XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. юрид. н. Кофанов А.В. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ОБЛІКІВ В УКРАЇНІ.

кандидат юридичних наук, Кофанов Андрій Віталійович,

Київський національний університет внутрішніх справ

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ОБЛІКІВ В УКРАЇНІ

 В останні роки з метою отримання і обробки дактилоскопічної інформації застосовуються сучасні інформаційні технології, створені програмно-технічні комплекси автоматизованих дактилоскопічних інформаційних систем (АДІС), які дозволяють оперативно здійснювати пошук необхідних відомостей про конкретні об'єкти і осіб серед великої кількості даних. Але слід зазначити, що не всі експертні підрозділи оснащенні відповідною технікою. Тому на мою думку, є нагальна потреба яка полягає в розвитку дактилоскопічної реєстрації, а саме нових методик роботи з об'єктами, що пов'язане насамперед з усуненням ручної (візуальної) перевірки. Але сучасна практика боротьби із злочинністю, розкриття злочинів, забезпечення безпеки і громадського порядку дійшла тієї межі, коли традиційні методи роботи з криміналістичними обліками є недостатніми для подальшої успішної роботи. Дактилоскопічна реєстрація гальмується, а в деяких випадках унеможливлює експертний процес, адже існуючий в експертно-криміналістичних підрозділах масив дактилоскопічної інформації на жорстких носіях (наприклад, на папері) важко піддається аналізу, насамперед через його велику кількість. На сьогодні цей масив складається з близько 300 тисяч слідів, вилучених з місць нерозкритих злочинів та понад 2 мільйонів дактилокарт на осіб, які взяті на облік. Подолання зазначених проблем бачиться у подальшому розвитку організаційно-тактичних та техніко-методичних засад дактилоскопічних досліджень. Таким чином, наукові дослідження щодо автоматизації обробки дактилоскопічної інформації, дозволяють подолати зазначені проблеми в подальшому розвитку дактилоскопічних досліджень. Однак дуже важливо, щоб на етапі впровадження автоматизованих дактилоскопічних ідентифікаційних систем (АДІС): "Матриця", "Сонда", "Папилон", "Дакто 2000" та іншої обчислювальної техніки стосовно до задач криміналістичної реєстрації були чітко визначені методологічні, організаційні, фінансові, інформаційні, технічні та правові основи. Підводячи короткі підсумки сказаному, зазначу, що для повноцінного функціонування автоматизованих дактилоскопічних ідентифікаційних систем доцільно прийняти спеціальний закон про державну дактилоскопічну реєстрацію. У майбутньому законі "Про державну дактилоскопічну реєстрацію в Україні" необхідно передбачити: цілі створення та використання системи алфавітно-дактилоскопічних обліків; юридичні підстави постановки осіб на алфавітно-дактилоскопічний облік; коло осіб, що підлягають примусовому та добровільному дактилоскопіюванню; порядок постановки осіб на алфавітно-дактилоскопічний облік; терміни і порядок зберігання алфавітно-дактилоскопічної інформації; коло суб'єктів, які мають право витребувати інформацію, що міститься у системі алфавітно-дактилоскопічних обліків, а також юридичні підстави і порядок звернення з відповідними запитами; юридичні підстави, порядок та випадки зняття осіб з алфавітно-дактилоскопічного обліку, а також знищення (вилучення); порядок прокурорського та судового нагляду над діяльністю органів, уповноважених створювати і використовувати алфавітно-дактилоскопічні обліки; юридичні гарантії забезпечення прав та законних інтересів осіб, які вступають у правовідносини у зв'язку з веденням алфавітно-дактилоскопічних обліків; заходи впливу на посадових осіб, що порушуватимуть встановлений порядок створення і використання алфавітно-дактилоскопічних обліків.

Окрім того, закладені в проектах ідеї в цілому відповідають вимогам часу і при їх реалізації будуть сприяти захисту прав і свобод громадян у випадках ідентифікації особи.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>