XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. юрид. н. Кофанов А.В. БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ “ПАПІЛОН”.

к.юр.н. Кофанов А.В.

Київський національний університет внутрішніх справ

Багатофункціональні ідентифікаційнІ системи "Папілон"

Впровадження і використання автоматизованих дактилоскопічних систем значно підвищило можливості експертно-криміналістичних підрозділів в рішенні завдань, що стоять перед органами внутрішніх справ по розкриттю і розслідуванню злочинів. Процес автоматизації дактилоскопічних обліків на рівні, придатному для практичного застосування почався з появою і розвитком швидкодіючих засобів обчислювальної техніки і магнітних накопичувачів інформації з великими об'ємами пам'яті. На початку 80-х років була почата експлуатація японської дактилоскопічної системи AFIS NEC і французької AFIS MORPHO. Перші вітчизняні автоматизовані дактилоскопічні інформаційні системи (АДІС) з'явились в кінці 80-х - початку 90-х років ХХ-го століття. Основне призначення АДІС - автоматичний пошук схожих дактилоскопічних об'єктів (якими є відбитки пальців і долонь на дактилокартах і слідах, вилучених з місць події), у великому масиві подібних об'єктів. Це завдання розв'язується шляхом наповнення електронної бази даних дактилокарт слідів і автоматичного порівняння кожного об'єкту, що додається в (БД), з вже наявними об'єктами. Роботи із створення АДІС «Папілон» були початі в 1989 р. Через три роки після початку робіт, в 1992 році, була створена перша версія системи. Для того, щоб бути дієвою, АДІС «Папілон» з'єднала в собі передові досягнення багатьох дисциплін і напрямів. Знайдені оригінальні, сучасні, ефективні рішення світового рівня: 1. Спосіб математичного опису папілярного узору, автоматична обробка зображень відбитків довільного масштабу і будь-якої якості, метод порівняння кодів зображень, метод стиснення зображень; 2. Технологія зберігання дактилоскопічної бази даних; 3. Технологія розподілених обчислень; 4. Технологія телекомунікаційної передачі стислих дактило- скопічних зображень. Ці рішення дозволили створити надійну систему, що мінімізує частку ручної праці експертів і що володіє високими пошуковими властивостями. Автоматизовані дактилоскопічні інформаційно-пошукові системи АДІС «Папілон» застосовуються підрозділами МВС з 1992 року. Вже перші роки експлуатації підтвердили правильність закладених в систему принципових рішень. Однією з проблем створення і ведення дактилоскопічних обліків завжди була якість дактилоскопіювання. Вирішуючи проблему автоматизації дактилообліків, необхідно автоматизувати також отримання і збір якісної дактилоскопічної інформації. Підсумком роботи підприємства в цьому напрямі було створення в 1994 році. Системи (електронного) дактило скопіювання "Живий" сканер ПАПІЛОН. Одночасно було вирішене завдання інтеграції в одній системі процесів збору різного виду інформації (в основному, графічної). Всі наступні роки проводиться робота по вдосконаленню основних характеристик систем. Розширюються функціональні можливості: АДІС ПАПІЛОН реально працює з відбитками і слідами долонь, випереджаючи в цьому напрямку багато відомих виробників AFIS; є можливість складання і зберігання в (БД) АДІС словесного описання особи і проведення по ньому пошуків; "Живий" сканер дозволяє вводити  відбитки не тільки пальців, але і долонь; ростуть об'єми баз даних, з якими працює АДІС - від десятків тисяч до десятків мільйонів дактилокарт. Починаючи з 1997 року, здійснюються проекти регіональних і республіканських об'єднаних дактилообліків, з розвиненою мережею збору і аналізу інформації з РВВС, МВВС. Більше 300 комплексів АДІС «Папілон» встановлено у країнах світу. 160 станцій дактилоскопіювання експлуатуються в підрозділах МВС. Вперше в світі експлуатуються 45 комплексів АДІС, що ідентифікують сліди і відбитки долонь рук. Тільки в 1999 році за допомогою АДІС «Папілон» встановлено понад 22 800 осіб, причетних до скоєння злочинів (для порівняння у 1998 році їх було лише 16 000). У тому числі успішно розкриті міжрегіональні злочини, коли встановлена підозрювана особа проживає або поставлена на дактилоскопічний облік не в тому регіоні, в якому був здійснений злочин. Найчастіше це найбільш тяжкі злочини - грабежі, вбивства. В рамках реалізації закону "Про державну реєстрацію" відбувається розповсюдження АДІС і систем дактилоскопіювання ("Живий" сканер) у правоохоронних органах країн світу, які по роду своєї діяльності потребують отримання і аналізу дактилоскопічної інформації (МВС, ФСБ, ФСКР, МО, МЮ, таможні і ін.). За відгуками як вітчизняних, так і іноземних фахівців, по своїх характеристиках АДІС «ПАПІЛОН» конкурентноздатна на світовому ринку АДІС, а по ряду основних показників навіть  перевершує іноземні аналоги. Основні розробки підприємства: Автоматизована дактилоскопічна ідентифікаційна система по відбитках пальців і долонь (АДІС "ПАПІЛОН"); Система електронного дактилоскопіювання "Живий сканер ПАПІЛОН"; Автоматизована система ідентифікації вогнепальної зброї по слідах на кулях і гільзах "АРСЕНАЛ"; Система підготовки ілюстрацій до висновків і експертиз "РАСТР". Підприємство має розвинену внутрішню структуру. Реалізований на практиці весь ланцюжок впровадження програмно-технічних