XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. економ. наук, Чайковська В.П., Шпак М.І. АЛЬТЕРНАТИВНІ ФОРМИ ФІНАНСУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Кандидат економічних наук, Чайковська В. П.

 Шпак М. І.

Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного економічного університету

м. Вінниця

АЛЬТЕРНАТИВНІ ФОРМИ ФІНАНСУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

         Система охорони здоров'я України фінансується з державного та місцевого бюджетів з доміжками благодійних внесків. Планування, управління і фінансування галузі здійснюється державними, регіональними і місцевими органими влади. На протязі розвитку галузі, альтернативними формами фінансування можна вважати фінансування що неявляються державними, та носят іноваційний характер.

           Існують три модели фінансування охорони здоров'я з фондів суспільного споживання, змішаних фондів та з приватних. Утримання охорони здоров'я відбуваєтся за рахунок колективного фінансування. Залежно від стадії економічного розвитку держави, співвідношення використання  суспільних і приватних джерел змінюється. В сучясних умовах дане співвідношення відзначяеться зростанням частки суспільних джерел фінансування. Фінансування охорони здоров'я з суспільних та змішаниих фондів споживання, відповідають три моделі систем організації фінансування охорони здоров'я: Бісмарка, Беверіджа та Семешка. [4.ст.62 ]

         Основним джерелом фінансуванян системи охорони здоров'я модели Бісмарка є обов'язкові внески роботодавців і робітників, спеціальні податки та субсидії держави. Покупцями медичних послуг виступають певна кількість незалежних, спеціалізованих організацій, фондів, страхових компаній. Фонди медичного страхування моделі Бісмарка є автономними. Розрахунок по оплаті праці  медичних працівників, визначяеться страховою компанією. Ця система створена за принцепом соціального страхування , тобто є захистом від факторів соціального ризику.

          У Великобританії була розроблена модель Беверіджа системи охорони здоров'я яка базувалась на певних принципах: універсальність доступу та безкоштовність медичної допомоги на основних етапах курсу лікування. Основні джерела центрадізованого фінансування охорони здоров'я моделі Беверіджа є загальні податкові надходження. Фінансування медичних закладів складається з визначених норм державою, оплата медичної допомоги здійснюється з державного та місцевого бюджеті. Держава виступає головним власником медичних закладів, та здійснює планування, управління галузю.

            Модель Семешка в нашій країні була запроваджена після Жовтневої революції. Її основними принципами були: безкоштовність, загальна доступність кваліфікаваної медичної допомоги. Для цієї моделі  медичного забезпечення характерна жорстка державна форма контролю. Фінансування здійснювалось за залишковим принципом, а формування обсягів у фінансуванні визначялось централізованими нормативами: штати, ресурси, заробітна плата. Більшість медичних послуг були безплатними, але використання даної модели призвело до екстенсивного розвитку галузі, а саме відсутність економічної зацікавленості медичних працівників у раціональному використанні ресурсів та підвищення якості медичної допомоги .

          Приблизно так виглядатимуть світові альтернативні форми фінансування систем охорони здоров'я. Що певною мирою відповідають потребам країн власниць даного механізму фінансування охорони здоров'я. Для впровадження тої чи іншої моделі альтернативного фінансування на території України потрібно враховувати специфічність економічної ситуаціїї в державі. [4. ст 66-70 ]

          На сьогодняшній день в Україні функціонує модифікована модель фінансування охорони здоров'я Семешка, яка має безлічь проблем як в фінансуванні так і в управлінні галузю. Семе ці фактори створюють сприятливі умови для впроваджень альтернативних форм фінансування. Атже в цілому модель Семешка цілком відповідає потребам деражави. Недостатність у фінансуванні системи охорони здоров'я, обумовлена невірним напрямом розвитку державної  фінансової політики. Проблеми з управлінням галузю, відносятся до проблем організаціїї контролю охорони здоров'я. Впровадження альтернативних форм фінансування актуальна тема вирішення проблем в фінансуванні. Шляхом долучення до існуючої багатоканальної  системи фінансування альтернативних форм фінансування.

           Підприємництво в сфері медичних послуг, результатом якого є розвиток і удосконалення управлінських і господарських механізмів створення іноваційного поля діяльності  може сприяти оновленю системи охорони здоров'я що особливо актуально в умовах її реформування. На сьогодні цей процес в Україні здійснюється повільними темпами.

              Функціювання охорони здоров'я  здійснюється у складних умовах. З одного боку розробка та впровадження іноваційних медичних технологій, сучясного обладнання, фармацептичних засобів. Потребує значних коштів і призводить до зростання вартості лікування захворюваності. А з іншого боку недостатність у фінансуванні системи охорони здоров'я та дефіцит ресурсів. До того ж  витрати у медичній сфері завжди поєднуються з невикористаними можливостями, тобто кошти, задіяні на реалізацію однієї програми, не можуть бути використані для впровадження іншої програми. Ці проблеми дозволяє вирішити фармакоекономічний аналіз. Так зарубіжними експертами визначено, що впровадження  методів фармакоекономічного аналізу в систему охорони здоровя зменшує вартість медичних послуг на 10-20% за рахунок застосування більш ефективних і безпечних ліків. Дане зменшення вартості медичних послуг можна також розцінювати як альтернативну форму фінансування системи охорони здоров'я. [2.ст.112-120 ]

                 Альтернативних форм фінансування системи охорони здоров'я може бути безліч, також вони можуть бути прямі і не прямі. Прямими можуть бути ті джерела фінансування які виникають не в процесі функціювання системи охорони здоров'я, але фінансують її. Непрямі форми фінансування це ті які виникають в середині самої системи охорони здоров'я. Наприклад якщо запровадити модифіковані елементи  медичного страхування, та запровадити вид платежів з роботодавців, на рахунки державних лікарень за проходеження через певний чяс, медичного обстеження працівників. Це дасть змогу  дещо покращити фінансову ситуацію охорони здоров'я за допомогою не прямих альтернативних форм фінансування. До прямих альтернативних форм фінансування  можна віднести впровадження в систему охорони здоров'я альтернативних джерел енергії. Найбільш фінансово містка складова функціювання закладів охорони здоров'я оплата комунальних послуг. При впроваджені на базі системи охорони здоров'я постачяльника альтернативної енергетики населенню та закладам охорони здоров'я, вирішить безличь проблем. Фінансово містка оплата комунальних послуг закладів охорони здоров'я  перестане існувати, з'явиться нове джерело прибутку від реализаціїї альтернативної енергетики населенню що призвиде до нового етапу розвитку галузі.

Література:    

•1.  Буссе Р., Райзберг А. Системы здравохранения: время перемен. Всемирная организацыя здравоохранения от имени Европейской обсерватории по системам и политеке здравоохранения. 2004.-Т. 6.-№ 9. 57-90с.

•2.  Досвід країн Європи у фінансуванні галузі охорони здоров'я. Уроки для України (За заг. ред. В. Г. Черненка та В. М. Рудого - К: Академпрес 2002.-112с.)

•3.  Финансирование здравоохранения : альтернативы для Европи ( Под. ред. Э. Моссиалоса, А. Диксон, Ж. Фигераса, Дж. Кутцина Европейской обсерватория по системам и политеке здравоохранения. Весь мир, 2002.-333с.)

•4.  Економіка охорони здоров'я. За ридакцією члена кореспондента АМН України, професора В. Ф Москаленка 2010р 60-90с


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>