконавчої влади є потужним чинником правового нігілізму в Україні. Запропонована класифікація порушень при здійсненні такої правотворчості, показано, що такі порушення є свідченням правового нігілізму в органах влади. Проаналізовані механізми впливу такої правотворчості на формування правового нігілізму в суспільстві.

Література:

1. Ємельянова Н.М. Правовий нігілізм у перехідному суспільстві / Н.М. Ємельянова // Практична філософія та правовий порядок: Збірка наукових статей [О.М. Бандурка (голова редкол.)]. - Х.: Центр Освітніх Ініціатив. - 2001. - С. 202 - 205.

2. Дія права: інтегративний аспект: Монографія / Кол. авторів; Відп. ред. Н. М. Оніщенко. - К.: Видавництво «Юридична думка», 2010. - 360 с.

3. Ткаченко С.В. Правовые реформы в России: проблемы рецепции западного права. - Самара, 2007. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.allpravo.ru/library/doc108p0/instrum6743/item6765.html

4.  Бєлкін  Л.М. Нормативно-статистичний підхід до обґрунтування витрат на харчування учнів загальноосвітніх шкіл України / Л.М  Бєлкін // Статистика України. - 2010. - № 4. - С. 28-31.

5. Офіційний сайт Міністерства юстиції України. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua/0/31260

6. Дручек О.В. Правовий нігілізм сучасної молоді: причини та форми прояву / O.B. Дручек // Держава і право. - 2009. - № 46. - С. 18-25.

7. http://www.zn.ua/newspaper/articles/58573?print=true

8. Бурлаков С.Ю. Деякі особливості оподаткування операцій зі створення комп'ютерних програм та передачі прав на них / С.Ю. Бурлаков // Актуальні питання цивільного та господарського права. - 2010. - № 3 (22). - С. 65 - 69.

9. Дручек О.В. Детермінанти правового нігілізму: загальна характеристика / O.B. Дручек // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - № 3 (46). - 2009. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vkhnuvs/2009_46/46/2.pdf

10. Вольська О.М. Формування умов для ефективного функціонування інвестицій у соціальну сферу держави / О.М. Вольська, В.С. Чанглі // Економіка будівництва і міського господарства. - 2010. - Т. 6. - № 3. - С. 119-129.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>