комплексів: маркетинг; розробка і виробництво; навчання користувачів; постачання комплексів і після продажний супровід; ділянка залпового введення дактилоскопічних масивів. Сьогодні підприємство „Системи ПАПІЛОН" - фінансово стійке, таке, що динамічно розвивається, підприємство, що міцно утримує лідируюче положення на російському ринку систем ідентифікації для правоохоронних органів. Розуміння потреб потенційних споживачів, вкладання значних власних засобів на пошукові і науково-технічні роботи, індивідуальний підхід до кожного замовника, розвиток після продажного сервісу і обслуговування комплексів протягом всього терміну експлуатації - характерні риси політики підприємства. Коротко про продукцію підприємства. АДІС „Папілон-7" з високою точністю і надійністю ідентифікує сліди пальців і долонь рук, виявлені на місці злочину, ідентифікує невпізнані трупи, встановлює особу затриманого. АДІС „Папілон-7" максимально автоматизує всі технологічні процеси обробки дактилоскопічної інформації. АДІС „Папілон-7" побудована як модульна система, масштабованість архітектури дозволяє поетапно нарощувати як об'єм бази даних, так і пропускну спроможність. АДІС „Папілон-7" повністю відповідає Технічним Вимогам МВС, підтримує стандарти ФБР, ANSI-NIST. Можливості: введення і зберігання в (БД) дактилокарт, фотозображень осіб і особливих прикмет, словесного опису людей; введення і зберігання в (БД) слідів пальців рук і долонь, вилучених з місць злочинів; проведення автоматичних пошуків типів „карта-карта", „карта-слід", „слід-карта", „слід-слід"; проведення пошуків і ідентифікація слідів і відбитків долонь; автоматизація дактилообліків: проведення багатообразних вибірок, сортування списків (БД), видалення і редагування записів і т.д.; пошук по словесному опису; автоматизоване визначення дактилоформули; виведення графічних зображень (дактилокарти, фотозображення, сліди) на монітор і на принтер, друк документів, списків, довідок, статистичної інформації; окреме введення дактилоскопічної інформації, видалений доступ до центральної (БД), побудова розподілених систем; відповідність основним вимогам по багаторівневому розмежуванню доступу і кодуванню інформації, що передається по каналах зв'язку і зберігається в базі даних; взаємодія з іншими видами автоматизованих обліків; експорт дактилокарт і слідів у форматі Інтерпол, ФБР, МВС. «Відео-5» - система введення в АДІС слідів пальців і долонь рук з дактилоплівок. «ВІДЕО-5» вирішує проблеми оперативного введення слідів в АДІС, якісного друку зображень слідів, швидкої обробки складних слідів. Можливості: фіксація і відеовведення в АДІС зображень слідів з об'єктів, різних дактилоплівок; фіксація сліду цифровою камерою безпосередньо на місці злочину і введення зображення з камери в АДІС; попередня обробка зображень: контрастування, фільтрація; отримання негативних або дзеркальних зображень; регульоване підсвічування; якісний друк копії сліду з будь-яким заданим масштабом. "Живий" сканер дозволяє швидко виготовити дактилокарти високої якості, перевірити підозрюваного протягом одної-трьох годин після затримання по всіх слідах з МП раніше нерозкритих злочинів, встановити причетність до скоєння злочинів осіб, затриманих у зв'язку з іншими обставинами, виявити факти, коли людина надала не свої паспортні дані. "Живий" сканер Папілон - це якісна фіксація папілярного узору, можливість багатократного збільшення для отримання кращого результату, зняття відбитків долонь, автоматична перевірка порядку проходження і розташування відбитків, відповідності відбитків і контрольних відтисків. Сертифікований ФБР США в серпні 1998 р. Можливості: створення електронних дактилокарт кримінальної, реєстраційної форм, картки форми Ф1; доступ у реальному часі до центральної АДІС; використання сертифікованого способу WSQ-компресія зображень, передача електронних дактилокарт в АДІС і отримання результатів перевірок по звичайних телефонних лініях (TCP/IP); друк дактилокарт високої якості; інтеграція в будь-які обчислювальні мережі; підтримка стандарту ФБР по обміну електронними дактилообліками. 160 діючих установок 600000 високоякісних дактилокарт виготовлених на «Живому» сканері. „Арсенал" значно скорочує час проведення порівняльних досліджень, автоматично порівнює кулі по первинних і вторинних слідах, гільзи по слідах бойка ударника і патронного упору затвора, ефективно працює з колекціями від десятків до сотень тисяч куль і гільз. Система Арсенал дозволяє: створити регіональну автоматизовану базу даних по кулях і гільзах, відстріляних зі зброї, що перебуває на обліку в органах внутрішніх справ; створити регіональну автоматизовану базу даних по кулях і гільзах, вилучених з місць злочинів; автоматизувати обробку і ідентифікацію слідів на кулях і гільзах; автоматизувати процес оформлення експертного висновку. Працездатність, надійність, ефективність наших комплексів забезпечується застосуванням сучасних комп'ютерних технологій - операційних систем. [1, с. 29-32]

Література:

1. Малыгин М. В. Идентификационные системы "Папилон" // Криміналістичний вісник: Науково-практичний збірник. Вип. 3 / Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України; НАВС України. - К., 2002.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>