XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. техн. наук О.В. Бондаренко, О.І. Ракул, О.Р. Полішкевич ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА КУКУРУДЗИ НА ЗЕРНО.

О.В. Бондаренко, кандидат технічних наук, доцент

О.І. Ракул, магістрант

О.Р. Полішкевич, старший викладач

Миколаївський державний аграрний університет

ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА КУКУРУДЗИ НА ЗЕРНО

Миколаївщина є зоною ризикованого землеробства, а тому посіви зернових і кукурудзи, валові збори та урожайність за регіонами в динаміці дуже строкаті. Особливо це стосується районів південної та центрально-східної зони (табл.1).

Таблиця 1

Посівні площі, валовий збір та врожайність кукурудзи в

сільськогосподарських підприємствах за агрокліматичними зонами

Миколаївської області

Показники 1993р. 1998р. 2003р. 2004р. 2005р. 2006р.
Південна
Площа посіву зернових і зернобобових, тис.га: 328,6 314,2 237,7 347,8 340,4 104,0
в т.ч. кукурудзи 6,0 13,0 3,6 6,3 2,1 27,8
кукурудза в посівах   зернових, % 1,8 4,1 3,6 1,8 0,6 26,7
Валовий збір зерна, тис. тонн: 1078,8 739,2 313,6 948,3 847,9 101,0
в т.ч. кукурудзи 20,3 21,3 9,4 6,5 2,9 34,8
Урожайність зернових - всього, ц/га 30,9 23,5 13,2 27,3 24,9 9,7
кукурудзи 32,8 16,4 10,9 10,3 13,8 12,5
Центрально-східна
Площа посіву зернових і зернобобових, тис.га: 249,7 187,0 191,1 246,7 232,4 131,0
в т.ч. кукурудзи 8,9 9,2 9,5 8,8 3,1 26,2
кукурудза в посівах   зернових, % 3,6 4,9 5,0 3,6 1,3 20,0
Валовий збір зерна, тис. тонн: 913,0 458,1 255,8 650,7 5193 133,9
в т.ч. кукурудзи 23,4 14,9 13,3 16,3 4,2 54,0

Продовження табл. 1

Урожайність зернових - всього, ц/га 36,6 24,5 13,4 26,4 22,3 10,2
кукурудзи 26,3 16,2 14,0 18,5 13,5 20,6
Північна
Площа посіву зернових і зернобобових, тис.га: 167,8 159,9 157,4 187,0 179,5 160,0
в т.ч. кукурудзи 11,4 10,6 13,1 11,7 6,7 19,3
кукурудза в посівах   зернових, % 6,8 6,6 8,3 6,3 3,8 12,1
Валовий збір зерна, тис. тонн: 670,1 401,5 249,8 606,5 465,7 280,0
в т.ч. кукурудзи 51,1 20,0 21,6 24,3 13,8 60,8
Урожайність зернових - всього, ц/га 39,9 25,1 15,9 32,4 25,9 17,5
кукурудзи 44,8 18,9 16,5 20,8 20,3 31,5

 

Дані табл. 1 свідчать, що в південній зоні найбільша посівна площа зернових була в 2004р. і складала 347,8 тис. гектарів, а валового збору і урожайності - в 1993р. В цьому році валовий збір зерна склав 1078,8 тис. тонн, у тому числі кукурудзи 20,3 тис. тонн, а урожайність кукурудзи була більшою за урожайність зернових майже на 2ц і склала 32,8 ц/га. Така ж закономірність спостерігається і в центрально-східній зоні. В північній зоні виробництво зерна в цілому та кукурудзи, зокрема, більш стабільне.

Південний регіон України спеціалізується на виробництві зерна. При цьому в структурі товарної продукції зерновиробництво займає більше 50%.

В умовах Миколаївської області переважна більшість господарств займається вирощуванням зернових культур. В структурі посівів на зерно в останні роки приходиться 49-68%. В структурі посівів зернових за 2005 рік найбільша частка приходилася на пшеницю - 66,5% та ячмінь - 28,2%. На кукурудзу в цьому році відводилось лише 3,1% посівів усіх категорій господарств. В сільськогосподарських підприємствах ця частка склала лише 1,6%.

