XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. юрид. наук, Маляр Г.В. ПРОТИДІЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В МИТНИХ ОРГАНАХ ЯК СКЛАДОВА РЕФОРМУВАННЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

кандидат юридичних наук, Г.В.Маляр

 заступник начальника відділу правових проблем митної справи

 Державного науково-дослідного інституту митної справи

ПРОТИДІЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В МИТНИХ ОРГАНАХ ЯК СКЛАДОВА РЕФОРМУВАННЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

«Корупція в сучасних умовах стала чинником, який становить реальну загрозу національній безпеці і конституційному ладу України.

Це явище негативно впливає практично на всі сторони суспільного життя: економіку, політику, соціальну і правову сфери, управління, громадську свідомість, міжнародні відносини. Корупційні зв'язки фактично руйнують правові, етичні відносини між людьми і поступово перетворюються у норму поведінки.

Корупція, безперечно, може бути визнана однією з найгостріших соціальних та політичних проблем сучасності. Розв'язання цієї проблеми є надзвичайно актуальною та першочерговою справою для України». Саме такими словами починається  пояснювальна записка до проекту Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції в Україні", який внесено до Верховної Ради України Президентом.

Цей Законопроект отримав схвальні відгуки з боку експертів Групи країн проти корупції Ради Європи (GRECO), яка відповідно до Плану дій Україна - ЄС контролює виконання взятих Україною на себе зобов'язань. Положення законопроекту також узгоджуються з положеннями Конвенції ООН проти корупції.  На теперішній момент Законопроект прийнято у другому читанні  (15.03.2011 р.) та направлено на доопрацювання статті 1, 11, 12 та розділ VIІI «Прикінцеві та перехідні положення».  

Створення нових підходів до боротьби з корупцією повинно відбуватися на всіх рівнях державної влади, реалізовуватись всіма гілками та органами влади. Лише системний підхід до боротьби з корупцією може ефективно протидіяти та запобігти цьому небезпечному явищу.

  На сьогоднішній день Керівництвом Держмитслужби України прийнято рішення розпочати глибоке, докорінне реформування митної системи, одна з цілей якого - створення дієвих механізмів профілактики і боротьби з проявами корупції [1]. 29 жовтня 2010 р. Колегія митної служби України схвалила Концепцію реформування митної служби України «Обличчям до людей». Реформування, яке фактично вже розпочалось, базується на зрозумілих принципах: митні процедури мають реалізовуватись законно, просто, прозоро, безпечно, чесно та швидко.

   Митною службою України створюються умови для відкритого, прозорого спілкування з громадськістю,  що кримінологами  всього світу визнається дієвим антикорупційним заходом. Так, для скарг, зауважень, заяв, пропозицій чи клопотань щодо роботи фахівців Державної митної служби постійно діє телефон довіри. Протягом І-го півріччя 2010 року за телефоном довіри Держмитслужби надійшло 379 повідомлень від фізичних та юридичних осіб (протягом І-го півріччя 2009 року - 405). Загальна кількість дзвінків складає понад 9 000 (у середньому щоденно звертається близько 50-ти абонентів з різних питань, в тому числі й щодо корупційних проявів серед співробітників митної служби).

Здійснення зв'язків з громадськістю, забезпечення довіри суспільства до митної служби як антикорупційний захід реалізовується також через діяльність Громадської ради, яка діє при Державній митній службі.   

         Також здійснюється інформуванні громадськості про антикорупційні заходи на офіційному сайті митної служби України, на якому розміщено розділ  «запобігання проявам корупції» та регулярно подається інформація про стан дотримання митними органами України вимог законодавства про боротьбу з корупцією [2].

Проявом  готовності до викорінення корупції є публічне визнання митною службою України фактів корупції [3]. Митна служба оприлюднює на своєму офіційному сайті  постанови про звільнення працівників служби у випадках, коли судом було доведено вину таких осіб. У таких постановах міститься формулювання про те, що співробітник, який вчинив корупційне правопорушення, своїми діями завдає шкоди авторитету митної служби України, дискредитує себе як посадову особу митної служби України. Цей факт демонструє негативне ставлення та засудження митною службою будь-яких проявів корупції серед своїх працівників.

Ефективною формою запобігання корупції є робота з особовим складом, впровадження норм професійної етики співробітника митної служби. На теперішній момент з метою запобігання вчиненню корупційних та інших службових правопорушень керівництвом митниць та працівниками підрозділів кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції проводяться  індивідуальні профілактичні заходи з особовим складом.

Система митно-тарифного регулювання в Україні, як один з основних інструментів балансування зовнішньоекономічної діяльності, також потребує змін у контексті антикорупційної реформи. Надмірне регулювання, бюрократія, численні нормативно-правові акти, дозволи, ліцензії, технічні вимоги породжують корупцію в митній системі. Тому, разом з іншими заходами митної служби України, які впроваджуються в межах Концепції реформування митної служби України «Обличчям до людей», є внесення до Митного кодексу України змін, спрямованих на приведення його у відповідність до митного законодавства ЄС, міжнародних конвенцій, а також до Рамкових стандартів безпеки та полегшення торгівлі Всесвітньої Митної Організації та прийняття Митного тарифу на основі міжнародної Гармонізованої системи опису та кодування товарів 2007 року з імплементацією ставок мита, визначених протоколом про вступ України до Світової Організації Торгівлі.

Разом з основними своїми завданнями мінімізувати фактори сприяння проявам корупції, або унеможливити корупційні діяння взагалі, покликані й деякі інші антикорупційні заходи, зазначені в Концепції, зокрема:

- встановлення часових нормативів митного контролю та оформлення товарів, а також на доставку їх до митниць призначення;

- здійснення митного оформлення товарів у будь-якому митному органі на території України ;

- створення електронного реєстру місць прибуття з правом суб'єкта самостійно обирати місце прибуття;

- зменшення кількості митних процедур;

- попередження безпідставних відмов у прийнятті митної декларації;

- запровадження відео спостереження за роботою інспекторів митниці з прямою трансляцією на єдиний диспетчерський пункт та в мережу Інтернет;

- використання сучасних скануючих систем для машин та контейнерів;

- впровадження в пунктах пропуску системи автоматизованого контролю транспортних засобів та товарів;

- організація спільного контролю з суміжними країнами;

- запровадження електронного декларування товарів;

Отже, Держмитслужбою України, у межах визначеної законодавством компетенції, здійснюються заходи, спрямовані на протидію проявам корупції, запобігання втягуванню посадових осіб митних органів у протиправну діяльність, активно реалізовуються загальнодержавні антикорупційні програми.

Література:

1. http://www.unian.net/ukr/news/news-410476.html

2. Офіційний сайт митної служби України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.customs.gov.ua/

3. Заява Голови Державної митної служби І.Г. Калєтніка [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.customs.gov.ua/dmsu/control/uk/%20publish/%20article?art_id=2545101&cat_id=295923; Ігор Калєтнік каже, що не боїться виносити сміття з митниці // Інформаційне агентство УНІАН 09.12.2010 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.unian.net/ukr/news/news-410476.html


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>