XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

кандидат біологічних наук, Дунаєвська О.Ф. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ РОСЛИННИЦТВА ЯК ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НА ЖИТОМИРЩИНІ

кандидат біологічних наук Дунаєвська О.Ф.

Житомирський національний агроекологічний університет

 ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ РОСЛИННИЦТВА ЯК ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НА  ЖИТОМИРЩИНІ

Сільськогосподарське виробництво є найважливішою галуззю народного господарства, що отримує необхідні для життя та діяльності людини органічні речовини у найрізноманітніших видах і формах. Воно є єдиним виробництвом, що надає людині безумовну і нічим не замінну енергію, втілену в різноманітних продуктах. З цього погляду завдання  сільськогосподарського виробництва полягає саме в тому, щоб перетворити кінетичну сонячну енергію в приховану або потенційну енергію органічної речовини, що може бути використана людиною чи твариною. Тому основою  сільськогосподарського виробництва є зелені рослини. Зародження землеробства відбулося в епоху первіснообщинного ладу. Період розвитку землеробської науки настав у XVIII столітті. До первинних сільськогосподарських культур  М.І. Вавілов відносив пшеницю, ячмінь, кукурудзу, сою, льон, бавовник [1].

 На початку ХХ століття важливим явищем у розвитку сільського господарства, прогресом господарств на Житомирщині став посів бобових культур, як кормових так і харчових. З злакових культур  висівались найбільше невибагливі культури, зокрема, овес, гречка, жито, рідше ячмінь і просо. У багатих селян посівна площа  пшениці становила 20-25%  озимого поля, у бідних лише 10-12,5%  в Любарській волості. Головним продуктом селянських господарств у 1910-1911 роках було озиме жито, в ярому полі - овес. Відмічено таку закономірність: зі зменшенням площі ділянки збільшуються посіви ячменю. В Ємільчинській волості відмічено найбільші посіви льону. 920 господарів земельних господарств вирощували цукровий буряк. Серед інших культур знайшли розповсюдження картопля, овочі (огородина), конопля. У волостях, де переважали чорноземні ґрунти, удобрення проводили раз на 9-12 років гноєм з розрахунку 2400-3000 пудів гною на десятину [2].  

Протягом 1912 року в Житомирському, Новоградволинському, Овруцькому  повітах переважав озимий хліб. Кількість поселень, що вирощували тютюн склала 275, а площа становила 8 десятин, кількість плантацій  близько 6857. Площі цукрового буряку становили у Житомирському, Новоградволинському повітах 13740 десятин  [3].  

У 1990 році посівна площа Житомирської області становила 1284,1 тисяч гектарів, з яких серед продукції рослинництва зернові культури займали 506,7 тисяч гектарів, кормові культури - 575,8 тисяч гектарів, картопля та овоче-баштанні культури 106,5 тисяч гектарів, технічні культури 95,1 тисяч гектарів, тобто переважали площі відведені під кормові культури. В 2009 році продукція рослинництва становила 57,1%  від загальної  кількості продукції сільського господарства. Серед продукції рослинництва в структурі найвагомішу частку мають картопля, овочі та баштанні (30,5%) та зернові культури (15,3%), помітно менша частка у технічних культур (5,3%) та плодоягідних культур (3,2%) і кормових культур (3,0%). Земельна площа сільськогосподарських угідь у 2009 році  становила 1517,1 тисяч гектарів, з них рілля - 1085,3  тисяч гектарів, сіножаті - 128,7 тисяч гектарів,  пасовища - 187,4 тисяч гектарів [4].

Перспективи подальших досліджень вбачаємо в детальному аналізі  розвитку рослинництва протягом двадцятого століття на Житомирщині та опрацюванні матеріалів з розвитку кормовиробництва і тваринництва.

Література:

•1. Основи землеробства / [Смаглій О.Ф., Рибак М.Ф., Є.М. Данкевич та ін.]; під ред. О.Ф.Смаглія. - Житомир: Вид-во ВДНЗ «Державний агроекологічний університет», 2008. - 514 с.

•2. Очерк крестьянского хозяйства Новоградволынского уезда. - Житомир: Электротипография «Работникъ», 1912. - 185 с.

•3.  Памятная книжка Волынской губернии на 1914 год. - Житомир: Волынская губернская типография, 1913. - 548 с.

•4. Статистичний щорічник Житомирської області. - Житомир: 1990, 2010.

e-mail: Oksana_Fd@ukr.net


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>