XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. юрид.н. Кофанов А.В. ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ.

кандидат юридичних наук, Кофанов Андрій Віталійович,

Київський національний університет внутрішніх справ

ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

Дактилоскопічна реєстрація - це науково розроблена система обліку осіб, предметів та інших об'єктів і відомостей щодо них, які мають криміналістичне значення. Бєлкін Р.С. визначав дактилоскопічну реєстрацію, як систему реєстрації заарештованих або засуджених до позбавлення волі на основі відбитків рук. [1, с.248] Завданням дактилоскопічної реєстрації є - забезпечення органів дізнання та попереднього слідства необхідною інформацією, яка буде потрібна для розкриття та розслідування злочинів. Дані дактилоскопічної реєстрації використовуються в криміналістичній та адміністративно-правовій діяльності. Реєстрація об'єктів і відомостей щодо них має кілька рівнів спільності: всеукраїнський (державний), регіональний (обласний) і місцевий (районний). Дактилоскопічну реєстрацію ототожнюють інколи з криміналістичним обліком. Отже криміналістичний облік - це система реєстрації всієї криміналістичної інформації, яку використовують як під час розкриття й розслідування злочинів, так і в профілактичній та адміністративно - правовій практиці. З іншої позиції дактилоскопічна реєстрація - це обліки інформації, які використовують тільки в оперативно - розшуковій, слідчій та кримінально - виконавчій праці. Тому реєстрація зосереджена в органах Міністерства внутрішніх справ України і прокуратури. Криміналістична інформація може зберігати в банках даних, які існують в установах, поліклініках, лікарнях, військкоматах, відділах соціального захисту населення, спортивних організаціях тощо. Сучасну криміналістику нині неможливо уявити без дактилоскопії - вчення про відбитки рук та їх використання в боротьбі зі злочинністю. Особливе місце в криміналістичній практиці займає виявлення та фіксація найбільш поширених об'єктів судової криміналістичної експертизи, що містять важливу доказову інформацію, а саме: сліди рук. Дактилоскопічний облік створений виходячи з практичних потреб правоохоронних органів України, для одержання при звертанні до нього такого роду інформації, що допомагала б у розкритті, розслідуванні і попередженні злочинів, розшуку злочинців, встановленні особи невідомих громадян та інших установчих даних особи. Дактилоскопічний облік призначений для встановлення: осіб, які залишили сліди рук на місті події; фактів залишення однією особою слідів рук при вчиненні різних злочинів; осіб невпізнаних трупів; осіб, які приховують свої справжні установчі дані; наявності або відсутності дактилокарт осіб. Таким чином, можна сказати, що в даний час  дактилоскопічний облік є  могутнім засобом боротьби зі злочинністю. Органи внутрішніх справ України в даний час використовують ряд автоматизованих дактилоскопічних ідентифікаційних систем (АДІС): "Матриця", "Сонда", " Папилон", "Дакто 2000", розробка та оновлення яких продовжується. Таким чином, необхідність створення єдиної багатофункціональної системи дактилоскопічних обліків в Україні, на мій погляд, є очевидною. Цілком виправданим буде запровадження обов'язкової дактилоскопічної реєстрації стосовно осіб, чия професійна діяльність пов'язана з підвищеним ризиком чи небезпекою для життя (військовослужбовці, співробітники МВС, СБУ, виконавчої служби, та ін.). При цьому слід чітко визначити порядок отримання, зберігання та знищення відповідної дактилоскопічної інформації та створити необхідний механізм контролю за цією діяльністю. Обов'язковій дактилоскопічній реєстрації мають підлягати також іммігранти, особи без громадянства та особи, які шукають в Україні політичного притулку. При визначенні порядку їх реєстрації мають бути враховані відповідні міжнародні норми. Добровільна дактилоскопічна реєстрація має бути запроваджена у всіх формах, які відповідають діючому внутрішньому законодавству України та міжнародним нормам. Зокрема, можливість дактилоскопічної реєстрації має бути передбачена (і технічно забезпечена) для осіб, які мають намір скористатися послугами авіаційного транспорту, водіїв, в тому числі тих, що працюють на міжнародних маршрутах чи перевозять небезпечні вантажі, громадян, які влаштовуються на роботу за кордоном, та ін. Підводячи короткі підсумки сказаному, зазначу, що для повноцінного функціонування автоматизованих дактилоскопічних ідентифікаційних систем доцільно: використовувати уніфіковане, сумісне програмне забезпечення; організувати на належному рівні взаємодію ДНДЕКЦ, оперативних і слідчих підрозділів, від яких безпосередньо залежить поновлення, а значить, і успішне функціонування дактилоскопічних обліків; створити єдину мережу дактилоскопічних масивів усіх регіонів, з метою найбільш ефективного їх використання.

ЛІТЕРАТУРА

1. Біленчук П.Д., Лисниченко В.А., Клименко Н.І. Криміналістика: Підручник. /за ред. П.Д. Біленчука. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Атіка, 2001.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>