XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. юрид. н. Сердюк В.В. ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ ПОСТІЙНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ Y ПАРЛАМЕНТІ.

Сердюк Валентин Васильович,

кандидат юридичних наук, доцент, Верховний Суд України

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ ПОСТІЙНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ Y ПАРЛАМЕНТІ

Представництво, як історично усталений інститут, усе більше стає залежним від фахового, своєчасного і повного доведення позицій суб'єктів права до відома того чи іншого органу або під час здійснення правосуддя у відповідних формах. Тому від кваліфікованого представництва залежать не тільки охорона і захист оспорюваних прав та законних інтересів заінтересованих осіб, але і всебічне, повне й об'єктивне представлення інтересів державного органу y відносинах з іншими державними органами, установами, організаціями. Представництво інтересів Верховного Суду України, на нашу думку, становить окремий вид представництва, яке не пов'язано із здійсненням процесуальних функцій.

Невизначеність правового механізму належного представления інтеpесів Верховного Суду України та відсутність інституту його Постійного представника в парламенті негативно впливає на успішність проведення судово-правової реформи та стає на заваді сприйняття Верховного Суду України дійсно як найвищого судового органу в системі судів загальної юрисдикції, a судової влади - як рівнопорядної серед інших складових державної влади. B цьому випадку передчасно говорити про злагоджену, стабільну, чітко сплановану законотворчу діяльнісгь парламенту i Суду. Більше того, досить часто виникають обставини, коли Верховний Суд України не має офіційної інформації про те, яка доля того чи іншого законопроекту. Як наслідок цього - судова система i Верховний Суд України фактично перебувають y своєрідному інформаційному вакуумі з питань безпосередньої законотворчої діяльності парламенту.

Однак інформованість Верховного Суду України не є пріоритетом у співпраці з Верховною Радою України. Визначальним чинником повинна стати постійна взаємодія парламентарів, суддів, працівників апаратів цих органів саме у питаннях формування та впровадження виважених концептуальних підходів реформування судової системи, вдосконалення матеріальних i процесуальних правових норм. Крім того, виходячи з повноважень Голови Верховного Суду України, передбачених статтею 50 Закону Україии "Про судоустрій України", не врегульовано механізм безпосереднього внесения до профільного комітету та належного представления кандидатів на безстрокове обрання суддями відповідних судів (або переведения до інших судів), в тому числі i Верховного Суду України. Наведене випливає з аналізу положень Закону України "Про порядок обрання на посаду та звільнення з посади професійного судді Верховною Радою України" [1]. Вирішенням зазначених проблем вбачається запровадження інституту постійного представництва Верховного Суду України y Верховній Раді України та внормування діяльності постійного представника у парламенті.

Отже, для утвердження статусу Постійного представника Верховного Суду України у Верховній Раді України необхідно передбачити:

1. Постійний представник призначається і звільняється з посади Пленумом Верховного Суду України і є представником саме Верховного Суду України, а не Голови Верховного суду України у парламенті. Такий порядок призначення і звільнення дозволить отримати вотум довіри від колегіального органу суддівського корпусу та сприятиме піднесенню й утвердженню статусу постійного представника серед суддів не тільки Верховного Cyду України, а й судів загальної юрисдикції та працівників апаратів судів.

2. Постійний представник без додаткового рішення Верховного Суду України бере участь у підготовці матеріалів та інших відомостей із питань, що підлягають розгляду в комітетах, фракціях (групах), робочих органах Верховної Ради України та  посадовими особами. Це дасть йому можливість оперативно реагувати, зокрема, на надходження до Верховної Ради України нових законопроектів, які прямо чи опосередковано стосуються діяльності судової впади.

 3. Постійний представник призначаеться на посаду строком на пять років i звільняється з посади Пленумом Верховного Суду України за поданням керівника апарату Суду, погодженим з Головою Верховного Суду України з наданням можливості Пленуму призначати постійного представника повторно.

4. Постійний представник Верховного Суду України в парламенті повинен мати досвід у галузі права. Це дасть змогу відстоювати інтереси Верховного Суду України на високому науково-методологічному рівні. Крім того, фахове обгрунтування позиції Верховного Суду України, здійснюване авторитетним спеціалістом-правником сприятиме досягненню основної мети представництва - самостійно і незалежно, кваліфіковано й аргументовано посилювати позиції Верховного Суду України у співпраці з Верховної Радою України.

5. Постійний представник під час виконання своїх обов'язків взаемодіє з постійними представниками Президента України, Кабінету Міністрів України у Верховній Раді України, судами загальної юрисдикції, органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

Література:

1. Закон України "Про порядок обрання на посаду та звільнення з посади професійного судді Верховною Радою України" від 18 березня 2004 p. // Відомості Верховної Ради України, 18.06.2004, № 25, ст. 354, стр.-1050


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>