XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд.економ.наук, Ляшко Д.Ю., Сіянович С.Б. КОУЧИНГ. УПРАВЛЯЄМО БІЗНЕСОМ

кандидат економічних наук, Ляшко Д.Ю., Сіянович С.Б.

Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля

м. Дніпропетровськ

 КОУЧИНГ. УПРАВЛЯЄМО БІЗНЕСОМ

Коучинг - це управлінська поведінка, 

альтернативна командно-контролюючій.
Джон Уітмор

 

Екстремальні умови сучасного світу висувають нові вимоги до управління бізнесом. Новий час вимагає від управлінців нових навичок. Сьогодні керівник повинен бути творчою особистістю і володіти підприємницьким апаратом мислення. Іншими словами, повинен мати здатність виявлення і реалізації можливостей. Сьогодні - це питання не тільки розвитку, але й виживання на ринку. А для цього управлінцю потрібні нові передумови для мислення. Саме в ситуації переходу і радикального вибору підприємцю необхідно звернення до коучингу.

Коучинг - це цільова творча взаємодія коуча і його клієнта.
Основне завдання коуча, як носія даного мистецтва - створити клієнту умови для розкриття як максимального розвитку, так і використання свого потенціалу. Не вчити «уму-розуму», а створити всілякі передумови для самонавчання клієнта в процесі життєдіяльності, поліпшення здатності розуміння і максимального творчого саморозкриття тренуємого. Іншими словами, в коучингу мова йде про мобілізацію внутрішніх ресурсів людини, його потенціалу: самосвідомості, творчих здібностей, уяви, розуму, здатності відчувати, прагматизму. І тут, в процесі взаємодії з коучем, підприємці та керівники набувають нових навичок мислення і дії.

Попит на послуги коучів в розвинених країнах (США, Канаді, Франції, Великобританії) безперервно зростає. З упевненістю можна зауважити, що і на Україні «коучинг» - вже не новомодне слово. Це пов'язано з високою ефективністю коучингу і його абсолютною універсальністю. Сьогодні коучинг успішно застосовується у всіх сферах життя і бізнесу.

У бізнесі коучинг ефективно застосовується для: розвитку компанії (визначення стратегії компанії, вироблення плану розвитку), створення команди, мотивації персоналу, підготовки та навчання персоналу, збільшення обсягу продажів, усунення конфліктів у колективі, при підборі персоналу та проведенні ассесмента.

Заняття з коучем відкривають можливості поліпшення якості роботи, навчання та новаторства. Коуч дає можливість відокремитися від стандартних схем свого мислення і вийти на новий рівень. При цьому коуч несе моральну відповідальність не тільки за психологічний стан і локальне усвідомлення проблеми конкретною особою управління, але при роботі в режимі коучингу з керівниками чи провідними співробітниками підвищується ефективність роботи всієї організації.

Іншими словами, коучинг - це саморозвиток в екстремальних умовах сучасного світу. І робота тут йде з клієнтом-замовником як із цілісною особистістю. Перш за все, йде робота з мотивацією, емоційним ставленням до того, що він робить зараз, з наступним розворотом мислення клієнта в просторі і виходом на реалізацію перспектив.

            Завдання коуча - майстерно вести клієнта за його унікальним шляхом, задаючи точні і доречні питання, пропонуючи інноваційні інструменти розвитку і підтримуючи клієнта у разі невдач. При цьому важливо пам'ятати, що тільки клієнт є експертом у своєму бізнесі: тільки він по-справжньому знає, ким він є і що йому потрібно. Дотримуючись цього принципу, коуч створює необхідні умови для позитивних змін у бізнесі клієнта, а ці зміни здійснює сам клієнт.

Конкретний сеанс коучингу завжди сфокусований на вирішенні. У процесі індивідуальної роботи, за допомогою коуча, клієнт може проаналізувати свої цілі, розставити акценти і пріоритети, розглянути можливі варіанти; після чого співвіднести напрацьований матеріал з реальністю і вибудувати план подальшої дій.

Головний же сенс коучингу - не в типовому аналізі, а в уявленні істинної причини тієї чи іншої труднощі і знаходженні унікального виходу із ситуації. У результаті ефективно проведеного коучингу здійснюється диво переходу управлінця і бізнесмена на новий рівень.

У процесі занять коуч створює умови для того, щоб надалі тренуємий усвідомлював свої цілі. Якщо говорити відверто, то сьогодні реалізуватися в бізнесі може тільки такий управлінець, який здатний адекватно і творчо мислити та бути автором ситуацій.

Взагалі, коучинг надає можливість керівникові:

•- ясно усвідомлювати цілі;

•- самоорганізовуватися;

•- переплітати воєдино дії і усвідомленості;

•- бути гнучким у своїх діях;

•- підвищувати продуктивність діяльності;

•- об'єктивно оцінювати ситуації і адаптуватися до них;

•- не хвилюватися через можливі невдачі;

•- грамотно проектувати та планувати бізнес;

•- швидко та адекватно реагувати на критичну ситуацію.

Коучинг дає можливості управлінцям чітко і неупереджено визначати цілі і пріоритети своїх організацій, виявляти цілі і пріоритети своїх співробітників, і реально управляти ситуацією. Але головне - в результаті коучингових сесій бізнесмен отримує можливість самостійно виявляти і навіть формувати ті чи інші пріоритети і ціннісні орієнтири в широкому соціально-культурному контексті.

Філософія коучингу базується на наступних принципах:
1. Кожна людина в кожен момент часу робить найкраще, на що вона здатна.
При цьому вона керується відомими їй варіантами вирішення завдань, варіантами поведінки, минулим досвідом. Завдання коуча - допомогти клієнтові вийти за рамки звичних переконань і стримуючих його стереотипів.
2. Потенціал кожної людини не має меж. Все що потрібно від коуча - це допомогти клієнту розкрити його.

3. Клієнт знає про себе, свої проблеми і поточні ситуації, в яких він опиняється набагато більше, ніж коуч або консультант. Жоден консультант не зможе допомогти порадою для вирішення поточної задачі настільки ж ефективно, як це може зробити сам клієнт. Тому коуч не дає порад. Його завдання - допомогти клієнту активізуватися, задіяти всі його можливості і здібності, допомогти клієнту підвищити ясність сприйняття, розвинути усвідомлення.

         Яким би талановитим не був чоловік, що займає крісло керівника, перш за все, він є людиною. Перевантаження на роботі, стрес, високий рівень відповідальності за прийняті рішення, емоційні переживання - все це накладає відбиток і не дозволяє діяти завжди з максимальною ефективністю. Іноді настає момент, коли втрачається відчуття перспективи  і здається, що ситуація розвивається гірше нікуди. В такі моменти необхідні послуги коуча. У світі бізнесу коучинг вже понад 20 років допомагає знайти вихід зі складної ситуації та прийняти краще рішення. 

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>