Одним із показників концентрації в галузі кукурудзівництва є площа посіву кукурудзи на зерно. Основна маса господарств регіону висіває зернову кукурудзу на площі 10-20 гектарів. Наші дослідження показують, що виробництво кукурудзи найбільш економічно вигідне в господарствах, де посівні площі перевищують 100 гектарів (табл.2).

Таблиця 2

Вплив рівня концентрації на економічну ефективність виробництва зернової кукурудзи в господарствах Миколаївської області

 (в середньому за 2003-2006р.р.)

 

Показники

 

 

Групи господарств за площею посіву, га  

Всього та в середньому

 

 

І

до 50

II

51-100

III

101-150

IV

більше 150

Середня площа посіву, га 25 80 141 152 61
Урожайність, ц/га 12.5 13,1 18,9 24,5 16,8
Затрати праці на 1ц, люд.-год. 4.1 2,8 2,5 2,0 2,8
Собівартість 1ц, грн. 40,45 36,85 28,54 26,48 31,32
Рівень рентабельності (збитковості), % -5,6 3.7 33,8 44,3 21,8

 

У господарствах з площею посіву більше 150 га урожайність та продуктивність праці більші майже вдвічі, менша собівартість виробництва продукції, галузь є рентабельною. Якщо в І-й групі при середній площі посіву 25 гектарів урожайність лише 12,5 ц з гектара, затрати праці на 1ц складають 4,1 люд.-год., собівартість 1ц - 40,45 грн., рівень рентабельності склав 5,6%, то в IV-й групі при середній площі 152 га врожайність майже вдвічі більша і складає 24,5 ц/га, затрати праці на 1ц вдвічі менша (2,0 люд.-год.), собівартість - 26,48 грн.(менша на 34,5%), а рівень рентабельності - 44,3%

Основними факторами зростання рівня виробництва зерна кукурудзи є підвищення врожайності, збільшення площ посіву кукурудзи на зерно з урахуванням агрокліматичних зон Миколаївщини.

Оскільки урожайність є вирішальним фактором, від якого залежить валове виробництво зерна кукурудзи, нами проаналізовано фактори врожайності (у) за регіонами і, зокрема виробничі витрати коштів ( х1) та живої праці ( х2) на гектар посіву. Для цього були відібрані господарства в яких площа посіву складала 80 і більше гектарів.

Кореляційно-регресійний аналіз факторів, що впливають на врожайність кукурудзи показав, що в усіх зонах вона залежить від виробничих витрат коштів та живої праці в розрахунку на гектар посіву.

Для південної зони рівняння кореляційної залежності:

image00212.png

де у - врожайність;

- виробничі витрати коштів на гектар, тис.грн.;

- витрати живої праці на гектар посіву, люд.-год.

Для центрально-східної зони:

image00213.png

 для північної зони:

image00214.png

Рівняння кореляційної залежності показують, що із збільшенням витрат коштів і праці на гектар врожайність в усіх зонах області збільшується. Так при збільшенні затрат коштів та праці на 1га посіву кукурудзи відповідно на 1 тис. грн. та 10 люд.-год., урожайність в регіоні може складати 25-35 ц/га.

Таким чином, в області підвищення врожайності залежить від рівня інтенсифікації галузі, яка пов'язана з впровадженням технологій, які б забезпечували найбільшу врожайність при оптимальних витратах.


Комментариев: 2 к “канд. техн. наук О.В. Бондаренко, О.І. Ракул, О.Р. Полішкевич ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА КУКУРУДЗИ НА ЗЕРНО.”

  1. Андрій:

    Досить непоганий спосіб аналізу ефективності вирощування кукурудзи. Але мені здається, що взяті в аналізі перебувають у функціональній залежності із результативною ознакою? Адже рівняння моделі показує, що із збільшенням витрачання ресурсів збільшується і урожайність кукурудзи, що зрозуміло й так, оскільки чим більше вкласти, тим за інших однакових умов буде вищою і урожайність. Чи рахували Ви рівень достовірності моделі за допомогою коефіцієнта детермінації та здійснювали перевірку достовірності за допомогою F-критерію Фішера??

  2. Сергей:

    Не факт, что работают и данные модели. Уравнение приведены без коэффициента множественной регрессии. Желательно посмотреть влияние каждого фактора на модель. Из-за отсутствия этих показателей вывод о взаимосвязи между интенсификацией производства и урожайностью противоречит приведенным уравнением. Согласно уравнению уменьшение человеко-затрат приведет к падению урожайности.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>